lån uten sikkerhet raskt og enkelt

Slik får du lån uten sikkerhet

Har du behov for rask tilgang til kontanter kan et lån uten sikkerhet være løsningen. Fordelen med lån uten sikkerhet er at de blir utbetalt relativt raskt, du trenger ikke stille noen sikkerhet for lånebeløpet ditt og du kan fritt benytte pengene slik du selv måtte ønske. Noen långivere vil også tillate deg å låne penger til tross for eksisterende betalingsanmerkninger. 

I denne artikkelen skal vi derfor gå nærmere inn på hva et usikret lån er, samt hvordan du kan søke om et. Hensikten er å gi deg som låntaker en bedre forståelse for hvordan usikret gjeld fungerer. Et lån uten sikkerhet kan nemlig være et svært fleksibelt virkemiddel, så sant du benytter det på riktig måte. 

Hva er et usikret lån?

Et lån uten sikkerhet betyr at du ikke trenger å stille sikkerhet til banken for beløpet du ønsker å låne. I Norge er usikret gjeld mest vanlig i form av forbrukslån, SMS lån, kredittkortgjeld og privatlån. Det de alle har til felles er at det er du som låntaker som er eneste sikkerheten til banken. 

Ettersom banken ikke tar sikkerhet for lånebeløpet vil de påta seg en høyere risiko enn ved f.eks. å utstede et boliglån. Derfor har gjerne usikret gjeld en langt høyere kostnad knyttet til seg sammenlignet med sikret gjeld. Blant annet vil lån uten sikkerhet gjerne ha høye gebyrer, en høy effektiv rente og kort nedbetalingsperiode. 

Hvem kan få lån uten sikkerhet?

Som vi nevnte ovenfor er du som låntaker den eneste sikkerheten banken får for pengene de låner ut. Mange banker har derfor strenge krav til hvem som kan låne penger uten sikkerhet. Selv om kravene varierer fra bank til bank, er det noen kriterier som er tilsvarende for alle bankene. Nedenfor har vi derfor samlet de vanligste kravene for deg som søker om lån uten sikkerhet.

 • Må være fylt 21 år. 
 • Skattemessig bosatt i Norge. 
 • Kunne vise til fast inntekt (beløpet varierer) 
 • Ikke ha betalingsanmerkninger eller inkassosaker. 
 • Låne maksimalt 5x egen inntekt. 

Selv om du oppfyller kravene vi har nevnt ovenfor vil det gjennomføres en kredittvurdering. Årsaken til dette er at Finanstilsynet i Norge krever at alle banker gjennomfører en slik vurdering før de godkjenner et lån. Her vil banken blant annet gå gjennom opplysninger fra skattemeldingen din, offentlige register, samt gjeldsregisteret. De vil da få en oppfatning av hvordan privatøkonomien din ser ut, før de deretter innvilger eller avslår en søknad. 

5 ting du bør vite før du søker

 • Nedbetalingsperiode –  Usikret gjeld har svært høy effektiv rente og du bør derfor forsøke å redusere nedbetalingsperioden så mye som mulig. Desto raskere du betaler ned lånet, desto mer sparer du i rentekostnader. 
 • Gebyrer – Lån uten sikkerhet kommer gjerne med svært høye gebyrer. Du bør derfor sammenligne flere lån og velge det alternativet som tilbyr de laveste gebyrene. Dette vil spare deg penger langsiktig og gjøre nedbetalingsperioden kortere. 
 • Ikke lån med enn nødvendig – Det kan gjerne være fristende å låne så mye penger som mulig når du først får tilbudet. Men ettersom usikret gjeld er svært kostbart, bør du aldri låne mer enn du har behov for.
 • Sett opp et budsjett –  Du bør alltid sette opp et budsjett når du skal ta opp et lån. Dette sikrer deg at du har tilstrekkelig med kontanter til å dekke inn lånet, men også at du kan håndtere eventuelle renteøkninger. Lær hvordan du kan sette opp et enkelt budsjett her.

Slik søker du om lån

Når du har funnet ut hvor mye du har behov for å låne er det på tide å gjennomføre selve søknade. Vi anbefaler at du søker om lån hos flere banker samtidig. Dette øker sannsynligheten for at du får innvilget en søknad, men det gir også bedre grunnlag til å sammenligne forskjellige lån. På denne måten kan du raskere finne det lånet som har de beste vilkårene og laveste kostnadene. 

For å søke raskt og enkelt hos flere banker anbefaler vi at du benytter deg av en låneagent. Dette er en tredjepart som formidler søknaden din videre til forskjellige samarbeidspartnere. Da trenger du kun fylle ut en søknad, men kan fortsatt søke raskt og enkelt hos flere banker samtidig. Etterhvert som bankene besvarer søknaden din kan du i ro og fred sammenligne de forskjellige tilbudene du mottar. For å finne det beste lånet bør du derfor;

 • Søke hos flere banker samtidig. 
 • Sammenligne de forskjellige tilbudene slik at du finner det med laveste gebyrer, effektiv rente og best tilbake betalingsvilkår. 
 • Ikke ta forhastede avgjørelser når du mottar tilbudene. 

Ikke overvurder din egen privatøkonomi

En feil mange gjør når de skal søke om lån uten sikkerhet er at de overvurderer sine egne betalingsevner. Dette resulterer i at man påtar seg flere lån enn man evner, eller at man søker om et langt høyere beløp enn man burde. Det er viktig å huske at kostnadene til et lån kan øke over tid. Du bør derfor ta høyde for eventuelle renteøkninger og se hvordan dette kan påvirke privatøkonomien din. 

For et lån uten sikkerhet kan det være aktuelt å se på hvordan rentehevinger kan gjøre utslag på kostnadene. De fleste forbrukslån og lignende har flytende rente, som betyr at dersom sentralbanken setter opp rentenivået, vil dine kostnader på lånet følge etter. Mange som har søkt om maksimalt lånebeløp vil da raskt oppleve at de får en månedlig kostnad over det de evner å betale tilbake. 

Slik unngår du betalingsproblemer

For å unngå betalingsproblemer bør du alltid passe på at du har et oppdatert budsjett som viser hvor mye du har til rådighet. På denne måten vil du se hvordan eventuelle renteøkninger kan påvirke betalingsevnen din. Dette gjør det mulig å justere utgiftene dine tilstrekkelig og unngå betalingsproblemer ved eventuelle renteøkninger. Husk at alle lån er juridisk bindende og du er derfor pliktig til å betale tilbake hele lånebeløpet. Derfor bør du alltid forsøke å redusere andre kostnader tilstrekkelig til å opprettholde betalingene til kreditorer som høyeste prioritet.