refinansiere

Slik sparer du penger ved å refinansiere lån

Mange av oss har lån i form av boliglån, billån eller kredittkortgjeld. Disse lånene kommer ofte med renter som kan føre til høye månedlige utgifter. Heldigvis finnes det en smart økonomisk strategi som kan hjelpe deg med å redusere disse kostnadene – refinansiering av lån.

Refinansiering er en prosess der du tar opp et nytt lån for å betale ut et eller flere eksisterende lån. Målet er å få bedre lånevilkår, lavere rente og dermed redusere de månedlige utgiftene. Her er en guide på hvordan du kan spare penger ved å refinansiere lån.

1. Forstå hva refinansiering innebærer

Før du begynner prosessen med å refinansiere lån, er det viktig å forstå hva dette innebærer. Refinansiering betyr i hovedsak å erstatte det gamle lånet med et nytt. Du vil søke om et nytt lån, og hvis det blir godkjent, vil dette lånet bli brukt til å betale ut det eksisterende lånet. Det nye lånet bør ha bedre vilkår, som lavere renter, lengre nedbetalingstid eller begge deler.

2. Sjekk dine nåværende lånevilkår

Før du bestemmer deg for å refinansiere, må du vurdere de nåværende lånevilkårene på lånene dine. Hva er renten du betaler? Hva er nedbetalingstiden? Hvis du har et kredittkort, hva er minimumsbeløpet å betale? Dette vil gi deg et utgangspunkt å sammenligne med de nye tilbudene du mottar.

3. Samle all nødvendig informasjon

For å refinansiere lån, trenger du dokumentasjon som viser din økonomiske situasjon. Dette kan inkludere lønnsslipper, skattemeldinger og oversikt over dine nåværende lån. Jo mer informasjon du kan samle på forhånd, desto lettere blir prosessen.

4. Søk om lånet

Nå som du har forstått prosessen og samlet all nødvendig dokumentasjon, kan du begynne å søke om refinansiering. Du kan kontakte ulike långivere og be om tilbud. Det er viktig å sammenligne renter, gebyrer og vilkår fra flere forskjellige långivere for å finne det beste tilbudet.

5. Vurder lånetilbudene nøye

Når du mottar lånetilbud, må du nøye vurdere hver av dem. Se på den totale kostnaden over lånets løpetid, ikke bare den månedlige betalingen. Tenk også på om du vil ha fast eller justerbar rente, og hvor lang nedbetalingstid du foretrekker.

6. Beregn potensielle besparelser

En av de viktigste grunnene til å refinansiere lån er å spare penger. Bruk en lånekalkulator for å beregne hvor mye du kan spare ved å refinansiere. Sammenlign denne besparelsen med de kostnadene som er knyttet til refinansieringen, som gebyrer og oppstartsutgifter.

7. Vurder å refinansiere flere lån samtidig

Hvis du har flere lån, kan det være lurt å vurdere å refinansiere dem samtidig. Dette kan gi deg en mer helhetlig økonomisk oversikt og muligheten til å forhandle bedre vilkår for alle lånene dine. Det kan også redusere administrasjonskostnader, da du kun har ett lån å forholde deg til.

8. Vær oppmerksom på kreditthistorikken din

Kreditthistorikken din spiller en viktig rolle i refinansieringsprosessen. Långivere vil vurdere din kredittscore når de avgjør om du kvalifiserer for refinansiering og hvilken rente du blir tilbudt. Hvis du har en god kredittscore, har du bedre sjanser for å få gunstige lånevilkår. Hvis din kredittscore er lav, kan det være lurt å jobbe med å forbedre den før du søker om refinansiering.

9. Søk om refinansiering i god tid

Hvis du vurderer å refinansiere lånene dine, bør du ikke vente for lenge. Rentene kan endre seg, og det kan påvirke hvor mye du kan spare. Det er best å handle når rentene er gunstige og din økonomiske situasjon tillater det.

10. Vær oppmerksom på gebyrer og andre kostnader

Mens refinansiering kan hjelpe deg med å spare penger på lang sikt, kan det også medføre noen gebyrer og oppstartsutgifter. Vær klar over disse kostnadene og sørg for at de ikke overskygger besparelsene du vil oppnå.

renteøkningen

Renteøkningen i Norge

Det siste året og i de siste månedene har Norge opplevd en gradvis økning i rentenivået. Denne renteøkningen har skapt bekymring og usikkerhet blant enkeltpersoner, bedrifter og økonomiske eksperter. I denne artikkelen skal vi utforske de økonomiske virkningene av renteøkningen og se på noen mulige tiltak for å håndtere situasjonen.

Økonomi, påvirkning og tiltak

Renteøkningen er et resultat av flere faktorer, både internasjonale og nasjonale. Internasjonalt har sentralbanker begynt å heve rentenivået for å takle inflasjon og styrke økonomien. Dette gjenspeiler seg også i Norge, der Norges Bank har tatt grep for å normalisere rentenivået etter en periode med lave renter. I tillegg har økonomien i Norge vist tegn til vekst, og dette har ført til en økning i inflasjonen.

Renteøkningen har flere direkte og indirekte virkninger på økonomien. En av de mest umiddelbare konsekvensene er økte kostnader på lån og gjeld. Personer og bedrifter som er avhengig av lån, for eksempel boliglån eller bedriftslån, vil merke en økning i renteutgifter. Dette kan føre til redusert kjøpekraft og mindre investeringer i økonomien.

Videre kan renteøkningen påvirke sparing og investeringer. Med høyere renter kan det være mer attraktivt å sette penger i banken eller investere i obligasjoner i stedet for risikofylte aksjer eller andre investeringer. Dette kan føre til en omfordeling av kapital i økonomien og påvirke aktiviteten i finansmarkedene.

Gradvis renteøkning kan medføre store ulemper i samfunnet. Dette er et svært komplisert problem, hvor løsninger både kan forverre eller skape andre problemer. Et av målene ved å øke renten er å bremse inflasjonen. Men med stadige høyere rentekostnader på lånene til bedrifter, så kan det også føre til at de er nødt til å skru opp prisene sine. Det er nettopp denne dominoeffekten og den helhetlige påvirkningen som gjør dette så komplisert. En renteøkning kan faktisk medføre at inflasjonen forverres, i hvert fall på kort sikt.

Påvirkning på boligmarkedet

Boligmarkedet er spesielt følsomt for renteendringer. Høyere renter kan gjøre det dyrere å kjøpe bolig, og dette kan ha en dempende effekt på et allerede stramt boligmarked. Potensielle boligkjøpere kan bli tvunget til å utsette eller avstå fra boligkjøp på grunn av økte kostnader. Dette kan bidra til å bremse boligprisveksten. I tillegg vil de som leier ut boliger få økte rentekostnader, noe som igjen kan føre til at de skrur opp leieprisene. Dette er nok et eksempel på at renteøkning kan ha en negativ effekt på prisstigning og inflasjon.

Hva kan man gjøre for å håndtere renteøkningen

Selv om renteøkningen kan virke skremmende, finnes det noen tiltak enkeltpersoner og bedrifter kan vurdere for å håndtere situasjonen:

 • Budsjettstyring: det kan være hensiktsmessig å gå gjennom personlig eller bedriftens budsjett for å identifisere muligheter for innsparinger og redusere unødvendige utgifter. Ved å være mer bevisst på pengebruken kan man styrke økonomien og bedre håndtere eventuelle økte renteutgifter.
 • Refinansiering: dor de som har lån eller gjeld med flytende rente, kan det være lurt å vurdere refinansiering. Dette innebærer å bytte til et lån med fast rente for å beskytte seg mot videre renteøkninger. Dette kan gi økonomisk stabilitet og forutsigbarhet på lang sikt.
 • Selge eller unngå mer gjeld: dersom du har flere biler med billån eller annen gjeld som kan innfris, så bør dette vurderes. Det blir mer og mer kostbart jo mer gjeld man har. Opptak av ny gjeld bør vurderes nøye og man bør være spesielt forsiktig i slike tider.
 • Diversifisering av investeringer: investorer bør vurdere å spre risikoen ved å diversifisere sine investeringer. Dette innebærer å investere i ulike aktivaklasser, som aksjer, obligasjoner, eiendom og råvarer. Ved å ha en bred portefølje kan man redusere sårbarheten overfor renteendringer og andre økonomiske svingninger.
 • Søke råd fra finansielle eksperter: det kan være nyttig å søke råd fra finansielle eksperter som kan gi skreddersydde råd basert på den enkeltes situasjon. En kvalifisert rådgiver kan bidra med å utvikle en strategi for å håndtere renteøkningen og sikre økonomisk stabilitet. Det kan være lurt å få råd fra noen som ikke har en agenda. Rådgivere i banker gir ofte råd som gagner banken, så vær kritisk til hva som blir sagt.
økonomiske feil å unngå

Økonomiske feil å unngå i 2023

Privatøkonomi er en viktig del av livet for de fleste av oss, og å unngå økonomiske feil kan ha stor betydning for økonomisk trygghet og suksess. Unngå disse 5 økonomiske feilene i 2023, og start med å bygge opp grunnmuren for din fremtid.

Leve over evne

En av de vanligste økonomiske feilene folk gjør er å leve over evne. Dette betyr at du bruker mer penger enn du har til rådighet. Dette kan være fristende når du ønsker å kjøpe noe du virkelig vil ha, men ikke har råd til. Kredittkort kan være en fristende måte å finansiere slike kjøp, men det kan være farlig å bli avhengig av å måtte bruke kredittkort. Hvis du ikke kan betale tilbake det du skylder, kan rentene og gebyrene raskt spirale ut av kontroll.

Hvordan unngå dette? Lag et budsjett! Ved å lage en oversikt over inntektene og utgiftene dine, får du bedre kontroll over økonomien og sikrer at du ikke bruker mer enn du har råd til. Hvis du vil kjøpe noe dyrt, må du spare opp til det i stedet for å ty til kredittkort.

Ikke spare nok

En annen økonomisk feil som mange gjør, er å ikke spare nok penger. Dette kan føre til at du ikke har nok penger til å håndtere uforutsette utgifter. Det kan også hindre deg i å nå langsiktige økonomiske mål, som å kjøpe en bolig eller spare til pensjon.

Hvordan spare mer? Sett opp et automatisk trekk fra lønnskontoen din til en sparekonto hver måned. På denne måten vil du spare penger uten å engang tenke på det. Du kan også vurdere å øke beløpet du sparer når du får en lønnsøkning eller mottar ekstra inntekt, som bonus eller skattepenger.

Ikke investere

Å ikke investere kan føre til at du går glipp av muligheter til å tjene penger og øke formuen din over tid. Det kan være skummelt å begynne å investere, spesielt hvis du ikke har mye kunnskap om det. Men ved å ikke investere, går du glipp av muligheten til å dra nytte av avkastningen i årene som kommer.

Hvordan investerer man? Start med å lære så mye som mulig om investeringer og finansmarkedet. Det kan være lurt å begynne smått i langsiktige posisjoner i fond. Etter hvert kan man gå over til enkeltaksjer og begynne å bygge en diversifisert portefølje som passer til din risikotoleranse og økonomiske situasjon.

Ikke ha et nødfond

Som nevnt tidligere, kan uforutsette utgifter være en utfordring hvis du ikke har spart nok penger. Det kan føre til at du går i gjeld eller bruker penger som du egentlig hadde satt av til andre formål. Å ha en nødfond kan hjelpe deg å unngå dette.

Hva er et nødfond? Et nødfond er penger man har tilgjengelig til nødstilfeller. Dette burde man bygge opp slik at det tilsvarer minst 3-6 måneder med inntekt. Hensikten er å kunne ha noe å falle tilbake på dersom man mister jobben, blir syk eller skadet, eller havner i andre alvorlige økonomiske situasjoner.

Ikke ha en plan eller mål

Å ikke ha et mål for egen økonomi kan føre til at man heller ikke har noe å spare eller investere for. Det å sette seg økonomiske mål gir mening til hverdagen, men det er like viktig å legge en plan for å oppnå dette målet. Det må være et realistisk økonomisk mål som man kan legge en plan for å oppnå. Dette kan for eksempel være mål som å kjøpe seg bolig, kjøpe drømmebilen eller økonomisk frihet. Prøv å vær så spesifikk som mulig slik at det blir lettere å legge en plan.

lån uten sikkerhet raskt og enkelt

Slik får du lån uten sikkerhet

Har du behov for rask tilgang til kontanter kan et lån uten sikkerhet være løsningen. Fordelen med lån uten sikkerhet er at de blir utbetalt relativt raskt, du trenger ikke stille noen sikkerhet for lånebeløpet ditt og du kan fritt benytte pengene slik du selv måtte ønske. Noen långivere vil også tillate deg å låne penger til tross for eksisterende betalingsanmerkninger. 

I denne artikkelen skal vi derfor gå nærmere inn på hva et usikret lån er, samt hvordan du kan søke om et. Hensikten er å gi deg som låntaker en bedre forståelse for hvordan usikret gjeld fungerer. Et lån uten sikkerhet kan nemlig være et svært fleksibelt virkemiddel, så sant du benytter det på riktig måte. 

Hva er et usikret lån?

Et lån uten sikkerhet betyr at du ikke trenger å stille sikkerhet til banken for beløpet du ønsker å låne. I Norge er usikret gjeld mest vanlig i form av forbrukslån, SMS lån, kredittkortgjeld og privatlån. Det de alle har til felles er at det er du som låntaker som er eneste sikkerheten til banken. 

Ettersom banken ikke tar sikkerhet for lånebeløpet vil de påta seg en høyere risiko enn ved f.eks. å utstede et boliglån. Derfor har gjerne usikret gjeld en langt høyere kostnad knyttet til seg sammenlignet med sikret gjeld. Blant annet vil lån uten sikkerhet gjerne ha høye gebyrer, en høy effektiv rente og kort nedbetalingsperiode. 

Hvem kan få lån uten sikkerhet?

Som vi nevnte ovenfor er du som låntaker den eneste sikkerheten banken får for pengene de låner ut. Mange banker har derfor strenge krav til hvem som kan låne penger uten sikkerhet. Selv om kravene varierer fra bank til bank, er det noen kriterier som er tilsvarende for alle bankene. Nedenfor har vi derfor samlet de vanligste kravene for deg som søker om lån uten sikkerhet.

 • Må være fylt 21 år. 
 • Skattemessig bosatt i Norge. 
 • Kunne vise til fast inntekt (beløpet varierer) 
 • Ikke ha betalingsanmerkninger eller inkassosaker. 
 • Låne maksimalt 5x egen inntekt. 

Selv om du oppfyller kravene vi har nevnt ovenfor vil det gjennomføres en kredittvurdering. Årsaken til dette er at Finanstilsynet i Norge krever at alle banker gjennomfører en slik vurdering før de godkjenner et lån. Her vil banken blant annet gå gjennom opplysninger fra skattemeldingen din, offentlige register, samt gjeldsregisteret. De vil da få en oppfatning av hvordan privatøkonomien din ser ut, før de deretter innvilger eller avslår en søknad. 

5 ting du bør vite før du søker

 • Nedbetalingsperiode –  Usikret gjeld har svært høy effektiv rente og du bør derfor forsøke å redusere nedbetalingsperioden så mye som mulig. Desto raskere du betaler ned lånet, desto mer sparer du i rentekostnader. 
 • Gebyrer – Lån uten sikkerhet kommer gjerne med svært høye gebyrer. Du bør derfor sammenligne flere lån og velge det alternativet som tilbyr de laveste gebyrene. Dette vil spare deg penger langsiktig og gjøre nedbetalingsperioden kortere. 
 • Ikke lån med enn nødvendig – Det kan gjerne være fristende å låne så mye penger som mulig når du først får tilbudet. Men ettersom usikret gjeld er svært kostbart, bør du aldri låne mer enn du har behov for.
 • Sett opp et budsjett –  Du bør alltid sette opp et budsjett når du skal ta opp et lån. Dette sikrer deg at du har tilstrekkelig med kontanter til å dekke inn lånet, men også at du kan håndtere eventuelle renteøkninger. Lær hvordan du kan sette opp et enkelt budsjett her.

Slik søker du om lån

Når du har funnet ut hvor mye du har behov for å låne er det på tide å gjennomføre selve søknade. Vi anbefaler at du søker om lån hos flere banker samtidig. Dette øker sannsynligheten for at du får innvilget en søknad, men det gir også bedre grunnlag til å sammenligne forskjellige lån. På denne måten kan du raskere finne det lånet som har de beste vilkårene og laveste kostnadene. 

For å søke raskt og enkelt hos flere banker anbefaler vi at du benytter deg av en låneagent. Dette er en tredjepart som formidler søknaden din videre til forskjellige samarbeidspartnere. Da trenger du kun fylle ut en søknad, men kan fortsatt søke raskt og enkelt hos flere banker samtidig. Etterhvert som bankene besvarer søknaden din kan du i ro og fred sammenligne de forskjellige tilbudene du mottar. For å finne det beste lånet bør du derfor;

 • Søke hos flere banker samtidig. 
 • Sammenligne de forskjellige tilbudene slik at du finner det med laveste gebyrer, effektiv rente og best tilbake betalingsvilkår. 
 • Ikke ta forhastede avgjørelser når du mottar tilbudene. 

Ikke overvurder din egen privatøkonomi

En feil mange gjør når de skal søke om lån uten sikkerhet er at de overvurderer sine egne betalingsevner. Dette resulterer i at man påtar seg flere lån enn man evner, eller at man søker om et langt høyere beløp enn man burde. Det er viktig å huske at kostnadene til et lån kan øke over tid. Du bør derfor ta høyde for eventuelle renteøkninger og se hvordan dette kan påvirke privatøkonomien din. 

For et lån uten sikkerhet kan det være aktuelt å se på hvordan rentehevinger kan gjøre utslag på kostnadene. De fleste forbrukslån og lignende har flytende rente, som betyr at dersom sentralbanken setter opp rentenivået, vil dine kostnader på lånet følge etter. Mange som har søkt om maksimalt lånebeløp vil da raskt oppleve at de får en månedlig kostnad over det de evner å betale tilbake. 

Slik unngår du betalingsproblemer

For å unngå betalingsproblemer bør du alltid passe på at du har et oppdatert budsjett som viser hvor mye du har til rådighet. På denne måten vil du se hvordan eventuelle renteøkninger kan påvirke betalingsevnen din. Dette gjør det mulig å justere utgiftene dine tilstrekkelig og unngå betalingsproblemer ved eventuelle renteøkninger. Husk at alle lån er juridisk bindende og du er derfor pliktig til å betale tilbake hele lånebeløpet. Derfor bør du alltid forsøke å redusere andre kostnader tilstrekkelig til å opprettholde betalingene til kreditorer som høyeste prioritet. 

mikrolån på dagen

Betydningen av effektiv rente for ditt mikrolån på dagen

De fleste som har søkt om lån har vært borti begrepene nominell og effektiv rente for mikrolån på dagen. Men hvilken betydning har egentlig disse rentesatsene for lånet ditt? Det er det ikke like mange som kan forklare på en enkel måte. Det er nemlig helt essensielt at du vet hvilken påvirkning effektiv rente har. Dette gjelder uansett om du søker om mikrolån på dagen, forbrukslån eller et boliglån. Du vil nemlig alltid komme borti både nominell og effektiv rente uansett hvordan lån du søker om. 

Hva er effektiv rente?

Det er ingen hemmelighet at bankene låner ut penger, for å tjene penger. Bankene sin fortjeneste er knyttet til renten på lånet ditt i form av nominell rente. Men dette betyr ikke at den nominelle renten er din eneste kostnad knyttet til lånet, det er her effektiv rente kommer inn i bildet. Alle som driver med lånevirksomhet i Norge vil i sitt lånetilbud presentere en nominell rente, og en effektiv rente. Disse skal angi hvilken rentesats banken tar for lånet, samt hva den totale kostnaden for lånet ditt er. Det er derfor viktig at man sammenligner lån på det riktige grunnlaget for å være sikker på at man finner det rimeligste alternativet. 

Dette er forskjellen på nominell og effektiv rente

Skal du søke om mikrolån på dagen er det greit å vite hvor mye du faktisk må betale tilbake til banken. Spesielt lån med kort nedbetalingstid vil gjerne være svært kostbare og derfor ha høye rentesatser. Allikevel er det viktig å skille mellom de to rentesatsene slik at du sammenligner på riktig grunnlag. Først ut har vi nominell rente, dette er renten som banken krever for å låne ut penger. Med andre ord er dette gevinsten banken har ved å låne deg pengene. For smålån og mikrolån på dagen er denne gjerne høy på grunn av den økte risikoen banene påtar seg. 

Den andre rentesatsen som har en betydning for lånet ditt, er den effektive renten. Denne vil alltid være høyere enn nominell rente, uansett hvor mye du låner. Grunnen til dette er at den effektive renten viser deg totalkostnaden på lånet. Altså hva lånet faktisk vil koste deg når det er nedbetalt. Dette inkluderer rentekostnaden, gebyrer, omkostninger og annet. Derfor er det viktig at du sammenligner effektiv rente, ikke nominell rente når du skal velge det billigste mikrolån på dagen. 

Effektiv rente på mikrolån på dagen

Når du søker om smålån som SMS lån, mikrolån på dagen, privatlån og lignende har de gjerne en svært høy effektiv rente. Grunnen til dette er at de fleste smålån er tiltenkt en kort nedbetalingsperiode, men kommer samtidig med høye gebyrer. Et godt eksempel på dette er etableringsgebyr, mange lån har mellom 495-995,- i etableringsgebyr. Dette utgjør en betydelig del av lånekostnaden din dersom du søker om et mikrolån på dagen med lånebeløp 10.000 NOK. Dette er mye av årsaken til at slike lån har svært høy effektiv rente, men det trenger ikke være en dårlig ting. Mikrolån på dagen er nemlig svært fleksible og kan tilby deg finansiering selv med en utfordrende økonomi. På denne måten kan du sikre deg nødvendig finansiering for å få økonomien tilbake på rett kjør igjen. 

Dette må du vite om effektiv rente på ditt lån

Spesielt for små lån kan den effektive renten bli svært høy, men det betyr ikke at lånet er dyrere enn andre alternativer. Det er nemlig flere faktorer som påvirker den effektive renten for lånet ditt, samt hvilken betydning dette får. Derfor har vi samlet noen av de vanligste feilene mange gjør når de skal vurdere effektiv rente på sitt lån. 

 • Nedbetalingsperiode – Den vanligste feilen mange gjør er at de ikke tar høyde for hvilken nedbetalingsperiode et lån har. Det er nemlig slik at ved lang nedbetalingstid vil den effektive renten være lavere. Årsaken til dette er at gebyrer og omkostninger blir fordelt over flere måneder og derfor utgjør en mindre del av den totale kostnaden. 
 • Redusert totalkostnad – Du kan påvirke totalkostnaden på lånet ditt, noe som med andre ord betyr at du kan redusere den effektive renten. Dette gjør du ved å innfri lånet fortere enn nedbetalingsplanen og dermed reduserer du både omkostninger og rentekostnaden. Da vil du oppnå en lavere effektiv rente. 
 • Ta med alle kostnadene – Skal du beregne effektiv rente er det viktig at du tar høyde for alle kostnadene knyttet til lånet ditt. Dette inkluderer rentekostnad, etableringsgebyr, termingebyr, eventuelle fakturagebyr og andre omkostninger. Effektiv rente for mikrolån på dagen er spesielt høye da lånebeløpet gjerne er lavt, men gebyrene høye. 

Dette bør du tenke på før du skal søke om mikrolån på dagen

Det er ingen hemmelighet at usikret gjeld er den dyreste måten å søke om finansiering på. Du bør derfor forsøke å innfri lånet så raskt som mulig, men også sammenligne flere aktører slik at du finner det rimeligste alternativet. Ettersom mikrolån på dagen gjerne har svært høy effektiv rente, har vi samlet noen punkter du bør vurdere før du tar opp et nytt lån i dag. 

 • Kan privatøkonomien din betjene lånet? Først og fremst må du forsikre deg om at du har betalingsevne til å innfri ditt mikrolån på dagen før du søker. Selv om avdragene i dag er lave, kan det f.eks. komme renteøkninger som gjør at den effektive renten stiger ytterligere og gjør avdragene større. 
 • Trenger du virkelig pengene så raskt? Lån med rask utbetaling er gjerne ekstra kostbare. Du kan derfor spare en del penger ved å ta deg tiden til å finne det beste tilbudet basert på rente, fremfor utbetalingstid. 
 • Har du betalingsanmerkninger eller inkasso? Dersom du har betalingsanmerkninger eller inkasso kan det være vanskelig å få et vanlig lån. Da kan mikrolån på dagen være et godt alternativ. Tilbyderne av slike lån har gjerne mindre strenge krav enn større banker og kan innfri lån på tross av betalingsanmerkninger. 
 • Sammenlign lån på riktig vilkår – For å finne det beste tilbudet er det viktig at du innhenter informasjon fra flere banker. Men når du først har fått tilbudene er det viktig at du sammenligner dem på riktig grunnlag. Pass på at du sammenligner lånene basert på effektiv rente, ikke på nominell rente. Hvis ikke blir det som å sammenligne epler og pærer og resultatet vil bli alt annet enn godt. 

Det kan lønne seg med mikrolån

I noen situasjoner kan et mikrolån være et godt alternativ. Disse lånene er nemlig svært fleksible i vilkårene sine og kan derfor bistå om privatøkonomien skranter litt. De kan være spesielt kjekke dersom du forsøker å få til refinansiering, men ikke får innvilget lån på grunn av betalingsanmerkninger. Da kan du søke et mikrolån på dagen for å innfri betalingsanmerkninger. Deretter kan du enkelt og greit søke om refinansiering uten anmerkninger og inkludere mikrolånet i det nye lånet ditt. På denne måten kan du rydde opp i privatøkonomien og spare på lavere kostnader. 

Slik kan du få lån uansett kreditthistorikk

Om du har vært uheldig å pådra seg betalingsanmerkninger, eller har dårlig kreditt historie kan det være svært vanskelig å få innvilget et lån. Da kan det være godt å vite at det fortsatt finnes alternativer. En rekke aktører som tilbyr smålån eller SMS lån sørger for at du kan få lån uansett

Årsaken til dette er at de tilbyr lån med relativt små lånebeløp fra 1.000,- opptil 40.000,- som ikke krever like omfattende kredittsjekk. De kan derfor låne ut penger til tross for eventuelle betalingsanmerkninger eller dårlig historikk. Med et slikt lån kan du rydde opp i privatøkonomien, eller kvitte deg med betalingsanmerkninger. Når du kan få lån uansett gir dette en fleksibilitet i hverdagen til å rydde opp i en ellers utfordrende økonomi. 

Lån uten sikkerhet

Norske husholdninger har mer enn 155 milliarder i usikret gjeld ifølge Gjeldsregisteret. Selv om det kan være forskjellige årsaker til at man tar opp usikret gjeld, har en av årsakene vært tilgjengelighet. De fleste kan nemlig få lån uansett hva de skal bruke det til, noe som har ført til en raskt økende gjeldsbyrde blant Nordmenn. 

Spesielt oppussing og forbruk står for brorparten av lån uten sikkerhet. Men selv om nordmenn flest har en robust økonomi, har Finanstilsynet sett økt mislighold hos Forbruksbankene. Et problem med at man kan få lån uansett er at mange tar forhastede beslutninger og tar opp lån de ikke burde. For selv om man i dag har betjeningsevne for et lån, kan det forekomme renteøkninger som gjør dyr gjeld enda dyrere. Du bør derfor ta noen forholdsregler når du skal søke om lån uten sikkerhet, selv om du kan få lån uansett.

Ikke søk om mer enn nødvendig

Bankene tjener penger på utlån og vil derfor alltid forsøke å låne ut så mye som mulig. Mange faller derfor for fristelsen å ta opp et større lån enn det de har behov for. Sett derfor opp en plan for hvor mye du trenger og unngå fristelsen å godta et større lånebeløp enn nødvendig. 

Lag en nedbetalingsplan

Når du mottar et lånetilbud vil det medfølge en nedbetalingsplan. For usikret gjeld vil dette som utgangspunkt være fem år, men ettersom lån uten sikkerhet er svært kostbare bør du forsøke å sette opp en egen plan. Sett derfor opp et budsjett og kartlegg hvor mye du kan betale ned hver måned. Målet vil være å innfri lånet så raskt som mulig og redusere rentekostnaden så mye som mulig. 

Få lån uansett om du har betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger er gjerne regnet som et rødt flagg for banken. Ettersom en betalingsanmerkning betyr at du har utestående krav som ikke har blitt innfridd i henhold til avtale, vil de fleste banker knytte en økt risiko for mislighold til dette. Mange gir derfor opp å få lån uansett hvor mange anmerkninger de har. Som et resultat av dette er det mange som blir sittende med en ugunstig privatøkonomi, der et SMS lån egentlig kunne gitt nødvendig fleksibilitet. 

Noen ganger trenger man ikke det store beløpet for å komme på beina igjen, men det å få innvilget lånet kan være vanskelig. Vi skal derfor se litt nærmere på hvordan et SMS lån du kan få uansett kan rydde opp i økonomien din. Allikevel er det verdt å merke seg at usikret gjeld er kostbart. Du bør derfor alltid ha en plan for hvordan lånet skal innfris raskest mulig. 

Bli kvitt betalingsanmerkninger med SMS lån

Det kan være utallige årsaker til at man har pådratt seg en betalingsanmerkning, men dessverre er resultatet det samme. Så lenge betalingsanmerkningen er aktiv vil det være vanskelig å søke om lån, tegne abonnement, eller inngå forsikringer. Du bør derfor forsøke å bli kvitt betalingsanmerkningen slik at du i fremtiden kan få lån uansett behov. 

I de fleste tilfeller trenger ikke gjelden knyttet til en betalingsanmerkning være enorm, men de er gjerne store nok til at man ikke klarer betale de ut med månedlig inntekt. Da kan det være gunstig å søke om et kortsiktig SMS lån for å bli kvitt anmerkningen. Deretter kan du søke om refinansiering og samle dyre smålån og kredittkortgjeld i et nytt felles lån. På denne måten sikrer du deg bedre vilkår og en mer oversiktlig økonomi. 

Derfor får du betalingsanmerkninger

En betalingsanmerkning er bankenes måte å varsle andre aktører om at du har et krav som ikke har blitt betalt inn. Det kan ha vært en faktura, lån, tjeneste eller annet som du mottok, men ikke gjorde opp innenfor fristen. Selv om noen føler at betalingsanmerkninger plutselig dukker opp, så er ikke dette tilfellet. Nedenfor kan du se hendelsesløpet for en typisk betalingsanmerkning. 

 1. Du kjøper en tjeneste eller vare og mottar en faktura.
 2. Fakturaen blir ikke betalt innen fristen og du mottar en eller flere purringer. 
 3. Dersom purringene ikke blir besvart går saken videre til inkasso.
 4. Inkassoselskapet vil utstede en ny faktura, men nå ilagt inkassosalær og forsinkelsesrente. 
 5. Om ikke dette kravet heller blir innfridd, går saken videre til et kredittopplysningsforetak. 
 6. Disse vil utstede et betalingskrav med 30-dagers betalingsfrist og advarsel om at ved mindre du betaler innen fristen, vil en betalingsanmerkning registreres. 

Som kartleggingen ovenfor illustrerer vil du få gjentatte forsøk på å innfri kravet før du pådrar deg en betalingsanmerkning. Nettopp derfor vil en betalingsanmerkning fort ende opp som en belastning på privatøkonomien din. 

Få lån uansett til å slette betalingsanmerkninger

Fordelen med et SMS lån er at du kan få lån uansett situasjon. Dette gjør at du fortsatt kan regne med et SMS lån dersom tradisjonelle banker gir avslag på søknaden din. Denne økte fleksibiliteten gjør det mulig å ta første steg mot gjeldsfrihet og få bukt med gjeldsbyrden. I Norge har SMS lån blitt et vanligere alternativ de siste årene. Derfor har det dukket opp en rekke aktører som tilbyr slike lån. I vår oppdaterte oversikt over mikrolån kan du sammenligne forskjellige aktører og finne det beste tilbudet. 

Få lån uansett kredittverdighet

Når du søker om lån uten sikkerhet er bankenes eneste sikkerhet din betalingsevne. Det er derfor de gjennomfører en kredittsjekk og forsøker kartlegge privatøkonomien din. Lav inntekt, betalingsanmerkninger, eksisterende gjeld og lignende er typiske årsaker til at man blir kategorisert som lite kredittverdig. 

Heldigvis finnes det noen alternativer der du kan få lån uansett hvordan privatøkonomien din ser ut. Dette er spesielt aktuelt for deg som søker om lån uten kredittverdighet med betalingsanmerkninger. Som vi nevnte tidligere kan et SMS lån være et alternativ der du vil få lån uansett kredittverdighet. Dette lånet kan deretter benyttes til å rydde opp tilstrekkelig i privatøkonomien til å oppnå en kredittverdighet høy nok til refinansiering. 

Dette påvirker kreditt historikken din

Bankene innhenter en kredittsjekk fra et kredittopplysningsforetak for å kartlegge privatøkonomien din. I Norge er det gjerne Experian, Bisnode og Creditsafe som står for disse vurderingene. Disse selskapene samler inn offentlige informasjon som eksisterende gjeld, inntekt og næringsinteresser. Basert på dette vil de tildele deg en kredittscore. 

Faktorer som påvirker din kreditthistorikk og dermed din kredittscore positivt er;

 • Stabil inntekt
 • Lav eksisterende gjeld
 • Ingen betalingsanmerkninger
 • Få eller ingen inkassosaker 

Det viktigste du kan gjøre for å oppnå en god kreditt score er å ha en ryddig privatøkonomi. Dette betyr at du bør unngå store endringer i inntekt, redusere eksisterende gjeld mest mulig og unngå både betalingsanmerkninger og inkassosaker. 

SMS lån på minuttet

Få SMS lån på minuttet i Norge

Det kan være flere årsaker til at man trenger raskt tilgang på kontanter. Uforutsette kostnader, fristende tilbud eller en investering som man bare må slå til på. Dessverre tar det ofte noen dager fra man søker til pengene står på konto dersom du søker om forbrukslån. Da kan et SMS lån på minuttet være tingen. Dette er små lån på mellom 1.000,- og 40.000,- som kan betales ut på dagen selv om du skulle hatt betalingsanmerkninger. 

De fleste aktørene som tilbyr SMS lån på minuttet i Norge betaler ut pengene samme dag som du sender inn søknaden. Hos noen banker kan du få pengene så raskt som 1 time etter at søknaden har blitt behandlet. Dette betyr at du raskt får den kjøpekraften du trenger og kan slå til når det trengs. 

Hva er SMS lån på minuttet?

SMS lån er en form for usikret gjeld med svært lave krav for innvilget søknad. Dette betyr at mange kan oppnå et SMS lån når andre banker har gitt avslag på søknaden din. Dersom du har betalingsanmerkninger som har stått i veien for en lånesøknad, kan SMS lån på minuttet være det du trenger. Lånet vil gi deg pengene du trenger for å innfri betalingsanmerkninger, før du deretter kan søke om det aktuelle lånet på nytt..

Det viktigste å huske med SMS lån og andre smålån er at det er tiltenkt som kortsiktig finansiering. Av den grunn har lånene svært høy effektiv rente, men passer du på å innfri lånet tidsnok kan det være et nyttig verktøy. I Norge har SMS lån et svært dårlig rykte og vi hører stort sett bare om det på Luksusfellen. Årsaken til dette er nettopp det at man kan ta opp et SMS lån selv om man har betalingsanmerkninger. Mange som har en utfordrende privatøkonomi har derfor valgt SMS lån, men ikke fulgt anbefalingene om å betale det ned raskest mulig. Vi skal derfor se nærmere på noen viktige huskeregler for deg som skal søke SMS lån på minuttet. 

5 Tips før du søker SMS lån

 1. Ikke søk om mer enn nødvendig – SMS lån som all annen usikret gjeld er svært kostbart. Du bør derfor ikke søke om mer enn nødvendig. Har du et bevisst formål med lånet så søk om akkurat det beløpet du trenger. 
 2. Refinansier SMS lånet om mulig – Dersom du ser at du ikke klarer betale ned hele lånet så raskt som planlagt, forsøk å refinansiere gjelden. På denne måten vil gi få langt bedre vilkår, samt et lån som er bedre egnet for langsiktig nedbetaling. 
 3. Vær kritisk til SMS lån på minuttet – Selv om SMS lån kan være et nyttig verktøy, bør du være kritisk til hvem du låner fra. Det finnes nemlig en lang rekke useriøse aktører som tilbyr rask utbetaling, men som deretter tar langt over snittet i renter og gebyrer. Sammenlign derfor flere aktører og gjør de nødvendige undersøkelsene før du inngår en låneavtale. 
 4. Gjennomfør en vurdering av privatøkonomien din – Noe av det viktigste man kan gjøre før man tar opp noen form for gjeld, er å vurdere egen økonomi. Forsikre deg om at du har en økonomi som kan håndtere den nye gjelden før du tar opp lån.
 5. Sammenlign effektiv rente, ikke nominell rente – Når du skal finne det billigste lånet er det viktig å sammenligne på riktig grunnlag. Du bør alltid ta høyde for å sammenligne effektiv rente, ikke nominell rente. Grunnen til dette er at mange banker legger på en del kostnader utenom nominell rente og grunnlaget blir derfor feil. 

Hvordan finne det beste lånet

Når du skal søke om SMS lån på minuttet, eller annen usikret gjeld er det viktig å ta seg tiden til å undersøke markedet. Mange har en hensikt med lånet og lar seg derfor fort rive med av rask utbetaling. Dette kan føre til at du blir sittende igjen med et unødvendig dyrt lån som du etterhvert må refinansiere. 

Du bør derfor innhente tilbud fra flere banker, eller i det minste sammenligne vilkår. I vår oversikt over mikrolån kan du raskt og enkelt se hva forskjellige aktører tilbyr sine kunder. Dette gjør at du enklere kan ta et godt valg og finne det lånet som passer din privatøkonomi best. 

Søke lån med betalingsanmerkning

Dersom du har forsøkt å søke om lån med betalingsanmerkning vil du raskt oppleve at dette er svært vanskelig. De aller fleste banker gir automatisk avslag etter at de oppdager en betalingsanmerkning i en kredittsjekk. Det er nettopp i slike situasjoner at et SMS lån på minuttet kan være et godt alternativ. Aktører som tilbyr smålån stiller gjerne mindre strenge krav for å få innvilget en søknad. Vi skal derfor se litt nærmere på hvorfor et SMS lån på minuttet kan være en god løsning. 

Bli kvitt betalingsanmerkning med SMS lån

Har du søkt om lån med betalingsanmerkninger vil du mest sannsynlig oppleve å få et avslag. Da kan et SMS lån på minuttet være et nyttig verktøy. Her kan du søke om det lånet du trenger for å innfri betalingsanmerkninger, før du deretter søker om det opprinnelige lånet på nytt. Du kan bake SMS lånet inn i det nye lånet slik at du får lavere effektiv rente og bare trenger betale ned på et lån. 

Hvorfor kan man få SMS lån med betalingsanmerkning?

Fordelen med et SMS lån er at det er små beløp du søker om. Dette gjør at bankene stiller lavere krav for å innvilge en søknad og du har derfor økt sannsynlighet for å få godkjent en søknad. Tilbydere av SMS lån på minuttet kan ha raskere utbetaling ettersom de benytter seg av maskinell behandling. I tillegg har de langt mindre bruk av kredittvurderinger. Så lenge du kan vise til fast inntekt og oppfyller kravene for å ta lån i Norge vil du kunne forvente at lånet betales ut samme dagen. 

Prøv SMS Lån på minuttet om banken sier nei

De færreste av oss søker om lån uten at vi har et behov for ekstra penger eller finansiering. Det kan derfor være svært frustrerende når banken gir avslag på en søknad. Da kan det være godt å vite at det finnes noen alternativer som innvilger lån selv etter at vanlige banker sier nei. Dette er gjerne aktører som tilbyr smålån, eller SMS lån. 

Uansett om du har behov for å bli kvitt en betalingsanmerkning, øke egenkapitalen eller søke om et tilleggslån kan SMS lån være løsningen. Fordelen er at du kan få SMS lån på minuttet. Dette gjør at du raskt kan rette opp i privatøkonomien din og få den fleksibiliteten du trenger. Som vi nevnte ovenfor er SMS lån et utmerket verktøy til å bli kvitt betalingsanmerkninger, før du deretter søker om refinansiering. 

Smålån som en del av refinansiering

Dersom du skal samle dyre lån i en refinansiering vil du være avhengig av å få innvilget et nytt lån. Dersom du har betalingsanmerkninger kan det være utfordrende å finne en bank som er villig til å innvilge et nytt lån. Derfor velger mange å først ta opp et SMS lån før de søker om refinansiering. Da kan de innfri eventuelle betalingsanmerkninger før de inkluderer SMS lånet i refinansieringen etterpå. På denne måten sikrer du bedre vilkår og et lån som er mer egnet for langsiktig nedbetaling. 

Fått avslag på søknaden din? Søk lån

Dersom du har et behov for rask tilgang til penger kan det være svært frustrerende å få avslag på søknaden din. Mange som trenger penger får ikke lån av forskjellige årsaker. Det kan være flere årsaker til dette, men de vanligste er betalingsanmerkninger og inkasso. De fleste bankene vil nemlig automatisk avslå en søknad dersom du ikke består kredittsjekken.

Heldigvis finnes det fortsatt alternativer dersom du har fått avslag på søknaden din. Tilbydere av SMS lån og privatlån kan nemlig tilby lån på minuttet selv om du måtte ha betalingsanmerkninger. Dette gjør at du kan låne de nødvendige pengene og forhåpentligvis rydde opp i privatøkonomien din. 

Hvorfor avslår banken søknaden din

Det kan være flere grunner til at banken avslår en søknad om lån, men de vanligste er inkasso og betalingsanmerkninger. Spesielt for lån uten sikkerhet er dette vanlig. Grunnen til dette er at du ikke trenger stille sikkerhet for lånet. I praksis betyr dette at betalingsevnen din er eneste sikkerheten banken har for at pengene betales tilbake.

Betalingsanmerkninger eller inkasso vil derfor fort sette en stopper for søknaden din. Da alle banker i Norge som har konsesjon er pålagt å gjennomføre en kredittsjekk. Her vil det automatisk komme opp om du har betalingsanmerkninger eller inkassosaker. Disse betyr at du har tidligere krav som ikke har blitt innfridd og beregnes som høy risiko for mislighold av nye lån hos banken. En bank vil derfor i de fleste tilfeller automatisk avslå søknaden fremfor å påta seg denne risikoen. 

Lån på minuttet med betalingsanmerkninger

Heldigvis finnes det alternativer for deg som trenger penger får ikke lån hos tradisjonelle banker. Aktører som tilbyr smålån krever gjerne ikke kredittsjekk. Dette fordi mange av bankene er internasjonale og beløpene er såpass små at de går under konsesjonskravet. På denne måten kan de tilby lån på minuttet uten at de trenger gjennomføre en kredittsjekk. 

Du bør merke deg at dette er et svært kostbart alternativ og en god tommelfingerregel er at desto lavere beløp uten sikkerhet, desto høyere effektiv rente. Du kan gjerne låne fra 1.000,- opp til 30.000,- fra disse bankene. Men ettersom bankene påtar seg en økt risiko vil du måtte påregne en svært høy effektiv rente, gjerne flere hundre prosent om du betaler ned lånet over lang tid. 

Trenger penger får ikke lån

Dersom du har opplevd å få avslag på søknaden din betyr det mest sannsynlig at banken mener at belåningsgraden din er for høy, eller at du ikke har betjeningsevne for ytterligere gjeld. Du bør derfor sette deg godt inn i hvorfor du har mottatt et avslag og gjøre en vurdering på om et nytt lån er nødvendig.

Om du kommer frem til at du fortsatt har behov for pengene, bør du forsøke å rydde opp i privatøkonomien før du søker på nytt. Kanskje det var en betalingsanmerkning som gjorde at du fikk avslag? Da kan det være lurt med et kortsiktig smålån for å innfri kravet som skapte anmerkningen. Du kan nemlig søke om nytt lån så snart betalingsanmerkningen er slettet. Dette tar vanligvis 1-4 virkedager etter at gjelden er innfridd. 

Hva er en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning betyr at du har et utestående krav som etter gjentatte forsøk på inndrivelse fortsatt ikke har blitt betalt inn. Det kan være at du har kjøpt en vare eller tjeneste, men ikke betalt fakturaen, eller at du har et lån som ikke har blitt innfridd tidsnok. Betalingsanmerkninger er ikke noe som plutselig dukker opp, men vil komme etter gjentatte advarsler. 

Nedenfor kan du se hvordan en prosess frem til en betalingsanmerkning vanligvis ser ut

 • Du kjøper en vare eller tjeneste og mottar en faktura.
 • Fakturaen blir ikke betalt innen fristen og du mottar en eller flere purringer. 
 • Dersom purringene ikke blir betalt, vil du motta et inkassokrav. 
 • Blir ikke inkassokravet betalt innen fristen, vil det bli sendt videre til et kredittopplysningsforetak. 
 • Da vil du motta et endelig betalingskrav med 30-dagers frist og en advarsel om at om ikke kravet innfris vil du bli påført en betalingsanmerkning.

Som du kan se ovenfor betyr dette at du vil motta et sted mellom 3-5 advarsler før du eventuelt mottar en betalingsanmerkning. For å unngå at det går så langt bør du forsøke å kontakte kreditor allerede ved første purring, eller når du ser at du ikke kan betale fakturaen. Dette vil gjøre det mulig å finne alternative løsninger før det går videre til inndrivelse hos inkasso. 

Bli kvitt betalingsanmerkninger med lån på minuttet

Ettersom man må innfri betalingsanmerkninger før man kan søke om nytt lån, kan lån på minuttet være et godt alternativ. På denne måten kan du søke om et lite lån til å innfri anmerkninger, før du søker om et nytt lån eller refinansierer gjelden din. Dette vil gjøre det mulig å bli kvitt betalingsanmerkninger og få innvilget lån der man tidligere har fått avslag. 

Allikevel er det viktig å huske at lån på minuttet er svært kostbare. Du bør derfor ikke søke om mer enn nødvendig, samt ha en plan for raskest mulig nedbetaling klar. Den enkleste måten å gjøre dette på er ved å søke om refinansiering av dyre smålån når betalingsanmerkningen er betalt ned. Da vil du oppnå gunstigere vilkår på den samlede gjelden din og kan betale ned i eget tempo. Så om du trenger penger får ikke lån, kan dette absolutt være et alternativ. 

Fem grunner til at du ikke får lån

Bankene benytter gjerne automatisk søknadsprosess når du skal søke om lån. Dette betyr at dersom du trenger penger får ikke lån, kan det gjerne være en av fem årsaker til dette. Vi skal se litt nærmere på hvorfor og hvordan et lån på minuttet kan hjelpe deg med å få et lån til tross for tidligere avslag. 

Betalingsanmerkning

Den vanligste årsaken til at du ikke får lån, er at banken fant en eller flere betalingsanmerkninger i kreditt historikken din. Dette kan du enkelt rydde opp i ved å søke om et lån på minuttet og innfri det kravet som forårsaker anmerkningen. Så snart denne er slettet kan du søke om nytt lån. 

Belåningsgrad

En annen faktor som bankene vurderer når du søker om lån er hvor mye eksisterende gjeld du har. Dersom du har høy eksisterende belåningsgrad vil bankene ofte avslå søknaden din på grunn av risiko for mislighold. Du bør derfor forsøke å innfri noe av den gamle gjelden, eller søke om refinansiering for å rydde opp. 

Fall i inntekt

Dersom du nylig har opplevd et fall i inntekt kan bankene anse dette som en risiko. Bankene gjør nemlig en vurdering av din betalingsevne og dersom du opplever tap i inntekten kan dette føre til dårligere betalingsevne og økt risiko for banken. Du bør derfor forsøke å holde inntekten din på et stabilt nivå før du søker om lån. 

Inkassosaker

Det er ikke bare betalingsanmerkninger som vil fremkomme når banken gjennomfører en kredittsjekk. De vil også ha muligheten til å se om du er involvert i noen pågående inkassosaker. På lik linje som betalingsanmerkninger betyr dette at du har utestående beløp som ikke har blitt innfridd og fungerer som et rødt flagg hos bankene. 

Høy rammekreditt

I Norge finnes det føringer fra Finanstilsynet som sier hvor mye du som privatperson har lov til å låne. Standarden for dette er 5x egen inntekt, men det betyr ikke at du kan søke om 5x egen inntekt flere ganger. Dersom du allerede har fått innvilget kreditt eller kredittkort vil dette være inkludert i totalen din. Du må derfor trekke fra både eksisterende gjeld og innvilget kredittramme når du skal søke om nytt lån. Dersom banken avgjør at du har for høy kreditt fra før vil de avslå søknaden på grunn av krav. 

Konklusjon

Det kan være mange årsaker til at banken avslår en søknad om lån, men dersom du fortsatt trenger penger får ikke lån kan lån på minuttet være en god løsning. Da vil du få muligheten til å rydde opp i kravene som blokkerer søknaden din og søke på nytt. Dette gir deg den nødvendige fleksibiliteten til å få privatøkonomien din tilbake på beina igjen. 

Sparekalkulator

Fjoråret ble ikke slik de fleste hadde sett for seg. Aller verst var det for de som opplevde tap av inntekt. Dette har gjort at stadig flere oppdaget viktigheten av oppsparte midler, men hvordan finner man egentlig plass til å spare hver måned? Sparing henger gjerne sammen med lavere utgifter, eller høyere inntekter. Allikevel opplever mange at det kan være vanskelig å sette noe til side hver måned uten å se effekten av dette.

Det er her en sparekalkulator kommer godt med. Her kan du velge hvor stort sparebeløp du vil sette til side hver måned, hvor lenge du ønsker å spare og ikke minst hvor høy rente du oppnår på beløpet. På denne måten kan du visualisere hvordan sparekontoen din vil vokse ved hjelp av en sparekalkulator. Nå til grunnen for at du klikket deg inn på denne artikkelen. Her er de 10 beste sparetipsene for deg som ønsker komme i gang med sparingen. 

kredittkort

1. Sett opp et budsjett med sparekalkulator

Hvis du ønsker mest mulig effektiv sparing holder det ikke bare med en avansert sparekalkulator. Da må du også ha full kontroll på hvor mye penger du bruker på utgifter, men kanskje enda viktigere du må vite hvor mye penger du kan spare hver måned. For hvor mye bør man spare i måneden egentlig? Dette er et helt individuelt spørsmål og for de aller fleste vil 10% av inntektene være tilstrekkelig. Klarer du sette til side 10% til fast sparing i en sparekalkulator vil du raskt se at sparekontoen begynner å ese ut. 

2. Sammenlign strømleverandører

Strøm er kanskje noe av det kjedeligste som finnes, men også en av utgiftene det er lettest å spare penger på. Ønsker du skru opp din sparekalkulator enda et hakk kan det derfor lønne seg å sammenligne strømpriser. Det finnes en rekke gratistjenester på nett hvor du enkelt kan sammenligne de beste strøm tilbudene. Dette er kanskje blant de beste tipsene for å spare penger raskt. Et ekstra sparebeløp kan også få fart på din sparekalkulator.

3. Selg unna ting du ikke bruker lenger

Er du sånn som oss har du nok en bod full av ting. Det kan være gammelt, men pent brukt sportsutstyr, elektronikk eller kanskje noe fra et flyttelass du ikke husker du eier. Her finnes det mye skjulte verdier som passer ekstremt godt inn i en sparekalkulator. Ta et ærlig oppgjør med hva du faktisk bruker og selg resten på Finn eller Tise. 

4. Unngå dyre småkjøp

De beste tipsene for å spare penger handler oftest om de store beløpene. Men man trenger ikke være deltaker på luksusfellen for å se at også små hyppige beløp gjerne skader lommeboken. Daglig kjøp av kaffe, brus, energidrikke eller godteri kan fort bli store beløp. Forsøk å regne deg frem til hvor mye du faktisk bruker. Legg inn beløpet i din sparekalkulator og se hvilken effekt det kunne hatt. 

5. Skaff en ekstra inntekt

Mange føler gjerne at de har gjort nok når de går hjem fra jobb på ettermiddagen. Er du av de som fortsatt føler seg litt rastløs og ønsker noe å drive med kan en ekstrajobb være tingen. Ikke bare får du noe å bedrive tiden med, men du får også en ekstra inntekt som kan gå rett inn på sparekontoen. Freelance arbeid på siden er også noe som passer godt som en bi-inntekt, men pass på at det ikke kommer i konflikt med arbeidsgiver. Din sparekalkulator vil raskt sprette i været med en ekstra inntekt. 

6. Kutt unødvendige kostnader

Det kan ofte være selvforklarende, men de aller fleste har en lang rekke utgifter vi kunne klart oss uten. Det kan være abonnementer for tjenester vi egentlig ikke bruker eller lignende. Gå derfor nøye gjennom din kontoutskrift og kutt alle kostnader som ikke er helt nødvendige. Juster gjerne verdiene i din sparekalkulator for å se hvordan kutt i utgifter kan gi utslag på sparepengene. 

7. Innfør shoppestopp

Har du en periode det er mulighet for å spare litt ekstra kan det være verdt å skru opp din sparekalkulator. Det kan ofte være fristende å kjøpe noe nytt man lenge har ønsket seg, men ved mindre det er noe man trenger kan det droppes. Innfør derfor en regelmessig shoppestopp hvor du heller sparer litt ekstra. Typisk kan dette være når skattepengene kommer inn, feriepenger blir utbetalt eller lignende. 

8. Sosialt samvær trenger ikke koste penger

De aller fleste av oss har en formening om at sosiale aktiviteter er noe vi må ut å finne på. Da følger det gjerne en kostnad tett på. Dette trenger ikke være sant. Inviter heller venner hjem på middag, se en film eller ta en gåtur i parken. Dette sørger for et lite ekstra beløp til din sparekalkulator uten at du trenger gi avkall på venner. 

9. Begrens antall butikk turer

Mange handler mat på vei hjem fra jobb eller stopper bare raskt innom butikken for å kjøpe middag. Nesten uten unntak ender man da opp med å kjøpe noe mer enn det man først hadde tenkt. Dette gjør at innkjøp av mat raskt går over budsjettet og blir unødvendig dyrt. Begrens derfor matinnkjøp til en eller to ganger per uke og lag handleliste før du reiser. 

10. Frys ned det du ikke spiser

Fokus på mat svinn har i økende grad opptatt nordmenn i nyere tid. Det kastes enorme mengder mat hver eneste dag. Ikke bare er dette et enormt svinn av matvarer, men det er også kostbart. Benytt derfor aktivt fryseren og frys ned det du ikke spiser. Det kan komme godt med en dag du ikke orker lage middag eller ikke har rukket å handle inn. 

Hvor mye bør jeg spare hver måned?

Når det kommer til hvor mye man bør spare hver måned er det viktig å gjøre en individuell vurdering. Likevel er det rom for forbedring hos de aller fleste. Lag en systematisk oversikt over de faste utgiftene dine, deretter går du over postene som kan kuttes eller minskes. En god spare regel er at man skal forsøke spare 10% av sin faste inntekt. Klarer du dette har du kommet godt på vei. Benytt gjerne en sparekalkulator slik som DNB sin for å se hvordan faste sparebeløp kan vokse over tid. 

Kort fortalt

Vi har gått gjennom 10 av de beste tipsene for å spare penger samt hvordan du kan benytte en sparekalkulator. Selv om det kan være vanskelig å komme i gang med sparingen har det siste året virkelig vist oss viktigheten av oppsparte midler. 

Søk om Mikrolån

Det er ingen tvil om at året som gikk ble et helt annet år enn det de aller fleste så for seg. Ikke bare har mange opplevd tap av inntekt, men dette har også påvirket kostnadsnivåene vi til daglig omgir oss med. Når samfunnet som helhet opplever en sosial nedstengning og mange bedrifter sliter med produksjonen går dette også ut over økonomien vår. I 2020 fikk vi virkelig kjenne på dette og for mange ble løsningen et søk om mikrolån.

Alle de skjulte kostnadene knyttet til bilen

For mange er bil et av de mest kostbare kjøpene man foretar seg, men selv om de aller fleste tar høyde for kostnaden av selve bilen bommer mange på de påfølgende kostnadene knyttet til bil. Du bør derfor alltid forsikre deg om at du har den mest konkurransedyktige renten på ditt billån med Folkia eller søke nytt billån med Spargo Finans. Det er gjerne først når bilen tas i bruk at mange opplever de reelle kostnadene knyttet til å ha bil og da kan det være en lur løsning å søk om mikrolån. 

Det ikke mange tenker på er alle kostnadene knyttet til bruk av bilen som gjerne forsvinner i hverdagen. Du har kostnader knytt

gas-statset til registrering av bilen, drivstoff, vedlikehold, forsikring, førerkort og ikke minst lånekostnadene. Her kan det komme godt med å søk om mikrolån eller benytte et billån med Folkia for fleksible vilkår. Tall hentet fra det amerikanske bilforbundet viser at en gjennomsnittshusholdning bruker 75.000,- på privilegiet det er å ha egen bil. Nedenfor ser du en fordeling av de mest vanlige kostnadene knyttet til det å eie egen bil. 

Bensinforbruk NOK 9068,-
Forsikring NOK 14000,-
Veiavgift NOK 3060,-
Vedlikehold NOK 4829,-
Rentekostnader knyttet til lån NOK 13750,-
Bompenger NOK 2390,-
Service og reparasjon NOK 6986,-
Totalt Gj.snitt kostnad pr. år NOK 54083,-
Gj. snitt kostnad per dag man eier bilen NOK 148,17,-

Tallene er hentet fra SSB og utgjør et gjennomsnitt av innrapporterte tall. Det tas høyde for at bilen i snitt kjører 9.965 KM og en bensinpris på 14 kr per liter. 

Bensinprisene har skutt i været i Norge

For mange er drivstoff den kostnaden de gjerne knytter til bilen. Man skulle gjerne tro at det oljerike landet Norge har relativt lave drivstoffpriser, men takket være produksjonsstans og økte avgifter har vi tvert imot sett at bensinprisen det siste året har skutt i været. Bare fra slutten av 2020 og frem til april 2021 har vi sett en økning i bensinprisene fra 15.08 kr til 17.1 kr per liter. Om vi legger gjennomsnittlig kjørelengde for bensinbiler fra SSB på 9.965 Km i året til grunne vil dette gi en økt kostnad på ca 2.000,- bare i drivstoff.

Når dette kommer i en tid hvor stadig flere opplever vanskelige økonomiske tider kan det være nødvendig med alternative løsninger for å dekke kostnader. Da kan et søk om mikrolån være et godt alternativ. Det kan nemlig være utfordrende for mange om de ikke har økonomien til å benytte bilen som et nødvendig verktøy. Spesielt i vårt langstrakte land er mange lovpriset bilen for helt nødvendig bevegelse og anskaffelse av mat. De høye utgiftene mange har opplevd knyttet til bilen kan derfor være starten på en langvarig økonomisk utfordring. Et billån med folkia kan da være en god og fleksibel løsning i en utfordrende tid. 

SMS Lån på minuttet er et godt alternativ!

Om du opplever at økonomien blir stram og du trenger midlertidig finansiering kan et SMS lån være et fleksibelt alternativ. Fordelen med et SMS lån fra Spargo Finans og Folkia er at du kan velge et fritt lånebeløp med svært fleksible tilbake betalingsvilkår. Du kan enkelt velge en betalingsperiode helt opp til 12 måneder og dermed fordele kostnaden utover flere måned. 

Et SMS lån kan være et godt alternativ for deg som trenger øyeblikkelig tilgang til kontanter ettersom det er en svært enkel søknadsprosess og du kan forvente pengene utbetalt innen kort tid. Ettersom det ikke stilles krav til sikkerhet og du kan få innvilget et SMS lån til tross for betalingsanmerkninger har dette blitt et populært valg blant mange Nordmenn. Riktignok er det viktig å merke seg at som med all annen gjeld uten sikkerhet er SMS lån kostbare sammenlignet med tradisjonelle lån. Du bør derfor alltid forsøke å tilbakebetale lånebeløpet så raskt som mulig, men med 12 måneder nedbetalingsperiode får du en praktisk fleksibilitet til å betale i eget tempo. 

Frykt ikke, det er sol bak skyene!

Selv om det kan se mørkt ut i dag ser prognosene bedring på horisonten. De strenge tiltakene og restriksjonene lettes på sakte, men sikkert. Det ser ut som vi vil returnere til langt mer normale kostnader i starten av mai. Dette vil også gi mange sårt etterlengtet fleksibilitet i privatøkonomien igjen ved at prisene går ned og lommeboken får litt pusterom. 

Mange produsenter forventer også at de raskt vil komme tilbake til vanlig drift som ytterligere vil forsterke prognosen om at vi kan forvente en normalisering av kostnadsnivåene snarlig. Har du fortsatt behov for midlertidig finansiering kan det være lurt å vurdere et søk om mikrolån i mellomtiden. Det kan også være mye å spare på flytting av finansiering og med et billån med Spargo Finans vil du oppnå konkurransedyktige vilkår på ditt lån.

Kort fortalt

Det siste året har vært alt annet enn det de aller fleste så for seg når vi gikk inn i 2020. Vi har opplevd sosiale restriksjoner som aldri før, men prisene på bensin har også skutt høyt i været. En gjennomsnittlig husholdning så drivstoffkostnaden sin øke med rundt NOK 2000,- Et søk om mikrolån har blitt redning for mange.