Slik øker du sjansen for å få SMS-lån

Forbrukslån med betalingsanmerkning har eksplodert på det norske markedet, og nå er forbrukslån nesten mer populært enn billån og boliglån. Stadig flere nordmenn tar opp et eller flere alternativer til SMS-lån på minuttet i løpet av livet, og til sammen skylder nordmenn over en milliard kroner. Siden forbrukslån blir stadig mer populært og vanlig har det dukket opp underkategorier av forbrukslån.

Alternativer til SMS-lån kom på det norske markedet for noen år siden, men har i dag føyd seg inn under såkalte mikrolån. Opprinnelig er SMS-lån noe du kun får i våre naboland som, for eksempel Sverige. Summene du kan låne på denne måten er lav, og for å få pengene trenger du ikke gjøre annet enn å sende inn en SMS med kodeord til et bestemt nummer. Formålet bak SMS-lån var at det var en ny, rask og lett måte å låne litt penger på. I dag har tross alt de fleste av oss alltid tilgang på en mobil. SMS-lån er altså en moderne lånemetode.

I dag føyer alternativer til SMS-lån seg inn under mikrolån. Mikrolån er som navnet tilsier et lite lån du gjør når du har akutt behov for litt penger. Det er ulik praksis fra bank til bank, men mikrolån ligger vanligvis på maks 5 000 kr eller 10 000 kr.

slik øker du sjansen

Slik får du SMS-lån

Alternativer til SMS-lån og andre mikrolån er relativt enkelt for de aller fleste å få fordi långivere stiller få og enkle krav. Siden lånesummen er liten stiller også bankene og låneutgiverne mindre krav til inntekt enn ved andre lån, men for å øke sjansene dine for å få innvilget alternativer til SMS-lån og lignende bør du ha en stabil inntekt i året og ingen betalingsanmerkninger.

Søknadsprosessen er stort sett den samme

Grunnet norske regler om forbrukslån kan du i dag kun søke om alternativ til SMS-lån og andre mikrolån slik du gjør når du søker om andre usikre lån. Søknadsprosessen ser omtrent slik ut hos de fleste banker og långivere som tilbyr mikrolån. Du fyller enkelt nok ut informasjon om deg selv, og det er spesielt opplysninger om inntekten din som er av stor interesse og betydning.

Du må videre oppgi informasjon om din adresse, alder, personnummer og bosted. Etter å ha fylt inn den informasjonen som kreves blir du som regel forespurt om å laste opp kopier av lønnsslipper og selvangivelsen din. Dette må du gjøre slik at bankene kan kontrollere opplysningene du sender i søknaden din.

Svarfristen og transaksjonen på mikrolån er ofte relativt raskt. Det vanlige er at du får svar på søknaden din kort tid etter at du har søkt. Det tar heller ikke lang tid å få pengene inn på egen konto. Det går såpass raskt med mikrolån fordi banker og andre långivere som deler ut mikrolån vet at forbrukerne som trenger slike lån ofte har et akutt behov for raske penger for å kunne dekke opp uforutsette utgifter eller litt for høye regninger.

Derfor er SMS-lån og andre mikrolån populære

Alternativer til SMS-lån og mikrolån generelt er blitt svært populære i Norge, og nordmenn tar hyppig opp mikrolån. Årsaken til populariteten er:

 1. Mikrolånene er lette å nedbetale.
 2. Pengene kommer veldig raskt inn på din konto, sammenlignet med andre forbrukslån.
 3. Mikrolån hjelper deg med å få en mer økonomisk fleksibilitet i hverdagen.

Det er mange fordeler med alternativer til SMS-lån. Den største bonusen er at det er en forholdsvis hurtig måte å få penger på, særlig hvis du befinner deg i en akutt situasjon. Har du det meste av hva du trenger til søknaden trenger du heller ikke å være hjemme for å søke. Alt du trenger er en mobil og tilgang på internett. I en hektisk hverdag hvor tid er penger er alt som går raskt og enkelt gull verdt.

Ikke lån mer enn du trenger

Siden alternativer til SMS-lån er begrenset kan du heller ikke låne mer penger enn hva du faktisk trenger. Da unngår du å gå i fellen med å ta deg lån overhodet som du vil slite med å betale ned. I tillegg er slike mikrolån svært fleksible selv om lånesummen er lav. Det er ingen som stiller spørsmål eller krav til hva du kan eller skal bruke pengene til. Vanlige bruksområder for alternativer til SMS-lån er hvis du må få dekket opp regninger eller at bilen plutselig må repareres, eller at du trenger nye hvitevarer eller elektronikk.

Dette må du være oppmerksom på ved SMS-lån

Selv om alternativer til SMS-lån og mikrolån er svært populære er det et par ting du bør være oppmerksom på når du skal søke om et mikrolån. Det er mange låneaktører som krever skyhøye renter for mikrolån. Det er grunnleggende at du kun søker hos seriøse aktører som følger reglene når det kommer til renter og nedbetaling av lånet, hvis ikke kan det fort bli dyrt og vanskelig for din økonomiske hverdag.

En annen ulempe er at blant annet alternativer til SMS-lån har et dårlig rykte på seg. Forbrukerrådet, for eksempel, jobber aktivt mot slike lån fordi de frykter at slike lett tilgjengelige lån setter mange i altfor stor gjeld.

Les mer om lån

Du kan også lære deg mer om lån gjennom økonomibloggen vår.

Besøkendes vurdering

Slik fungerer det norske gjeldsregisteret

Nordmenn skylder stadig mer penger. Dette fordi stadig flere nordmenn tar opp en eller annen form for forbrukslån. De som skylder penger, skylder også mer enn hva som var vanlig for et par år siden. Årsakene til dette er at forbrukslån har blitt stadig vanligere og en reell konkurrent til tradisjonelle lån fra banker. For de fleste er det også mye lettere å få innvilget et forbrukslån da de som gir ut forbrukslån stiller få og overkommelige krav til lånesøkeren. Samtidig er det også flere nordmenn som ikke klarer å tilbakebetale det de låner. Fra 2017 til 2018 økte misligholdt gjeld i Norge med 4 milliarder kroner.

gjeldsregisteret

Hindre at gjelden går ut av kontroll

Siden nordmenn skylder stadig mer penger har norske myndigheter vedtatt å etablere gjeldsregistre for å forhindre at norske husstanders gjeld fortsetter å øke ut av kontroll for de det gjelder. Undersøkelser viser at nordmenn skylder mer enn 100 milliarder kroner i forbruksgjeld. Det norske forbrukslånmarkedet har eksplodert på kort tid og stadig flere utradisjonelle långivere tilbyr ulike former for forbrukslån, alt fra smålån, kontantlån, alternativer til SMS lån på minuttet, refinansiering og store summer på opptil 500 000 kroner. Forbrukslån har blitt så populært at rundt 1 av 4 nordmenn vil i løpet av livet ta opp et eller flere forbrukslån.

Hva er et gjeldsregister?

I 2018 hadde 2 selskaper, Evry og Finans Norge, fått konsesjon til å drive gjeldsregistrene. De nye gjeldsregistrene skal hete Gjeldsregisteret AS og Norsk Gjeldsinformasjon AS. Alle gjeldsregistrene skal være operative og tre i kraft fra 1. juli 2019. Et gjeldsregister er et verktøy som skal gjøre det mulig og lettere for finansforetak å kontrollere hvor mye kredittkortlån og forbrukslån forbrukerne har, og videre sikre at de ikke kan få ta opp mer lån som gjør at de får mer gjeld over det som regnes som forsvarlig.

Gjeldsregistre er opprettet som et tiltak for å få ned forbruksgjelden som nordmenn skylder. Det er spesielt rettet mot forbrukere som ender med betalingsanmerkninger og økonomiske utfordringer grunnet forbruksgjeld de ikke klarer å nedbetale.

Register for usikrede lån

Det er verdt å merke seg at det kun er såkalt usikret gjeld (forbrukslån er typisk lån uten sikkerhet) som skal registreres i de nye norske gjeldsregistrene. Sikret gjeld er det motsatte av usikret gjeld, og gjeld med sikkerhet i bolig eller bil får finansforetakene oversikt over gjennom Kartverkets grunnbok og løsøreregisteret.

Regulert av gjeldsinformasjonsloven

De nye norske gjeldsregistrene er regulert av gjeldsinformasjonsloven. Det er også denne loven som åpner og tillater at norske banker og andre private aktører på finansmarkedet kan rapportere om hvor mye lån og gjeld hver enkel forbruker har. Dette har vært en viktig arbeidsoppgave for det norske Forbrukerrådet å få gjennomslag for, og de har arbeidet for opprettelse av gjeldsregistre i mange år. Ifølge Forbrukerrådet er det til forbrukernes interesse at det meste av gjeldsforpliktelsene innrapporteres, og at de i tillegg får en komplett og helhetlig oversikt over egen gjeldssituasjon.

Du som forbruker av blant annet forbrukslån kan være trygg på at opplysningene i gjeldsregistrene vil behandles i tråd med kravene om sikkerhet og personvern. Etter hvert som du nedbetaler gjelden din vil opplysningene i gjeldsregistret bli slettet, men det vil fortsatt stå i skattemeldingen din året etter at det har forekommet gjeld.

Ryddetips fra forbrukerøkonomene

Forbruksøkonomen Anne Motzfeldt i Danske Bank anbefaler alle som har tatt opp et eller flere forbrukslån om å rydde opp i gjelden sin før gjeldsregistrene trer i virksomhet. Etter at gjeldsregistret er oppe og går vil forbruksgjelden din blant annet avgjøre hvor mye du kan ta opp i boliglån. Her er noen ryddetips fra forbrukerøkonomene:

 • Hvis du av ulike årsaker trenger å ta opp et forbrukslån bør du ha en plan for nedbetaling, slik at du kan begynne å betale ned forbrukslånet ditt med en gang.
 • Alle økonomer anbefaler at du bruker tid på å sette opp et budsjett slik at du får det svart på hvitt hvilke inntekter og utgifter du har i løpet av en måned. Et budsjett vil i tillegg gi den en suveren oversikt over hvor mye du kan betale ned på gjeld i hver avdragsperiode.
 • Du burde ikke ha for mange kredittkort. Da er det lett at du mister oversikten og går i den fellen at du bruker mer enn hva du klarer å nedbetale. Et godt tips er at du unngår å ta med kredittkort når du skal ut å handle slik at du ikke svir av mye penger på impulskjøp.
 • Skal du kjøpe en ny bolig eller bruke penger på å pusse opp din bolig anbefales det at du ikke tar opp forbrukslån for å kunne gjøre det. I stedet for bør du heller låne opp på boliglånet ditt, da får du i tillegg en mye lavere rente.
 • Siden kredittkortlån og forbrukslån har en mye høyere rente enn for eksempel boliglån bør du prioritere å betale ned forbrukslånene først.
 • Har du pådratt deg mye forbruksgjeld og mange ulike lån er det lurt å søke om refinansiering slik at du kun får et forbrukslån å betale ned på.

Mer ansvarlig utlånepraksis

Formålet med de nye norske gjeldsregistrene er først og fremst å fremme mer ansvarlig utlånepraksis overfor forbrukere. Samfunnet i sin helhet er best tjent med at enkeltindivider ikke drukner i usikret gjeld de ikke klarer å nedbetale. Derfor har Forbrukerrådet vært svært positive til at det nå innføres norske gjeldsregistre.

Gjeldsregistre vil ikke bare hjelpe enkeltpersoner og husstander med å holde oversikten over hvor mye usikret gjeld de har pådratt seg, i framtiden vil det også forhindre at personer som ikke klarer å håndtere forbrukslån heller ikke får det. Dette vil forhindre mye ubetalt gjeld, betalingsanmerkninger og vanskelige økonomiske situasjoner for de det gjelder.

Nye krav til markedsføring

Før norske gjeldsregistre trer i kraft, har myndighetene allerede innført strengere markedsføringsregler og krav om forbrukslån av alle slag. Noen av de nye kravene som ble innført i begynnelsen av 2018 dreide seg om at forbrukeren ikke kan ta opp mer i lån enn 5 ganger årlig inntekt, i tillegg skal låntakeren tåle en renteøkning på maks 5 %. Alt dette henger sammen med at norske myndigheter ønsker å begrense at stadig flere nordmenn ikke klarer å betale ned gjelden de påtar seg.

Les mer om lån

Du kan også lære deg mer om lån gjennom økonomibloggen vår.

Besøkendes vurdering

Ordliste for deg som skal søke om lån

De aller fleste av oss befinner seg en eller annen gang i en situasjon hvor vi trenger å låne penger enten for å få kjøpt egen bolig, ny bil eller andre forbruksvarer. I dag kan vi ta opp alt fra boliglån til billån og mange ulike former for forbrukslån. Depositumslån og billån er kjennetegnet som lån med sikkerhet gjennom pant i boligen eller bilen. Forbrukslån, (norgelån.com/beste-forbrukslan-pa-dagen) av alle slag (for eksempel smålån, SMS-lån, mikrolån, kontantlån) er såkalte usikre lån. Det er disse usikre lånene som øker i popularitet blant norske forbrukere.

Populære forbrukslån

Det norske markedet for forbrukslån har økt i takt med populariteten. I dag kan du derfor søke om forbrukslån hos tradisjonelle långivere som banker og hos mer utradisjonelle långivere som for eksempel hos store forretninger som selger hvitevarer. Søknadsprosessen er litt ulik avhengig av hvor du ønsker å ta opp forbrukslån, men felles er at det normalt ikke tar så veldig lang tid. Kravene som stilles er få og lett overkommelige. Kravene som går igjen er alder, en viss sum i årsinntekt og ingen betalingsanmerkninger.

Når vi vurderer å søke, skal søke og nedbetale ulike forbrukslån kan det dukke opp en del fremmede ord for oss forbrukere som kan gjøre prosessen vanskeligere, eller mindre forståelig og oversiktlig. I denne artikkelen får du en ordliste med forklaringer på ord og begreper som er nyttig for deg som skal ha et lån.

Ordliste for lånesøkere

Hva er en kreditor? En kreditor, også kjent som kravshaver, er en person som har krav på en bestemt ytelse. Det vanligste er at denne ytelsen som kreditoren har krav på er et pengebeløp, men ytelsen kan også være andre varer og tjenester. Videre kan en kreditor være en person eller en virksomhet som spesialiserer seg på å kreve inn ytelsen.

Her er noen eksempler på hva en kreditor er:

 • Hvis du låner penger av en bank, så er det banken som er kreditoren.
 • Kjøper du matvarer, klær, sminke eller andre varer og produkter i en butikk er det butikken som er kreditoren.

Hva er en debitor? En debitor er det motsatte av en kreditor, som vil si at en debitor er en person eller virksomhet som skylder en pengeytelse, eller andre varer og tjenester. En debitor skylder altså en ytelse til en kreditor. Begrepet debitor brukes kun i sammenhenger hvor det er langsiktige forhold mellom en kunde og en leverandør, som for eksempel når du som kunde tar opp et lån fra banken din så er som nevnt banken kreditoren og du er debitoren.

Hva er et gjeldsregister? Et gjeldsregister er et nytt fenomen på det norske markedet, og virksomheten trådde i kraft fra og med 1. juli 2019. Et gjeldsregister er et register hvor det blir registrert hvor mye lån du som forbruker har. I første omgang gjelder dette i hovedsak alle type forbrukslån. Årsaken til at slike gjeldsregister har ankommet er at myndighetene er bekymret for at norske husholdninger tar stadig opp mer i forbrukslån. Til sammen har norske husholdninger en forbruksgjeld på over 100 millioner kroner. Hensikten med gjeldsregistre er å forhindre at forbruksgjelden stiger og at norske forbrukere havner i økonomiske vanskelige situasjoner.

Et gjeldsregister vil gjøre det lettere for banker og andre långivere at du ikke har eller tar opp mer gjeld enn hva du klarer å tilbakebetale, inkludert en rentestigning på 5 %. Er det registrert mye gjeld på ditt navn kan dette få konsekvenser ved at du ikke får ta opp mer i forbrukslån, eller ved at du ikke får innvilget boliglån eller billån. I bunn og grunn skal gjeldsregistre resultere i en mer ansvarlig utlånspraksis.

Hva er renter? Undersøkelser viser at veldig mange nordmenn ikke vet hva renter er. Dette bekymrer mange forbrukerøkonomer fordi renter har en stor betydning på lånet ditt. En rente er rett og slett en form for leiepris som en långiver tar for å låne ut penger til deg. Renter oppgis vanligvis i prosent, og vi skiller mellom nominelle og effektive renter.

Hva er en effektiv rente? Det er vanlig å skille mellom effektive og nominelle renter. En effektiv rente har med alle kostnader for et lån. For å si det på en annen måte inneholder den effektive renten både den nominelle renten, termingebyr, etableringsgebyr også videre. Lånets løpetid og antall årlige betalingsterminer er også innbakt i den effektive renten.

Den effektive renten er altså den totale kostnadssummen tilknyttet et lån, og derfor vil den effektive renten alltid være høyere enn den nominelle renten. Derfor bør du være veldig oppmerksom på hvilken effektiv rente som følger med lånet du trenger og ønsker. Det er nemlig den effektive renten som forteller deg hvor mye lånet til sammen kommer til å koste deg.

Hva er en nominell rente? Den nominelle renten på et lån er kun selve renten, altså leieprisen og ikke noe annet. En nominell rente er synonymt med en grunnrente, og i motsetning til den effektive renten inneholder ikke den nominelle renten de andre kostnadene som er tilknyttet et lån. Banker og andre långivere beregner den nominelle renten ulikt, men den vanligste metoden for å sette den nominelle renten er å summere den månedlige renten.

De aller fleste av oss ser oss ofte helt blinde på den nominelle renten når vi skal sammenligne ulike lånetilbud. Dette gjør vi fordi det er den nominelle renten som bankene og andre långivere markedsfører, men det er som nevnt anbefalt at du er mer opptatt av den effektive renten fordi det er den som viser deg de totale kostnadene ved lånet ditt.

Hva er en låneramme? En låneramme blir definert som den maksimale, totale summen som banker er villige til å låne deg når du søker om å få innvilget et rammelån. Et rammelån blir også kalt for forbrukskreditt, fleksibelt lån, kontorkreditt, flexikreditt, lånekreditt og lån med låneramme. Det er altså bankene som avgjør hvor mye kreditt du har tilgjengelig. En fordel med slike rammelån er at du kan spare en del rentekostnader, og rammelån blir anbefalt til personer som har og kontroll på økonomien sin.

Rammelån er også mindre kostbare enn forbrukslån fordi du kun betaler renter i det du bruker pengene.

Les mer om lån

Du kan også lære deg mer om lån gjennom økonomibloggen vår.

Besøkendes vurdering

Lånefellene du bør unngå

SMS-lån og andre forbrukslån er blitt populære lånetyper hos nordmenn flest, og det finnes mange situasjoner hvor forbrukslån er svært nyttig for de som trenger det. Alternativer til SMS-lån er i dag mer populære enn de tradisjonelle lånene som billån for eksempel. Årsakene til den økende populariteten er mange, men en av dem er at forbrukslån av alle typer er svært fleksible. Bruksområdene er mange, alt fra oppussing, ferie, uforutsette utgifter til at du trenger nye hvitevarer. I tillegg er det flere og flere låneaktører som tilbyr slike lån, og dette har gjort at det er mye enklere å få tak i et forbrukslån.

Lånefellene

Dekke flere lånebehov

Den økte populariteten og bruken av forbrukslån har ført til at det har kommet ulike typer av forbrukslån for å dekke flere lånebehov. Alternativer til SMS-lån, altså såkalte mikrolån, har blitt mer og mer vanlig. Det som kjennetegner disse mikrolånene er at det småsummer, vanligvis ikke mer enn 5 000 eller 10 000 kr, som du enkelt kan få når du har et akutt behov for penger. Alternativer til SMS-lån og andre mikrolån har et mer begrenset bruksområde enn vanlige forbrukslån, fordi poenget med slike lån er at de skal benyttes til å dekke uforutsette utgifter. Fordelen er at det stilles svært få krav og du har pengene på kontoen din samme dag.

Selv om alternativer til SMS-lån og andre mikrolån og smålån kan være til god økonomisk hjelp i hverdagen din, er det et par lånefeller du bør unngå slik at ikke lånet setter deg i en ubehagelig og uoversiktlig situasjon.

Dette er de 5 vanligste forbruksfellene

Det er spesielt 5 forbruksfeller du skal være ekstra varsom med fordi kan fort ødelegge og komplisere økonomien din.

 1. Glemmer å sammenligne alternativer til SMS-lån og mikrolån. Det er en stor ulempe å ikke sammenligne lån, selv om lånesummen på mikrolån er små. Det er en stor prisforskjell mellom banker og andre långivere, og når det kommer til renter kan det være snakk om mange prosenter. Glemmer du å sammenligne lån kan du ende opp med å måtte betale mye mer enn hva som strengt tatt er nødvendig. Før du søker om alternativer til SMS-lån bør du sammenligne lån hos flere aktører. I denne prosessen må du også huske at det er gratis å søke om alle typer forbrukslån, og at det er helt uforpliktende å sammenligne lån.
 2. Glemmer å bruke en finansagent. De fleste av oss setter seg ikke dypt inn i vilkårene for alternativer til SMS-lån og andre mikrolån, og derfor kan vi ende opp med dårlige låneavtaler. Derfor bør du bruke en finansagent når du trenger mikrolån som SMS-lån. Finansagenter er spesialister på lån uten sikkerhet, og de kan hjelpe deg med å få den aller beste låneavtalen. En ekstra fordel for deg er at du sparer mye tid og ressurser.
 3. Undervurderer kostnader ved ha ta opp alternativer til SMS-lån. Selv om alternativer til SMS-lån og mikrolån generelt handler om små summer, må du fortsatt vurdere om du klarer å nedbetale lånet du påtar deg. Det er renter knyttet til slike smålån samt selve lånesummen, og klarer du ikke å nedbetale lånet vil du havne i økonomiske vanskeligheter.
 4. Ikke velg maksimal nedbetalingstid. Selv om alternativer til SMS-lån og andre mikrolån ikke er på mer enn maks 10 000 kr, kan du velge en lang nedbetalingstid på flere år. Dette er en felle du ikke bør havne i. Så fort du har nok penger selv bør du betale ned hele smålånet. Hvis ikke er det veldig lett å glemme eller å unngå å betale ned småsummen fordi det alltid dukker opp andre utgifter. I tillegg vil en lang nedbetalingstid føre til at du må betale ekstremt mye mer i renteutgifter.
 5. Tar opp nye alternativer til SMS-lån og mikrolån før de gamle er nedbetalt. Selv om SMS-lån og alternativer til slike lån kan være en god økonomisk redning i hverdagen, må du ikke gå i den fellen å ta opp flere SMS-lån og mikrolån på engang. Tar du opp flere lån på engang er det lett å miste oversikten, og det kan bli vanskelig for deg å betale ned alle lånene inkludert rentene på de ulike mikrolånene. I tillegg kan rentene stige på lånene, og det er heller ikke unormalt at du må dekke et termingebyr på 30-50 kr. Har du for eksempel 6-7 ulike alternativer til SMS-lån blir det rundt 3500 kr i termingebyrer i året.

Generelt bør du være oppmerksom på at alternativer til SMS-lån samt andre mikrolån og smålån er hos noen banker og långivere de dyreste lånene du kan ta opp med over 100 % effektiv rente. Det vil si at du kan ende opp med å betale flere tusenlapper ekstra i renter. Mange firmaer som spesialiserer seg på å dele ut smålån baserer seg nemlig på at du ikke skal klare å nedbetale lånet i løpet av kort tid.

For at SMS-lån og andre mikrolån i Norge med betalingsanmerkning skal bli en glede og ikke en byrde, så bør du unngå å gå i disse lånefellene som er blitt listet opp her.

Les mer om lån

Du kan også lære deg mer om lån gjennom økonomibloggen vår.

Besøkendes vurdering

Kostnader relatert til SMS-lån

Det kan være mange grunner til at du har behov for å ta opp et lån. Det kan være at du skal kjøpe bolig, og trenger et boliglån eller at du skal kjøpe bil eller båt. Det kan også hende at du rett og slett trenger penger til å få dekket en uventet utgift, som et nytt kjøleskap, et tannlegebesøk eller en reparasjon av bilen. Slike utgifter kan du selvfølgelig dekke opp med et alternativ til SMS-lån på dagen, altså et lån av langt mindre størrelse enn til bolig, bil eller båt.

låne

Lån uten sikkerhet

Alternativer til SMS-lån er det som kalles forbrukslån, altså lån uten sikkerhet. Dette betyr at banken som låner deg pengene ikke tar noen sikkerhet for lånebeløpet. Ved et boliglån vil banken ta sikkerhet i boligen du kjøper for lånesummen. Det skjer altså ikke her. Derfor er også rentene på et lån uten sikkerhet vesentlig høyere enn for et lån med sikkerhet. Et forbrukslån kan være på noen få tusenlapper. Den høyeste lånesummen i denne kategorien av lån er 500 000 kroner.

Alternativer til SMS-lån er mindre forbrukslån, det som også ofte kalles smålån. Dette er beløp opptil 70 000 kr. Nedbetalingstiden for slike lån er maksimalt 5 år, men de laveste beløpene har en nedbetalingstid på kun noen få måneder.

SMS-lån

SMS-lån som sådant finnes ikke i Norge. Det er rett og slett fordi det ikke er lov å inngå en avtale om lån via SMS. I alle fall er det slik reglene er per i dag. SMS-lån er derimot veldig populært i vårt naboland Sverige, da dette er en enkel måte å søke om et lite lånebeløp på. I Norge finnes det likevel mange alternativer til SMS-lån, altså mikrolån eller smålån som er andre navn på forbrukslån eller lån uten sikkerhet om du vil.

Effektiv og nominell rente

Når du skal ta opp et alternativ til SMS-lån er det viktig å ta en titt på rentene. Rentene er det banken tar seg betalt for å låne deg penger. Selve renten er den som kalles for nominell rente. Dette er selve grunnrenten, og den regnes ut etter en spesiell formel. Renten skal ikke bare dekke opp for risiko, men også for inflasjon og det faktum at långiver gir fra seg muligheten til å bruke de utlånte midlene til noe annet.

Den effektive renten er sammensatt av den nominelle renten og de gebyrer den enkelte banken tar i forbindelse med lånet. For deg som skal ta opp et alternativ til SMS-lån betyr dette at det er den effektive renten som viser deg hva lånet ditt faktisk vil koste i løpet av låneperioden. Det lønner seg derfor å ta en ekstra god kikk på dette tallet før du bestemmer deg for hvor du skal ta opp lån.

Gebyrene som følger med

Det er gjerne to ulike gebyrer som følger med alternativer til SMS-lån. Dette er først og fremst det som kalles etableringsgebyr, og deretter kommer termingebyret. Det første er et beløp du kun betaler en gang, og det skjer når banken oppretter lånet i ditt navn. Dette beløpet er som regel et sted mellom 300 og 1 500 kr, men enkelte långivere tar det som en viss prosent av lånebeløpet. Det vil si at desto mer du låner desto større blir etableringsgebyret. Det finnes også noen banker som reklamerer med at de ikke tar et slikt gebyr.

Termingebyr

Dette er ikke et engangsgebyr, men et gebyr som skal betales ved hver eneste termin samtidig som du betaler avdraget ditt. Størrelsen på termingebyret varierer, men bruker å være et sted mellom 30 og 60 kroner.

Disse to gebyrene legges altså til den nominelle renten, og får da navnet effektiv rente.

Noen gode råd til deg som skal ta opp SMS-lån

Har du tenkt deg ut på lånemarkedet gjør du lurt i å lage et budsjett slik at du ser hvor mye du har råd til å betale i avdrag per måned. Deretter kan du bruke en lånekalkulator for å se hvor høyt lån du kan ta opp.

Siden lån er kostbart lønner det seg å sjekke rundt og finne det billigste forbrukslånet for deg. Dette gjør du enkelt ved å bruke en sammenligningstjeneste som raskt og enkelt viser deg hvilke banker som tilbyr de billigste lånene akkurat her og nå. Da kan du søke direkte, sammenligne tilbudene du får og velge det med den laveste effektive renten.

Når du har funnet det lånet du ønsker å takke ja til signerer du ved hjelp av din personlige BankID. Dette er en rask og enkel måte å sikre at ingen tar opp lån i ditt navn. Pengene blir utbetalt til din konto, og så snart de har kommet kan du bruke ditt alternativ til SMS-lån til det du måtte ønske. Det er ingen som spør deg hva du faktisk har tenkt å bruke pengene til.

Les mer om lån

Du kan også lære deg mer om lån gjennom økonomibloggen vår.

Besøkendes vurdering

Gode tips til deg som skal søke om billån

Drømmer du om å kjøpe en splitter ny bil, eller trenger du kanskje en fin bruktbil som familiebil nummer 2? Eller er de første gang du skal kjøpe din helt egen bil? En bil er et statussymbol på frihet. Eier du en bil kan du dra så å si hvor du vil, når du vil. I Norge, som er et langstrakt land med store avstander enkelte steder, er det i tillegg nesten helt umulig å klare seg uten en bil i hverdagen. Bilen har blitt vår tids viktigste framkomstmiddel.

billån

Bil koster penger

Uansett hvor nyttig og behagelig det er å ha en bil, så koster det penger å kjøpe og eie en bil. Skal du kjøpe en splitter ny bil som aldri er brukt før må du kanskje regne med 300 000 – 400 000 kroner, og kanskje til og med mer, avhengig av bilmerke, bilmodell og årsmodell. Selv nyere bruktbiler som er av en relativt ny årsmodell, anerkjent bilmerke og som er pent ivaretatt og brukt, kan koste over 200 000 kroner.

De færreste av oss har nok oppsparte midler til å legge ut for en ny bil, så det er svært vanlig å ta opp et billån når du har funnet drømmebilen. Det er noen faktorer som kan være med på å avgjøre om du får innvilget et billån eller om du får avslag på søknaden din. I denne artikkelen har vi samlet noen gode tips til deg som trenger et billån.

Sammenlign billån

Ikke velg det første og beste billånet. Billån er dyrt, men noen er mye dyrere enn andre. Før du velger et billån bør du ha gjort litt undersøkelser i forkant. Hvis du ikke har tid eller orker å se gjennom ulike billån selv er det et godt tips at du bruker sammenligningstjenester. Det er helt uforpliktende å bruke slike tjenester, og fordelen med det er at du sparer mye tid og du får de beste forbrukslånene fra banker og långivere fordi de konkurrerer om deg. Benytter du deg av sammenligningstjenester kan du få billån på dine vilkår og ikke bankenes eller andre långiveres vilkår.

Det du skal være spesielt oppmerksom på er lånerenten, både den nominelle og den effektive. Selv om du får tilbud om en lav rente og kostnader, blir likevel den effektive renten svært høy hvis lånebeløpet for eksempel er lavt og avdragstiden er kort. Flere banker og långivere tilbyr riktig nok en lavere rente om bilen er miljøvennlig. Alt i alt er det nesten hele 4 % forskjell i rentesats på hva ulike banker og långivere tilbyr på et billån – så gjør litt undersøkelser. Det kan du spare mye penger på.

Billån + boliglån = bedre vilkår

Hvis du har boliglån bør du undersøke mulighetene for å bake billånet inn i boliglånet ditt. Dette gjør at du får en bedre økonomisk oversikt i hverdagen din ved at du får samlet alt på en faktura, og det aller beste er at du unngår høye renter. Metoden med å bake billånet inn i boliglånet fungerer best hvis du har såkalt fleksilån, men hvis du ikke har fleksilån er et godt tips at du ser på muligheter ved å øke nedbetalingstiden.

Hvis du ikke har boliglån eller hvis det av ulike grunner ikke lønner seg for deg å bake billånet inn i boliglånet ditt, kan du fortsatt få billån på rimelige vilkår, men dette krever at du gjør litt undersøkelser.

Behovet for egenkapital

De fleste banker ser det som svært positivt om du kan stille med en egenkapital, og dette vil også øke sjansene dine med å få innvilget et billån. Jo mer du har i egenkapital, jo bedre er det. Egenkapital er det samme som en viss sparesum du har privat.

Skal du kjøpe bil for første gang er du lurt at du bruker litt tid på å spare opp penger. Din aller første bil trenger heller ikke å være en bil til flere hundre tusen kroner, så kanskje klarer du å spare opp halve kjøpesummen? Da vil du i så fall få veldig gode vilkår på billånet.

Hvis du har en bil fra før, er det mange bilselgere som tar imot din gamle bil når du skal kjøpe en ny. Dette er også en form for egenkapital ved at du kan bruke pengene du får for din gamle bil på å trekke fra summen på din nye bil.

Ta opp billån hos forhandleren

Skal du kjøpe en bil hos en markedsforhandler kan også selgeren hjelpe deg med å finansiere den nye bilen din. Noen tenker nok at det er dumt, men i mange tilfeller får du bedre vilkår fordi selgeren søker om lån for deg gjennom sine mange forhandlingssamarbeidspartnere. Du kan få både svært gode tilbud og kampanjer, og i mange sammenhenger ber selgeren en av sine forhandlerspartnere om at du skal få en gunstigere rente enn hva du ville fått på egenhånd.

Med bedre rente og gunstigere lån er fordelen at du sparer enormt mye med penger, og dette er penger du kan bruke på å nedbetale billånet ditt mye raskere. Hvis du får kampanjetilbud er det verdt å vite at dette kun gjelder for en tidsbegrenset periode, vanligvis 3 år. Det kan derfor være lurt å betale ned så mye du kan på billånet i løpet av denne billigere låneperioden.

Et godt tips er at du uansett sammenligner billånet forhandleren tilbyr deg med hva du kan få hos andre banker og långivere.

Benytt deg av dine medlemskap

Dine medlemskap er verdt å sjekke litt ekstra ut. Kanskje du har ordninger som gir deg et billigere billån? Avtaler du har med bedrifter, medlemskap i foreninger og så videre kan lønne seg når du skal kjøpe en bil. Kanskje er du LO-medlem og har tilgang til gunstige lånetilbud gjennom organisasjonen, eller gjennom en annen fagforening.

Mange av oss er medlemmer i en eller annen fagforening, men vi glemmer ofte å sjekke ut fordelene når vi virkelig har bruk for dem, som for eksempel ved bilkjøp.

Les mer om lån

Du kan også lære deg mer om lån gjennom økonomibloggen vår.

Besøkendes vurdering

Gode tips for å bli gjeldfri

De aller fleste nordmenn vil en eller flere ganger i løpet av livet ta opp et forbrukslån. Hva disse forbrukslånene brukes til varierer, men det vanligste er at nordmenn bruker lånte penger til å betale for uforutsette utgifter, ferier og andre opplevelser, oppussing samt hvitevarer. Stadig fler bruker også forbrukslån til å kjøpe bil heller enn å ta opp tradisjonelle billån. I 2017 tok nordmenn til sammen opp 106 milliarder kroner i lån. Dette var en økning på over 11 % fra 2016. Lånesummen fortsatte å øke i 2018, og det er spådd at det trolig ikke vil stoppe opp noe særlig i 2019, til tross for strengere reguleringer.

norge

Mange sliter med betalingsanmerkninger

Ifølge undersøkelser gjort om nordmenn og forbrukerlån, kom det fram i 2018 at hele 6 % (1 av 17) nordmenn har betalingsanmerkninger og sliter med å betale ned lånene sine. Ikke bare har dette konsekvenser for samfunnet, men det har også store personlige konsekvenser for den enkelte. En betalingsanmerkning er et symbol på at du er en dårlig og utrygg tilbakebetaler. Noen av konsekvensene av dette er at du vil ha store problemer med å få nye lån, dette gjelder også boliglån og billån. En annen konsekvens er at gjelden din vil bli dyrere.

Økonomiske kartlegginger viste at summen av alle betalingsanmerkningene i 2018, altså penger nordmenn skyldte og ikke hadde betalt tilbake, var på 46 milliarder kr. Hvordan kan du bli gjeldfri, og unngå en vanskelig økonomisk hverdag samt tyngende betalingsanmerkninger? I denne artikkelen gir vi deg noen gode tips.

Refinansier smålån

Refinansiering vil i praksis si at du tar opp et nytt lån for å kunne bli kvitt alle smålånene dine. Du skulle kanskje ikke tro at nøkkelen for å bli gjeldfri er å ta opp et nytt lån, men refinansiering er for mange et godt virkemiddel og kan være til mye hjelp.

Istedenfor at du hver måned må betale på mange ulike smålån, som du tidligere har tatt opp, med hver sin ulike og ofte høye rentesats, vil refinansiering gjøre at du kan har et lån å betale på med en fast rente. Fordelen med refinansiering er at du får mer oversikt over hva du skylder, og siden du kun trenger å fokusere på en lånesum vil du også få en mer romslig økonomi. De ekstra pengene du sitter igjen med hver måned kan du bruke til å betale inn ekstra på lånet ditt, slik at lånesummen din går mye raskere ned.

Få hjelp av en økonomisk rådgiver

Du kan søke om refinansiering hos tradisjonelle norske banker, eller hos andre långivere. De aller fleste som tilbyr forbrukslån, tilbyr også refinansiering. I tillegg gjør du lurt i å ringe inn til en økonomisk rådgiver hvor du kan forklare din økonomiske situasjon, og sammen kan dere lage en nedbetalingsplan som passer til din hverdagssituasjon. Økonomiske rådgivere kan også hjelpe deg med å søke om refinansiering, eller generelt bare gi deg gode tips og råd om din private økonomi og hva du kan gjøre for å bli gjeldfri mye raskere enn hva en nedbetalingsplan fastslår.

Prioriter å betale ned på lånet ditt

For å unngå betalingsanmerkninger er det viktig at du alltid betaler ned på lånet ditt, og holder betalingsfristene dine. Skulle du noen måneder ha vanskeligheter med å betale din faste avdragssum kan du søke om betalingsutsettelse, men hovedregelen for å bli gjeldfri og slippe å oppleve økonomiske ubehageligheter er at du rett og slett må prioritere lånet ditt.

Sett opp et budsjett

Et lurt tips er at du setter opp et budsjett som inneholder alle dine månedlige inntekter og utgifter. Da vil du alltid ha oversikt, og være sikker på at du har råd til å betale ned på lånet ditt hver måned. Hvis du ser at du sitter igjen med ekstra penger i måneden etter at alle utgiftene er trukket fra, er det anbefalt at du bruker dem på å nedbetale ekstra på lånet ditt. Det høres kanskje kjedelig ut, men det er kjedeligere å drukne i gjeld og betalingsanmerkninger.

Strengere regler for opptakelse av lån

Å prioritere å betale ned lånene sine er viktig uansett hvilken type lån du har tatt opp. Mange banker og långivere stiller krav som du må oppfylle før du kan få innvilget et lån. Standardkravene er at du må være over 20-25 år, ha en fast årlig inntekt på minst 200 000 kr og ikke ha noen betalingsanmerkninger. Dette er krav som skal sikre at du ikke vil få store problemer hverken i hverdagen eller med å betale ned lånet ditt, så fort du har fått lånet innvilget.

Myndigheten har også kommet med nye strengere regler, for eksempel om forbrukslån, og disse reglene krever at banker og långivere må forsikre seg om at mulige låntakere har nok økonomisk kapasitet til å mestre nedbetalingen og andre utgifter.

Et annet smart tips er at du reflekterer litt før du tar opp et lån. Vil du ha råd til å prioritere lånet hver måned for en tid fremover? Trenger du å ta opp et lån, kan du heller spare opp penger selv? En god huskeregel er at du aldri skal ta opp lån som du ikke har råd til.

«Ikke bestill en ny ferie før du har betalt for den forrige»

Undersøkelser viser at nordmenn tar opp forbrukslån for å betale for å dekke opp utgiftene til et vidt spekter av ulike ting og opplevelser. Grunnen til at mange går i fellen og sliter med å bli gjeldfri er at man tar opp nye lån for å dekke opp nye utgifter før man har betalt ned det forrige lånet.

En god huskeregel for å bli gjeldfri er at du «ikke bestiller en ny ferie før den forrige er betalt». Det betyr at du ikke skal ta opp flere lån av gangen, og sette deg i dypere gjeld. Det er alltid enklere å betale ned et lån enn to. Du bør heller ikke ta opp nye forbrukslån for å betale for eldre lån. Da vil du aldri bli gjeldfri, og det er veldig lett å havne i en ond sirkel.

Her er 3 raske tips for å bli gjeldfri fort:

 1. Betal alltid ned på lånet ditt, og gjerne litt ekstra.
 2. Ikke lån større lånesummer enn hva du kan klare å betale ned.
 3. Ikke ta opp mer enn et forbrukslån av gangen.

  Les mer om lån

  Du kan også lære deg mer om lån gjennom økonomibloggen vår.

Besøkendes vurdering

Fordeler og ulemper med SMS-lån

For noen år siden ble det som kalles SMS-lån introdusert på det svenske lånemarkedet. Hva er egentlig SMS-lån? SMS-lån er akkurat det navnet henviser til – det er lån du får gjennom SMS (meldinger) via din mobiltelefon. Sagt på en annen måte så er det mobillån.

SMS-lån er en ny og «moderne» form for forbrukslån, og det havner i kategorien mikrolån fordi du kun kan låne småsummer, vanligvis opptil 5 000 kr per SMS. Ideen bak SMS-lån er at det er en ny og praktisk måte å låne penger på. De aller fleste av oss har tross alt alltid tilgang på en mobiltelefon. I Norge er det dog ikke lovlig å undertegne låneavtaler på denne måten. Derfor finnes det ikke rene SMS-lån her. I stedet er det mange alternativer, nemlig såkalte mikrolån.

lån

Fordeler med SMS-lån

Den største fordelen med alternativer til SMS-lån er at det er en praktisk og grei måte å låne penger på. De aller fleste av oss har alltid tilgang på nett, enten via mobiltelefon eller en PC. Låneprosessen krever i de fleste tilfeller ikke stort mer enn at du fyller ut et skjema. Du trenger heller ikke å være hjemme for å kunne søke om lånet. For de aller fleste av oss som trenger å låne penger av ulike årsaker finnes det knapt en mer praktisk måte å søke på. I en travel og hektisk hverdag er alt som er enkelt og raskt gull verdt.

Begrenset lånesum

Den andre fordelen med alternativer til SMS-lån er at det er et mikrolån. Siden summen du kan ta opp i lån er begrenset, kan du dermed ikke låne mer enn hva du faktisk trenger. Hvis vi har tilgang på å låne store summer med penger når vi trenger litt ekstra for å dekke diverse utgifter eller prosjekter, pleier de aller fleste av oss å ta opp mer i lån enn hva vi egentlig trenger. Dette lønner seg sjeldent, og dette er et problem du unngår med alternativer til SMS-lån.

Vanlige bruksområder

Det vanligste bruksområdet for alternativer til SMS-lån er lave, uforutsette utgifter som at kjøleskapet må byttes ut, at vaskemaskinen plutselig slutter å virke eller at bilen trenger noen nye deler. Alternativer til SMS-lån kan også brukes hvis du en måned har svært mange regninger som du sliter med å betale. Til tross for at slike lån faller under forbrukskategorien «mikrolån» er det et relativt fleksibelt lån.

Alternativer til SMS-lån fungerer slik at du sender inn en søknad, som deretter blir gjennomgått av långiver. Får du lånet innvilget vil det, takket være automatiske prosesser, ikke ta altfor lang tid før pengene er inne på din brukskonto. Med andre ord så slipper du å vente i flere virkedager før du kan begynne å bruke pengene.

Ulemper med SMS-lån

Ulempene med alternativer til SMS-lån er at det er svært dyrt og kostbart for de personene som tar opp denne formen for lån. Årsaken til at disse lånene er dyrere enn andre lånetyper er først og fremst en veldig høy rente. Et eksempel på at alternativer til SMS-lån fort blir veldig dyrt for låntageren er:

Du låner 1 000 kr i løpet av en 30 dagers periode. Renten på alternativer til SMS-lån er svært høy sammenlignet med andre forbrukslån. Den årlige effektive renten kan komme opp i så mye som 9 245 %. Det betyr at i tillegg til at du må tilbakebetale den 1000-lappen som du lånte, må du i også betale nesten 500 kr ekstra bare i renter.

Bekymrede myndigheter

Ulempene ved de alternativer til SMS-lån regnes som såpass omfattende at det norske Forbrukerombudet gang på gang forsøker å motarbeide at disse lånene etablerer seg som en stor og reell långiver på det norske lånemarkedet. Bekymringen ligger i at alternativer til SMS-lån kan sette folk i tung gjeld eller andre vanskelige økonomiske situasjoner. Dette fordi mange kanskje ikke er klar over hvor stor ekstrakostnad rentene utgjør, og at man kanskje ikke i like stor grad prioriterer smålån fremfor større lån, og dermed samler det seg opp.

For enkelt å ta opp lån

En annen ulempe er at det er svært enkelt for alle å ta opp alternativer til SMS-lån. Søkeprosessen består av et enkelt skjema på nett, og siden det er såpass enkelt å låne penger er det nødvendigvis ikke alle som setter seg inn i vilkårene rundt slike lån. En tur på byen med venner kan fort bli veldig dyrt, og kan skape negative ringvirkninger for din hverdagsøkonomi i lang tid etter at du tok opp lånet. Det norske Forbrukerområdet er i tillegg ekstra bekymret over at slike lån er spesielt rettet mot unge, som nødvendigvis ikke har like god erfaring med å ta opp lån.

En tredje ulempe med alternativer til SMS-lån er at flere eksperter på økonomi og andre godt etablerte långivere og banker fraråder forbrukere å ta opp slike lån. Det er fordi det er altfor dyrt med renter som ligger på et skyhøyt, utradisjonelt nivå. Du får heller ikke den samme hjelpen om du underveis skulle støte på problemer eller slite med å nedbetale lånet.

Les mer om lån

Du kan også lære deg mer om lån gjennom økonomibloggen vår.

Besøkendes vurdering

Dette er forskjellen på kredittkort og SMS-lån

I lånemarkedet finnes det en rekke ulike alternativer til SMS lån på minuttet, og i en jungel av forbrukslån og kredittkort kan det fort bli vanskelig å navigere og finne ut av hva som lønner seg for deg. Såkalte alternativer til SMS-lån er et nytt fenomen på forbrukerlånmarkedet. Det er mikrolån, altså små lånebeløp. Med et kredittkortlån vil du alltid ha penger tilgjengelig som du kan bruke på tjenester og varer, men det er penger du låner.

Hva som lønner seg for deg å ta opp av kredittkort eller forbrukslån som alternativer til SMS-lån, avhenger av hvilken situasjon du befinner deg i og hva du trenger pengene til. Alternativer til SMS-lån er et midlertidig, mikrolån hvor du maks kan låne 5 000 kr. Med et kredittkort har du alltid penger tilgjengelig, men innen en viss grense.

kredittkort

Dette er SMS-lån

SMS-lån er et lån du kan få via mobiltelefonen din. Alt du trengte å gjøre er å sende inn en bekreftelse til et bestemt nummer, og så ville du kort tid etter få pengene inn på kontoen din. Formålet med SMS-lån er at det skal være enkelt og hurtig for forbrukeren ha låne penger. SMS-lån er midlertidige lån som er ment å hjelpe deg når du trenger penger raskt, som til uforutsette utgifter. Disse SMS-lånene tilbys blant annet i Sverige. I Norge er det foreløpig ikke lov å inngå låneavtaler på denne måten.

SMS-lån er altså et mikrolån. Det varierer fra bank til bank hvor mye du kan låne, men vanligvis ligger det på mellom 5 000 og 10 000 kr. Fordelen med mikrolån er at det ingen som stiller krav til hva pengene skal brukes til, siden det er en liten sum er det relativt lett å nedbetale lånet og et mikrolån kan som sagt være til god hjelp hvis du trenger raske penger.

Ulempen med mikrolån er at hva du kan bruke pengene til er begrenset siden summen er lav.

Dette er kredittkort

Et kredittkort er det motsatte av debetkort. Med et debetkort må du ha penger tilgjengelig for at du kan bruke det, men med et kredittkort vil du alltid ha penger tilgjengelig. Med andre ord er et kredittkort et betalingskort. Fordelen med kredittkort er at etter at du har fått kortet trenger du ikke å søke på nytt neste gang du trenger penger. Mange kredittkort kommer også med fordeler som reiseforsikringer, rabatter og at det er rentefritt og gebyrfritt for en bestemt periode.

Trygghet når du handler

Kredittkort gir deg også en trygghet når du handler i utlandet og på nett. Du får god oversikt og kan studere transaksjonskostnader nærmere når du har bedre tid. Skulle du bli utsatt for svindel er det kortselskapet som må ta støyten for det, og ikke du. Kredittkort egner seg for alle som har ordnet økonomi, og som har god kontroll på når kredittkortregningene må betales og som også vet at man har nok på privatkontoer til å kunne nedbetale kredittkortgjelden man påtar seg når man handler varer og tjenester på kreditt.

Du kan ha flere kredittkort samtidig, men det er anbefalt at du kun har ett av gangen. De aller fleste banker tilbyr mange ulike kredittkort med flere fordeler. Hos DNB kan du for eksempel få kredittkort som er frie for årsavgifter.

Hva er forskjellen på kredittkort og SMS-lån?

Den største forskjellen mellom kredittkort og såkalte alternativer til SMS-lån og mikrolån er bruksområdet. De fleste som har kredittkort bruker det til vanlige gjøremål, og siden kredittkort har en høyere grense kan det også brukes til mye mer som shopping og reiser. Et mikrolån er svært begrenset og formålet til mikrolån er at du kun skal bruke det når du har et behov for raske penger, som for eksempel hvis kjøleskapet må byttes ut.

Forskjeller i rente

Mikrolån faller under forbrukslån og de fleste forbrukslån kommer med en veldig høy rente. Med kredittkort vil du få mer stabil rente, en rentefriperiode samt at du kommer unna en del ekstrakostnader. Kredittkort har også et mye bedre rykte enn forbrukslån, og særlig alternativer til SMS-lån som er usedvanlig dyrt i forhold til renteavgifter. Årsaken til det dårlige rykte på forbrukslån er at det med tiden har blitt stadig enklere for flere og flere nordmenn å ta opp slike forbrukslån, og det har gjort at flere har endt opp i en økonomisk negativ spiral.

Ikke de samme kravene

Med kredittkort så stilles også mer krav, som alder og årlig inntekt enn det gjør med alternativer til SMS-lån. Ved alternativer til SMS-lån stilles det så å si ingen krav og nærmest hvem som helst kan få det, men du får ikke kredittkort om du ikke kan bevise at du oppfyller kravene som utlånerne stiller. Felles for de fleste kredittkortene er at alderskravet er ganske høyt, vanlig at du må være over 23 og 25 år.

Kredittkort passer til alle som har god oversikt og kontroll over økonomien sin, og som vet at de har stabile inntekter nok hver måned til å kunne dekke opp raskt inn det man kjøper på kreditt. Mikrolån passer til forbrukere som trenger penger raskt og på dagen, og som vet at de klarer å betale ned det de låner.

Les mer om lån

Du kan også lære deg mer om lån gjennom økonomibloggen vår.

Besøkendes vurdering

Dette bruker vi lån uten sikkerhet til

Nordmenn tar stadig opp mer lån, og det er spesielt forbrukslån som hyppigst blir tatt opp. Økonomiske undersøkelser og kartlegginger viser at ca. 1 av 4 nordmenn tar opp et forbrukslån 1 eller flere ganger i løpet av livet. Forbrukslån er best kjent som lån uten sikkerhet. Innenfor kategorien «forbrukslån» finner vi store variasjoner. Det er såkalte smålån som er lånesummer til under 50 000 kr, og så har du store lån på opptil 500 000 kr.

Hvorfor tar stadig flere nordmenn opp forbrukslån, og hva blir forbrukslånene brukt til?

låne

Derfor tar nordmenn opp forbrukslån

Til tross for at nordmenn drukner i gjeld har det norske forbrukslån markedet eksplodert og det er ingen utsikter til at trenden med forbrukslån vil stoppe opp snart. I dag har forbrukslån blitt like vanlig som boliglån, og forbrukslån har blitt en betydelig konkurrert til billån.

Hvorfor har forbrukslån blitt så trendy? Noen økonomer har sett på vilkårene som velferdsstaten setter. Har vi det rett og slett så bra økonomisk at vi har råd til å ta større risiko og låne mer penger, eller er stikk motsatt? At lån med sikkerhet krever en såpass høy økonomisk kapasitet hos låntakeren at de fleste av oss rett og slett ikke har mulighet til å ta opp annet enn forbrukslån? Hva som er tilfelle er det uenigheter om, men kanskje en blanding?

En svært populær låneform

En ting er sikkert og visst – forbrukslån er populære fordi de er enkle. For det første stilles det få krav til deg som skal søke, og kravene er overkommelige for de aller fleste av oss. Standardkravene er at du må være over en viss alder, ha en viss sum i årsinntekter og ikke ha noen betalingsanmerkninger registrert på ditt navn.

Det stilles få spørsmål

For det andre finnes det mange långivere, i tillegg til tradisjonelle banker, som tilbyr forbrukslån av ulik størrelse. Felles for de fleste av dem er at de ikke stiller spørsmål ved hva pengene skal brukes til, og dette senker terskelen for mange som ønsker et forbrukslån. For det tredje er søknadsprosessen for å få et forbrukslån ganske enkelt. Hos mange långivere søker du gjennom nett via et skjema det tar et par minutter å fylle ut, ofte får du også svar etter kort tid.

Siden etterspørselen etter forbrukslån har eksplodert så kraftig, har også antall utradisjonelle långivere eksplodert. Tilbudet er stort og varierende, men hva er det nordmenn bruker forbrukslånene til?

Dette blir forbrukslån brukt til

Siden stadig flere nordmenn tar opp forbrukslån oftere og låner i tillegg store summer må pengene bli brukt til noe, men hva? Svaret er at forbrukslån brukes til mye og veldig mye forskjellig. Hva forbrukslånet blir brukt til, kan for enkelhetens skyld, samles i noen hovedkategorier:

 • Uforutsette utgifter.
 • Kjøpe ny eller brukt bil (forbrukslån begynner å bli mer populært enn billån).
 • Hvitevarer og annet elektronikk.
 • Refinansiering av annen gjeld – typisk refinansiering av smålån.
 • Oppussing av hus, hytte, båt osv.
 • Opplevelser som ferier, kurs, seminarer og andre aktiviteter.
 1. Uforutsette utgifter

Tenk deg at bilen din plutselig går i stykker, eller det dukker opp flere slitedeler som slitte bremser og utgåtte lys som må byttes ut. Å ha bilen sin på verksted er sjeldent billig, men noe som må gjøres skal du kunne bruke bilen din til jobb, skole og fritidsaktiviteter. Dette er et vanlig eksempel på en uforutsett utgift som nordmenn bruker forbrukslån til. Uforutsette utgifter kan være alt fra høye regninger, at vaskemaskinen ryker etc. Det er ofte ting vi trenger raskt, og kanskje ikke har noen sparemidler til, som vi låner penger til slik at vi får kjøpt det med engang.

 1. Bil

Selv om et standard billån fortsatt er det vanligste nordmenn tar opp når de skal kjøpe en ny eller brukt bil, viser undersøkelser at forbrukslån blir stadig mer populært som et alternativ til billån. Årsaken til det ligger i at for mange er det enklere å få forbrukslån enn billån.

 1. Hvitevarer og elektronikk

Mange bruker forbrukslån for å kunne gå til innkjøp av nye hvitevarer som vaskemaskiner, kjøleskap og tørketromler. Det er heller ikke unormalt å bruke forbrukslån på annet elektronikk som for eksempel PC eller kamera. Mange selskaper og bedrifter som selger hvitevarer gir også ut forbrukslån, eller kontantlån som det ofte kalles.

 1. Refinansiering av gjeld

Veldig mange nordmenn som tar opp forbrukslån gjør det for å refinansiere annen gjeld som smålån eller kredittkortgjeld. Dette gjøres fordi det i de aller fleste tilfeller er lønnsomt å refinansiere annen gjeld. Du får gjerne en lavere rente på det nye lånet ditt og fordi du kun sitter igjen med en rente i stedet for mange forskjellige renter på mange ulike lån.

En annen klar fordel med refinansiering er at du får en mye mer enhetlig oversikt over lånet ditt, hva du skylder, hvilke renter du har og hvor mye du må nedbetale i månedlige avdrag.

 1. Oppussing

Oppussing av hus og hytte koster penger, men nordmenn ligger likevel på verdenstoppen når det kommer til oppussing. Det er veldig vanlig at mange av lånene uten sikkerhet som vi tar opp skal bli brukt til å fornye hjemmene våre. Selv oppussing av små rom kan komme opp i flere tusenlapper, spesielt hvis du må leie inn profesjonelle fagarbeidere, og de færreste av oss orker å leve med et nedslitt kjøkken i flere år før vi har nok oppsparte midler selv.

Selv om forbrukslån kommer med renter og litt ekstra kostander, mener de aller fleste at verdien av selve oppussingen gjør det verdt det.

 1. Opplevelser

Det er svært ulike meninger om man bør bruke et forbrukslån til å dekke opp utgifter rundt opplevelser som ferier, men uansett utgjør opplevelser en stor pott av det lån uten sikkerhet blir brukt til. Kanskje ønsker du å dra på drømmeferien med familien din i løpet av sommeren, men har ikke råd til å betale den før du får julebonusen på jobben.

Andre ønsker å delta på spennende kurs med en bestemt oppstartsdato, men som de ikke har råd til å dekke opp selv før etter at kurset er ferdig. Felles for lån uten sikkerhet er at det blir brukt til ting som låntakere ilegger en verdi det er verdt å bruke lånepenger på.

Les mer om lån

Du kan også lære deg mer om lån gjennom økonomibloggen vår.

Besøkendes vurdering