lån uten sikkerhet raskt og enkelt

Slik får du lån uten sikkerhet

Har du behov for rask tilgang til kontanter kan et lån uten sikkerhet være løsningen. Fordelen med lån uten sikkerhet er at de blir utbetalt relativt raskt, du trenger ikke stille noen sikkerhet for lånebeløpet ditt og du kan fritt benytte pengene slik du selv måtte ønske. Noen långivere vil også tillate deg å låne penger til tross for eksisterende betalingsanmerkninger. 

I denne artikkelen skal vi derfor gå nærmere inn på hva et usikret lån er, samt hvordan du kan søke om et. Hensikten er å gi deg som låntaker en bedre forståelse for hvordan usikret gjeld fungerer. Et lån uten sikkerhet kan nemlig være et svært fleksibelt virkemiddel, så sant du benytter det på riktig måte. 

Hva er et usikret lån?

Et lån uten sikkerhet betyr at du ikke trenger å stille sikkerhet til banken for beløpet du ønsker å låne. I Norge er usikret gjeld mest vanlig i form av forbrukslån, SMS lån, kredittkortgjeld og privatlån. Det de alle har til felles er at det er du som låntaker som er eneste sikkerheten til banken. 

Ettersom banken ikke tar sikkerhet for lånebeløpet vil de påta seg en høyere risiko enn ved f.eks. å utstede et boliglån. Derfor har gjerne usikret gjeld en langt høyere kostnad knyttet til seg sammenlignet med sikret gjeld. Blant annet vil lån uten sikkerhet gjerne ha høye gebyrer, en høy effektiv rente og kort nedbetalingsperiode. 

Hvem kan få lån uten sikkerhet?

Som vi nevnte ovenfor er du som låntaker den eneste sikkerheten banken får for pengene de låner ut. Mange banker har derfor strenge krav til hvem som kan låne penger uten sikkerhet. Selv om kravene varierer fra bank til bank, er det noen kriterier som er tilsvarende for alle bankene. Nedenfor har vi derfor samlet de vanligste kravene for deg som søker om lån uten sikkerhet.

 • Må være fylt 21 år. 
 • Skattemessig bosatt i Norge. 
 • Kunne vise til fast inntekt (beløpet varierer) 
 • Ikke ha betalingsanmerkninger eller inkassosaker. 
 • Låne maksimalt 5x egen inntekt. 

Selv om du oppfyller kravene vi har nevnt ovenfor vil det gjennomføres en kredittvurdering. Årsaken til dette er at Finanstilsynet i Norge krever at alle banker gjennomfører en slik vurdering før de godkjenner et lån. Her vil banken blant annet gå gjennom opplysninger fra skattemeldingen din, offentlige register, samt gjeldsregisteret. De vil da få en oppfatning av hvordan privatøkonomien din ser ut, før de deretter innvilger eller avslår en søknad. 

5 ting du bør vite før du søker

 • Nedbetalingsperiode –  Usikret gjeld har svært høy effektiv rente og du bør derfor forsøke å redusere nedbetalingsperioden så mye som mulig. Desto raskere du betaler ned lånet, desto mer sparer du i rentekostnader. 
 • Gebyrer – Lån uten sikkerhet kommer gjerne med svært høye gebyrer. Du bør derfor sammenligne flere lån og velge det alternativet som tilbyr de laveste gebyrene. Dette vil spare deg penger langsiktig og gjøre nedbetalingsperioden kortere. 
 • Ikke lån med enn nødvendig – Det kan gjerne være fristende å låne så mye penger som mulig når du først får tilbudet. Men ettersom usikret gjeld er svært kostbart, bør du aldri låne mer enn du har behov for.
 • Sett opp et budsjett –  Du bør alltid sette opp et budsjett når du skal ta opp et lån. Dette sikrer deg at du har tilstrekkelig med kontanter til å dekke inn lånet, men også at du kan håndtere eventuelle renteøkninger. Lær hvordan du kan sette opp et enkelt budsjett her.

Slik søker du om lån

Når du har funnet ut hvor mye du har behov for å låne er det på tide å gjennomføre selve søknade. Vi anbefaler at du søker om lån hos flere banker samtidig. Dette øker sannsynligheten for at du får innvilget en søknad, men det gir også bedre grunnlag til å sammenligne forskjellige lån. På denne måten kan du raskere finne det lånet som har de beste vilkårene og laveste kostnadene. 

For å søke raskt og enkelt hos flere banker anbefaler vi at du benytter deg av en låneagent. Dette er en tredjepart som formidler søknaden din videre til forskjellige samarbeidspartnere. Da trenger du kun fylle ut en søknad, men kan fortsatt søke raskt og enkelt hos flere banker samtidig. Etterhvert som bankene besvarer søknaden din kan du i ro og fred sammenligne de forskjellige tilbudene du mottar. For å finne det beste lånet bør du derfor;

 • Søke hos flere banker samtidig. 
 • Sammenligne de forskjellige tilbudene slik at du finner det med laveste gebyrer, effektiv rente og best tilbake betalingsvilkår. 
 • Ikke ta forhastede avgjørelser når du mottar tilbudene. 

Ikke overvurder din egen privatøkonomi

En feil mange gjør når de skal søke om lån uten sikkerhet er at de overvurderer sine egne betalingsevner. Dette resulterer i at man påtar seg flere lån enn man evner, eller at man søker om et langt høyere beløp enn man burde. Det er viktig å huske at kostnadene til et lån kan øke over tid. Du bør derfor ta høyde for eventuelle renteøkninger og se hvordan dette kan påvirke privatøkonomien din. 

For et lån uten sikkerhet kan det være aktuelt å se på hvordan rentehevinger kan gjøre utslag på kostnadene. De fleste forbrukslån og lignende har flytende rente, som betyr at dersom sentralbanken setter opp rentenivået, vil dine kostnader på lånet følge etter. Mange som har søkt om maksimalt lånebeløp vil da raskt oppleve at de får en månedlig kostnad over det de evner å betale tilbake. 

Slik unngår du betalingsproblemer

For å unngå betalingsproblemer bør du alltid passe på at du har et oppdatert budsjett som viser hvor mye du har til rådighet. På denne måten vil du se hvordan eventuelle renteøkninger kan påvirke betalingsevnen din. Dette gjør det mulig å justere utgiftene dine tilstrekkelig og unngå betalingsproblemer ved eventuelle renteøkninger. Husk at alle lån er juridisk bindende og du er derfor pliktig til å betale tilbake hele lånebeløpet. Derfor bør du alltid forsøke å redusere andre kostnader tilstrekkelig til å opprettholde betalingene til kreditorer som høyeste prioritet. 

mikrolån på dagen

Betydningen av effektiv rente for ditt mikrolån på dagen

De fleste som har søkt om lån har vært borti begrepene nominell og effektiv rente for mikrolån på dagen. Men hvilken betydning har egentlig disse rentesatsene for lånet ditt? Det er det ikke like mange som kan forklare på en enkel måte. Det er nemlig helt essensielt at du vet hvilken påvirkning effektiv rente har. Dette gjelder uansett om du søker om mikrolån på dagen, forbrukslån eller et boliglån. Du vil nemlig alltid komme borti både nominell og effektiv rente uansett hvordan lån du søker om. 

Hva er effektiv rente?

Det er ingen hemmelighet at bankene låner ut penger, for å tjene penger. Bankene sin fortjeneste er knyttet til renten på lånet ditt i form av nominell rente. Men dette betyr ikke at den nominelle renten er din eneste kostnad knyttet til lånet, det er her effektiv rente kommer inn i bildet. Alle som driver med lånevirksomhet i Norge vil i sitt lånetilbud presentere en nominell rente, og en effektiv rente. Disse skal angi hvilken rentesats banken tar for lånet, samt hva den totale kostnaden for lånet ditt er. Det er derfor viktig at man sammenligner lån på det riktige grunnlaget for å være sikker på at man finner det rimeligste alternativet. 

Dette er forskjellen på nominell og effektiv rente

Skal du søke om mikrolån på dagen er det greit å vite hvor mye du faktisk må betale tilbake til banken. Spesielt lån med kort nedbetalingstid vil gjerne være svært kostbare og derfor ha høye rentesatser. Allikevel er det viktig å skille mellom de to rentesatsene slik at du sammenligner på riktig grunnlag. Først ut har vi nominell rente, dette er renten som banken krever for å låne ut penger. Med andre ord er dette gevinsten banken har ved å låne deg pengene. For smålån og mikrolån på dagen er denne gjerne høy på grunn av den økte risikoen banene påtar seg. 

Den andre rentesatsen som har en betydning for lånet ditt, er den effektive renten. Denne vil alltid være høyere enn nominell rente, uansett hvor mye du låner. Grunnen til dette er at den effektive renten viser deg totalkostnaden på lånet. Altså hva lånet faktisk vil koste deg når det er nedbetalt. Dette inkluderer rentekostnaden, gebyrer, omkostninger og annet. Derfor er det viktig at du sammenligner effektiv rente, ikke nominell rente når du skal velge det billigste mikrolån på dagen. 

Effektiv rente på mikrolån på dagen

Når du søker om smålån som SMS lån, mikrolån på dagen, privatlån og lignende har de gjerne en svært høy effektiv rente. Grunnen til dette er at de fleste smålån er tiltenkt en kort nedbetalingsperiode, men kommer samtidig med høye gebyrer. Et godt eksempel på dette er etableringsgebyr, mange lån har mellom 495-995,- i etableringsgebyr. Dette utgjør en betydelig del av lånekostnaden din dersom du søker om et mikrolån på dagen med lånebeløp 10.000 NOK. Dette er mye av årsaken til at slike lån har svært høy effektiv rente, men det trenger ikke være en dårlig ting. Mikrolån på dagen er nemlig svært fleksible og kan tilby deg finansiering selv med en utfordrende økonomi. På denne måten kan du sikre deg nødvendig finansiering for å få økonomien tilbake på rett kjør igjen. 

Dette må du vite om effektiv rente på ditt lån

Spesielt for små lån kan den effektive renten bli svært høy, men det betyr ikke at lånet er dyrere enn andre alternativer. Det er nemlig flere faktorer som påvirker den effektive renten for lånet ditt, samt hvilken betydning dette får. Derfor har vi samlet noen av de vanligste feilene mange gjør når de skal vurdere effektiv rente på sitt lån. 

 • Nedbetalingsperiode – Den vanligste feilen mange gjør er at de ikke tar høyde for hvilken nedbetalingsperiode et lån har. Det er nemlig slik at ved lang nedbetalingstid vil den effektive renten være lavere. Årsaken til dette er at gebyrer og omkostninger blir fordelt over flere måneder og derfor utgjør en mindre del av den totale kostnaden. 
 • Redusert totalkostnad – Du kan påvirke totalkostnaden på lånet ditt, noe som med andre ord betyr at du kan redusere den effektive renten. Dette gjør du ved å innfri lånet fortere enn nedbetalingsplanen og dermed reduserer du både omkostninger og rentekostnaden. Da vil du oppnå en lavere effektiv rente. 
 • Ta med alle kostnadene – Skal du beregne effektiv rente er det viktig at du tar høyde for alle kostnadene knyttet til lånet ditt. Dette inkluderer rentekostnad, etableringsgebyr, termingebyr, eventuelle fakturagebyr og andre omkostninger. Effektiv rente for mikrolån på dagen er spesielt høye da lånebeløpet gjerne er lavt, men gebyrene høye. 

Dette bør du tenke på før du skal søke om mikrolån på dagen

Det er ingen hemmelighet at usikret gjeld er den dyreste måten å søke om finansiering på. Du bør derfor forsøke å innfri lånet så raskt som mulig, men også sammenligne flere aktører slik at du finner det rimeligste alternativet. Ettersom mikrolån på dagen gjerne har svært høy effektiv rente, har vi samlet noen punkter du bør vurdere før du tar opp et nytt lån i dag. 

 • Kan privatøkonomien din betjene lånet? Først og fremst må du forsikre deg om at du har betalingsevne til å innfri ditt mikrolån på dagen før du søker. Selv om avdragene i dag er lave, kan det f.eks. komme renteøkninger som gjør at den effektive renten stiger ytterligere og gjør avdragene større. 
 • Trenger du virkelig pengene så raskt? Lån med rask utbetaling er gjerne ekstra kostbare. Du kan derfor spare en del penger ved å ta deg tiden til å finne det beste tilbudet basert på rente, fremfor utbetalingstid. 
 • Har du betalingsanmerkninger eller inkasso? Dersom du har betalingsanmerkninger eller inkasso kan det være vanskelig å få et vanlig lån. Da kan mikrolån på dagen være et godt alternativ. Tilbyderne av slike lån har gjerne mindre strenge krav enn større banker og kan innfri lån på tross av betalingsanmerkninger. 
 • Sammenlign lån på riktig vilkår – For å finne det beste tilbudet er det viktig at du innhenter informasjon fra flere banker. Men når du først har fått tilbudene er det viktig at du sammenligner dem på riktig grunnlag. Pass på at du sammenligner lånene basert på effektiv rente, ikke på nominell rente. Hvis ikke blir det som å sammenligne epler og pærer og resultatet vil bli alt annet enn godt. 

Det kan lønne seg med mikrolån

I noen situasjoner kan et mikrolån være et godt alternativ. Disse lånene er nemlig svært fleksible i vilkårene sine og kan derfor bistå om privatøkonomien skranter litt. De kan være spesielt kjekke dersom du forsøker å få til refinansiering, men ikke får innvilget lån på grunn av betalingsanmerkninger. Da kan du søke et mikrolån på dagen for å innfri betalingsanmerkninger. Deretter kan du enkelt og greit søke om refinansiering uten anmerkninger og inkludere mikrolånet i det nye lånet ditt. På denne måten kan du rydde opp i privatøkonomien og spare på lavere kostnader. 

Slik kan du få lån uansett kreditthistorikk

Om du har vært uheldig å pådra seg betalingsanmerkninger, eller har dårlig kreditt historie kan det være svært vanskelig å få innvilget et lån. Da kan det være godt å vite at det fortsatt finnes alternativer. En rekke aktører som tilbyr smålån eller SMS lån sørger for at du kan få lån uansett

Årsaken til dette er at de tilbyr lån med relativt små lånebeløp fra 1.000,- opptil 40.000,- som ikke krever like omfattende kredittsjekk. De kan derfor låne ut penger til tross for eventuelle betalingsanmerkninger eller dårlig historikk. Med et slikt lån kan du rydde opp i privatøkonomien, eller kvitte deg med betalingsanmerkninger. Når du kan få lån uansett gir dette en fleksibilitet i hverdagen til å rydde opp i en ellers utfordrende økonomi. 

Lån uten sikkerhet

Norske husholdninger har mer enn 155 milliarder i usikret gjeld ifølge Gjeldsregisteret. Selv om det kan være forskjellige årsaker til at man tar opp usikret gjeld, har en av årsakene vært tilgjengelighet. De fleste kan nemlig få lån uansett hva de skal bruke det til, noe som har ført til en raskt økende gjeldsbyrde blant Nordmenn. 

Spesielt oppussing og forbruk står for brorparten av lån uten sikkerhet. Men selv om nordmenn flest har en robust økonomi, har Finanstilsynet sett økt mislighold hos Forbruksbankene. Et problem med at man kan få lån uansett er at mange tar forhastede beslutninger og tar opp lån de ikke burde. For selv om man i dag har betjeningsevne for et lån, kan det forekomme renteøkninger som gjør dyr gjeld enda dyrere. Du bør derfor ta noen forholdsregler når du skal søke om lån uten sikkerhet, selv om du kan få lån uansett.

Ikke søk om mer enn nødvendig

Bankene tjener penger på utlån og vil derfor alltid forsøke å låne ut så mye som mulig. Mange faller derfor for fristelsen å ta opp et større lån enn det de har behov for. Sett derfor opp en plan for hvor mye du trenger og unngå fristelsen å godta et større lånebeløp enn nødvendig. 

Lag en nedbetalingsplan

Når du mottar et lånetilbud vil det medfølge en nedbetalingsplan. For usikret gjeld vil dette som utgangspunkt være fem år, men ettersom lån uten sikkerhet er svært kostbare bør du forsøke å sette opp en egen plan. Sett derfor opp et budsjett og kartlegg hvor mye du kan betale ned hver måned. Målet vil være å innfri lånet så raskt som mulig og redusere rentekostnaden så mye som mulig. 

Få lån uansett om du har betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger er gjerne regnet som et rødt flagg for banken. Ettersom en betalingsanmerkning betyr at du har utestående krav som ikke har blitt innfridd i henhold til avtale, vil de fleste banker knytte en økt risiko for mislighold til dette. Mange gir derfor opp å få lån uansett hvor mange anmerkninger de har. Som et resultat av dette er det mange som blir sittende med en ugunstig privatøkonomi, der et SMS lån egentlig kunne gitt nødvendig fleksibilitet. 

Noen ganger trenger man ikke det store beløpet for å komme på beina igjen, men det å få innvilget lånet kan være vanskelig. Vi skal derfor se litt nærmere på hvordan et SMS lån du kan få uansett kan rydde opp i økonomien din. Allikevel er det verdt å merke seg at usikret gjeld er kostbart. Du bør derfor alltid ha en plan for hvordan lånet skal innfris raskest mulig. 

Bli kvitt betalingsanmerkninger med SMS lån

Det kan være utallige årsaker til at man har pådratt seg en betalingsanmerkning, men dessverre er resultatet det samme. Så lenge betalingsanmerkningen er aktiv vil det være vanskelig å søke om lån, tegne abonnement, eller inngå forsikringer. Du bør derfor forsøke å bli kvitt betalingsanmerkningen slik at du i fremtiden kan få lån uansett behov. 

I de fleste tilfeller trenger ikke gjelden knyttet til en betalingsanmerkning være enorm, men de er gjerne store nok til at man ikke klarer betale de ut med månedlig inntekt. Da kan det være gunstig å søke om et kortsiktig SMS lån for å bli kvitt anmerkningen. Deretter kan du søke om refinansiering og samle dyre smålån og kredittkortgjeld i et nytt felles lån. På denne måten sikrer du deg bedre vilkår og en mer oversiktlig økonomi. 

Derfor får du betalingsanmerkninger

En betalingsanmerkning er bankenes måte å varsle andre aktører om at du har et krav som ikke har blitt betalt inn. Det kan ha vært en faktura, lån, tjeneste eller annet som du mottok, men ikke gjorde opp innenfor fristen. Selv om noen føler at betalingsanmerkninger plutselig dukker opp, så er ikke dette tilfellet. Nedenfor kan du se hendelsesløpet for en typisk betalingsanmerkning. 

 1. Du kjøper en tjeneste eller vare og mottar en faktura.
 2. Fakturaen blir ikke betalt innen fristen og du mottar en eller flere purringer. 
 3. Dersom purringene ikke blir besvart går saken videre til inkasso.
 4. Inkassoselskapet vil utstede en ny faktura, men nå ilagt inkassosalær og forsinkelsesrente. 
 5. Om ikke dette kravet heller blir innfridd, går saken videre til et kredittopplysningsforetak. 
 6. Disse vil utstede et betalingskrav med 30-dagers betalingsfrist og advarsel om at ved mindre du betaler innen fristen, vil en betalingsanmerkning registreres. 

Som kartleggingen ovenfor illustrerer vil du få gjentatte forsøk på å innfri kravet før du pådrar deg en betalingsanmerkning. Nettopp derfor vil en betalingsanmerkning fort ende opp som en belastning på privatøkonomien din. 

Få lån uansett til å slette betalingsanmerkninger

Fordelen med et SMS lån er at du kan få lån uansett situasjon. Dette gjør at du fortsatt kan regne med et SMS lån dersom tradisjonelle banker gir avslag på søknaden din. Denne økte fleksibiliteten gjør det mulig å ta første steg mot gjeldsfrihet og få bukt med gjeldsbyrden. I Norge har SMS lån blitt et vanligere alternativ de siste årene. Derfor har det dukket opp en rekke aktører som tilbyr slike lån. I vår oppdaterte oversikt over mikrolån kan du sammenligne forskjellige aktører og finne det beste tilbudet. 

Få lån uansett kredittverdighet

Når du søker om lån uten sikkerhet er bankenes eneste sikkerhet din betalingsevne. Det er derfor de gjennomfører en kredittsjekk og forsøker kartlegge privatøkonomien din. Lav inntekt, betalingsanmerkninger, eksisterende gjeld og lignende er typiske årsaker til at man blir kategorisert som lite kredittverdig. 

Heldigvis finnes det noen alternativer der du kan få lån uansett hvordan privatøkonomien din ser ut. Dette er spesielt aktuelt for deg som søker om lån uten kredittverdighet med betalingsanmerkninger. Som vi nevnte tidligere kan et SMS lån være et alternativ der du vil få lån uansett kredittverdighet. Dette lånet kan deretter benyttes til å rydde opp tilstrekkelig i privatøkonomien til å oppnå en kredittverdighet høy nok til refinansiering. 

Dette påvirker kreditt historikken din

Bankene innhenter en kredittsjekk fra et kredittopplysningsforetak for å kartlegge privatøkonomien din. I Norge er det gjerne Experian, Bisnode og Creditsafe som står for disse vurderingene. Disse selskapene samler inn offentlige informasjon som eksisterende gjeld, inntekt og næringsinteresser. Basert på dette vil de tildele deg en kredittscore. 

Faktorer som påvirker din kreditthistorikk og dermed din kredittscore positivt er;

 • Stabil inntekt
 • Lav eksisterende gjeld
 • Ingen betalingsanmerkninger
 • Få eller ingen inkassosaker 

Det viktigste du kan gjøre for å oppnå en god kreditt score er å ha en ryddig privatøkonomi. Dette betyr at du bør unngå store endringer i inntekt, redusere eksisterende gjeld mest mulig og unngå både betalingsanmerkninger og inkassosaker. 

SMS lån på minuttet

Få SMS lån på minuttet i Norge

Det kan være flere årsaker til at man trenger raskt tilgang på kontanter. Uforutsette kostnader, fristende tilbud eller en investering som man bare må slå til på. Dessverre tar det ofte noen dager fra man søker til pengene står på konto dersom du søker om forbrukslån. Da kan et SMS lån på minuttet være tingen. Dette er små lån på mellom 1.000,- og 40.000,- som kan betales ut på dagen selv om du skulle hatt betalingsanmerkninger. 

De fleste aktørene som tilbyr SMS lån på minuttet i Norge betaler ut pengene samme dag som du sender inn søknaden. Hos noen banker kan du få pengene så raskt som 1 time etter at søknaden har blitt behandlet. Dette betyr at du raskt får den kjøpekraften du trenger og kan slå til når det trengs. 

Hva er SMS lån på minuttet?

SMS lån er en form for usikret gjeld med svært lave krav for innvilget søknad. Dette betyr at mange kan oppnå et SMS lån når andre banker har gitt avslag på søknaden din. Dersom du har betalingsanmerkninger som har stått i veien for en lånesøknad, kan SMS lån på minuttet være det du trenger. Lånet vil gi deg pengene du trenger for å innfri betalingsanmerkninger, før du deretter kan søke om det aktuelle lånet på nytt..

Det viktigste å huske med SMS lån og andre smålån er at det er tiltenkt som kortsiktig finansiering. Av den grunn har lånene svært høy effektiv rente, men passer du på å innfri lånet tidsnok kan det være et nyttig verktøy. I Norge har SMS lån et svært dårlig rykte og vi hører stort sett bare om det på Luksusfellen. Årsaken til dette er nettopp det at man kan ta opp et SMS lån selv om man har betalingsanmerkninger. Mange som har en utfordrende privatøkonomi har derfor valgt SMS lån, men ikke fulgt anbefalingene om å betale det ned raskest mulig. Vi skal derfor se nærmere på noen viktige huskeregler for deg som skal søke SMS lån på minuttet. 

5 Tips før du søker SMS lån

 1. Ikke søk om mer enn nødvendig – SMS lån som all annen usikret gjeld er svært kostbart. Du bør derfor ikke søke om mer enn nødvendig. Har du et bevisst formål med lånet så søk om akkurat det beløpet du trenger. 
 2. Refinansier SMS lånet om mulig – Dersom du ser at du ikke klarer betale ned hele lånet så raskt som planlagt, forsøk å refinansiere gjelden. På denne måten vil gi få langt bedre vilkår, samt et lån som er bedre egnet for langsiktig nedbetaling. 
 3. Vær kritisk til SMS lån på minuttet – Selv om SMS lån kan være et nyttig verktøy, bør du være kritisk til hvem du låner fra. Det finnes nemlig en lang rekke useriøse aktører som tilbyr rask utbetaling, men som deretter tar langt over snittet i renter og gebyrer. Sammenlign derfor flere aktører og gjør de nødvendige undersøkelsene før du inngår en låneavtale. 
 4. Gjennomfør en vurdering av privatøkonomien din – Noe av det viktigste man kan gjøre før man tar opp noen form for gjeld, er å vurdere egen økonomi. Forsikre deg om at du har en økonomi som kan håndtere den nye gjelden før du tar opp lån.
 5. Sammenlign effektiv rente, ikke nominell rente – Når du skal finne det billigste lånet er det viktig å sammenligne på riktig grunnlag. Du bør alltid ta høyde for å sammenligne effektiv rente, ikke nominell rente. Grunnen til dette er at mange banker legger på en del kostnader utenom nominell rente og grunnlaget blir derfor feil. 

Hvordan finne det beste lånet

Når du skal søke om SMS lån på minuttet, eller annen usikret gjeld er det viktig å ta seg tiden til å undersøke markedet. Mange har en hensikt med lånet og lar seg derfor fort rive med av rask utbetaling. Dette kan føre til at du blir sittende igjen med et unødvendig dyrt lån som du etterhvert må refinansiere. 

Du bør derfor innhente tilbud fra flere banker, eller i det minste sammenligne vilkår. I vår oversikt over mikrolån kan du raskt og enkelt se hva forskjellige aktører tilbyr sine kunder. Dette gjør at du enklere kan ta et godt valg og finne det lånet som passer din privatøkonomi best. 

Søke lån med betalingsanmerkning

Dersom du har forsøkt å søke om lån med betalingsanmerkning vil du raskt oppleve at dette er svært vanskelig. De aller fleste banker gir automatisk avslag etter at de oppdager en betalingsanmerkning i en kredittsjekk. Det er nettopp i slike situasjoner at et SMS lån på minuttet kan være et godt alternativ. Aktører som tilbyr smålån stiller gjerne mindre strenge krav for å få innvilget en søknad. Vi skal derfor se litt nærmere på hvorfor et SMS lån på minuttet kan være en god løsning. 

Bli kvitt betalingsanmerkning med SMS lån

Har du søkt om lån med betalingsanmerkninger vil du mest sannsynlig oppleve å få et avslag. Da kan et SMS lån på minuttet være et nyttig verktøy. Her kan du søke om det lånet du trenger for å innfri betalingsanmerkninger, før du deretter søker om det opprinnelige lånet på nytt. Du kan bake SMS lånet inn i det nye lånet slik at du får lavere effektiv rente og bare trenger betale ned på et lån. 

Hvorfor kan man få SMS lån med betalingsanmerkning?

Fordelen med et SMS lån er at det er små beløp du søker om. Dette gjør at bankene stiller lavere krav for å innvilge en søknad og du har derfor økt sannsynlighet for å få godkjent en søknad. Tilbydere av SMS lån på minuttet kan ha raskere utbetaling ettersom de benytter seg av maskinell behandling. I tillegg har de langt mindre bruk av kredittvurderinger. Så lenge du kan vise til fast inntekt og oppfyller kravene for å ta lån i Norge vil du kunne forvente at lånet betales ut samme dagen. 

Prøv SMS Lån på minuttet om banken sier nei

De færreste av oss søker om lån uten at vi har et behov for ekstra penger eller finansiering. Det kan derfor være svært frustrerende når banken gir avslag på en søknad. Da kan det være godt å vite at det finnes noen alternativer som innvilger lån selv etter at vanlige banker sier nei. Dette er gjerne aktører som tilbyr smålån, eller SMS lån. 

Uansett om du har behov for å bli kvitt en betalingsanmerkning, øke egenkapitalen eller søke om et tilleggslån kan SMS lån være løsningen. Fordelen er at du kan få SMS lån på minuttet. Dette gjør at du raskt kan rette opp i privatøkonomien din og få den fleksibiliteten du trenger. Som vi nevnte ovenfor er SMS lån et utmerket verktøy til å bli kvitt betalingsanmerkninger, før du deretter søker om refinansiering. 

Smålån som en del av refinansiering

Dersom du skal samle dyre lån i en refinansiering vil du være avhengig av å få innvilget et nytt lån. Dersom du har betalingsanmerkninger kan det være utfordrende å finne en bank som er villig til å innvilge et nytt lån. Derfor velger mange å først ta opp et SMS lån før de søker om refinansiering. Da kan de innfri eventuelle betalingsanmerkninger før de inkluderer SMS lånet i refinansieringen etterpå. På denne måten sikrer du bedre vilkår og et lån som er mer egnet for langsiktig nedbetaling. 

Fått avslag på søknaden din? Søk lån

Dersom du har et behov for rask tilgang til penger kan det være svært frustrerende å få avslag på søknaden din. Mange som trenger penger får ikke lån av forskjellige årsaker. Det kan være flere årsaker til dette, men de vanligste er betalingsanmerkninger og inkasso. De fleste bankene vil nemlig automatisk avslå en søknad dersom du ikke består kredittsjekken.

Heldigvis finnes det fortsatt alternativer dersom du har fått avslag på søknaden din. Tilbydere av SMS lån og privatlån kan nemlig tilby lån på minuttet selv om du måtte ha betalingsanmerkninger. Dette gjør at du kan låne de nødvendige pengene og forhåpentligvis rydde opp i privatøkonomien din. 

Hvorfor avslår banken søknaden din

Det kan være flere grunner til at banken avslår en søknad om lån, men de vanligste er inkasso og betalingsanmerkninger. Spesielt for lån uten sikkerhet er dette vanlig. Grunnen til dette er at du ikke trenger stille sikkerhet for lånet. I praksis betyr dette at betalingsevnen din er eneste sikkerheten banken har for at pengene betales tilbake.

Betalingsanmerkninger eller inkasso vil derfor fort sette en stopper for søknaden din. Da alle banker i Norge som har konsesjon er pålagt å gjennomføre en kredittsjekk. Her vil det automatisk komme opp om du har betalingsanmerkninger eller inkassosaker. Disse betyr at du har tidligere krav som ikke har blitt innfridd og beregnes som høy risiko for mislighold av nye lån hos banken. En bank vil derfor i de fleste tilfeller automatisk avslå søknaden fremfor å påta seg denne risikoen. 

Lån på minuttet med betalingsanmerkninger

Heldigvis finnes det alternativer for deg som trenger penger får ikke lån hos tradisjonelle banker. Aktører som tilbyr smålån krever gjerne ikke kredittsjekk. Dette fordi mange av bankene er internasjonale og beløpene er såpass små at de går under konsesjonskravet. På denne måten kan de tilby lån på minuttet uten at de trenger gjennomføre en kredittsjekk. 

Du bør merke deg at dette er et svært kostbart alternativ og en god tommelfingerregel er at desto lavere beløp uten sikkerhet, desto høyere effektiv rente. Du kan gjerne låne fra 1.000,- opp til 30.000,- fra disse bankene. Men ettersom bankene påtar seg en økt risiko vil du måtte påregne en svært høy effektiv rente, gjerne flere hundre prosent om du betaler ned lånet over lang tid. 

Trenger penger får ikke lån

Dersom du har opplevd å få avslag på søknaden din betyr det mest sannsynlig at banken mener at belåningsgraden din er for høy, eller at du ikke har betjeningsevne for ytterligere gjeld. Du bør derfor sette deg godt inn i hvorfor du har mottatt et avslag og gjøre en vurdering på om et nytt lån er nødvendig.

Om du kommer frem til at du fortsatt har behov for pengene, bør du forsøke å rydde opp i privatøkonomien før du søker på nytt. Kanskje det var en betalingsanmerkning som gjorde at du fikk avslag? Da kan det være lurt med et kortsiktig smålån for å innfri kravet som skapte anmerkningen. Du kan nemlig søke om nytt lån så snart betalingsanmerkningen er slettet. Dette tar vanligvis 1-4 virkedager etter at gjelden er innfridd. 

Hva er en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning betyr at du har et utestående krav som etter gjentatte forsøk på inndrivelse fortsatt ikke har blitt betalt inn. Det kan være at du har kjøpt en vare eller tjeneste, men ikke betalt fakturaen, eller at du har et lån som ikke har blitt innfridd tidsnok. Betalingsanmerkninger er ikke noe som plutselig dukker opp, men vil komme etter gjentatte advarsler. 

Nedenfor kan du se hvordan en prosess frem til en betalingsanmerkning vanligvis ser ut

 • Du kjøper en vare eller tjeneste og mottar en faktura.
 • Fakturaen blir ikke betalt innen fristen og du mottar en eller flere purringer. 
 • Dersom purringene ikke blir betalt, vil du motta et inkassokrav. 
 • Blir ikke inkassokravet betalt innen fristen, vil det bli sendt videre til et kredittopplysningsforetak. 
 • Da vil du motta et endelig betalingskrav med 30-dagers frist og en advarsel om at om ikke kravet innfris vil du bli påført en betalingsanmerkning.

Som du kan se ovenfor betyr dette at du vil motta et sted mellom 3-5 advarsler før du eventuelt mottar en betalingsanmerkning. For å unngå at det går så langt bør du forsøke å kontakte kreditor allerede ved første purring, eller når du ser at du ikke kan betale fakturaen. Dette vil gjøre det mulig å finne alternative løsninger før det går videre til inndrivelse hos inkasso. 

Bli kvitt betalingsanmerkninger med lån på minuttet

Ettersom man må innfri betalingsanmerkninger før man kan søke om nytt lån, kan lån på minuttet være et godt alternativ. På denne måten kan du søke om et lite lån til å innfri anmerkninger, før du søker om et nytt lån eller refinansierer gjelden din. Dette vil gjøre det mulig å bli kvitt betalingsanmerkninger og få innvilget lån der man tidligere har fått avslag. 

Allikevel er det viktig å huske at lån på minuttet er svært kostbare. Du bør derfor ikke søke om mer enn nødvendig, samt ha en plan for raskest mulig nedbetaling klar. Den enkleste måten å gjøre dette på er ved å søke om refinansiering av dyre smålån når betalingsanmerkningen er betalt ned. Da vil du oppnå gunstigere vilkår på den samlede gjelden din og kan betale ned i eget tempo. Så om du trenger penger får ikke lån, kan dette absolutt være et alternativ. 

Fem grunner til at du ikke får lån

Bankene benytter gjerne automatisk søknadsprosess når du skal søke om lån. Dette betyr at dersom du trenger penger får ikke lån, kan det gjerne være en av fem årsaker til dette. Vi skal se litt nærmere på hvorfor og hvordan et lån på minuttet kan hjelpe deg med å få et lån til tross for tidligere avslag. 

Betalingsanmerkning

Den vanligste årsaken til at du ikke får lån, er at banken fant en eller flere betalingsanmerkninger i kreditt historikken din. Dette kan du enkelt rydde opp i ved å søke om et lån på minuttet og innfri det kravet som forårsaker anmerkningen. Så snart denne er slettet kan du søke om nytt lån. 

Belåningsgrad

En annen faktor som bankene vurderer når du søker om lån er hvor mye eksisterende gjeld du har. Dersom du har høy eksisterende belåningsgrad vil bankene ofte avslå søknaden din på grunn av risiko for mislighold. Du bør derfor forsøke å innfri noe av den gamle gjelden, eller søke om refinansiering for å rydde opp. 

Fall i inntekt

Dersom du nylig har opplevd et fall i inntekt kan bankene anse dette som en risiko. Bankene gjør nemlig en vurdering av din betalingsevne og dersom du opplever tap i inntekten kan dette føre til dårligere betalingsevne og økt risiko for banken. Du bør derfor forsøke å holde inntekten din på et stabilt nivå før du søker om lån. 

Inkassosaker

Det er ikke bare betalingsanmerkninger som vil fremkomme når banken gjennomfører en kredittsjekk. De vil også ha muligheten til å se om du er involvert i noen pågående inkassosaker. På lik linje som betalingsanmerkninger betyr dette at du har utestående beløp som ikke har blitt innfridd og fungerer som et rødt flagg hos bankene. 

Høy rammekreditt

I Norge finnes det føringer fra Finanstilsynet som sier hvor mye du som privatperson har lov til å låne. Standarden for dette er 5x egen inntekt, men det betyr ikke at du kan søke om 5x egen inntekt flere ganger. Dersom du allerede har fått innvilget kreditt eller kredittkort vil dette være inkludert i totalen din. Du må derfor trekke fra både eksisterende gjeld og innvilget kredittramme når du skal søke om nytt lån. Dersom banken avgjør at du har for høy kreditt fra før vil de avslå søknaden på grunn av krav. 

Konklusjon

Det kan være mange årsaker til at banken avslår en søknad om lån, men dersom du fortsatt trenger penger får ikke lån kan lån på minuttet være en god løsning. Da vil du få muligheten til å rydde opp i kravene som blokkerer søknaden din og søke på nytt. Dette gir deg den nødvendige fleksibiliteten til å få privatøkonomien din tilbake på beina igjen. 

Sparekalkulator

Fjoråret ble ikke slik de fleste hadde sett for seg. Aller verst var det for de som opplevde tap av inntekt. Dette har gjort at stadig flere oppdaget viktigheten av oppsparte midler, men hvordan finner man egentlig plass til å spare hver måned? Sparing henger gjerne sammen med lavere utgifter, eller høyere inntekter. Allikevel opplever mange at det kan være vanskelig å sette noe til side hver måned uten å se effekten av dette.

Det er her en sparekalkulator kommer godt med. Her kan du velge hvor stort sparebeløp du vil sette til side hver måned, hvor lenge du ønsker å spare og ikke minst hvor høy rente du oppnår på beløpet. På denne måten kan du visualisere hvordan sparekontoen din vil vokse ved hjelp av en sparekalkulator. Nå til grunnen for at du klikket deg inn på denne artikkelen. Her er de 10 beste sparetipsene for deg som ønsker komme i gang med sparingen. 

kredittkort

1. Sett opp et budsjett med sparekalkulator

Hvis du ønsker mest mulig effektiv sparing holder det ikke bare med en avansert sparekalkulator. Da må du også ha full kontroll på hvor mye penger du bruker på utgifter, men kanskje enda viktigere du må vite hvor mye penger du kan spare hver måned. For hvor mye bør man spare i måneden egentlig? Dette er et helt individuelt spørsmål og for de aller fleste vil 10% av inntektene være tilstrekkelig. Klarer du sette til side 10% til fast sparing i en sparekalkulator vil du raskt se at sparekontoen begynner å ese ut. 

2. Sammenlign strømleverandører

Strøm er kanskje noe av det kjedeligste som finnes, men også en av utgiftene det er lettest å spare penger på. Ønsker du skru opp din sparekalkulator enda et hakk kan det derfor lønne seg å sammenligne strømpriser. Det finnes en rekke gratistjenester på nett hvor du enkelt kan sammenligne de beste strøm tilbudene. Dette er kanskje blant de beste tipsene for å spare penger raskt. Et ekstra sparebeløp kan også få fart på din sparekalkulator.

3. Selg unna ting du ikke bruker lenger

Er du sånn som oss har du nok en bod full av ting. Det kan være gammelt, men pent brukt sportsutstyr, elektronikk eller kanskje noe fra et flyttelass du ikke husker du eier. Her finnes det mye skjulte verdier som passer ekstremt godt inn i en sparekalkulator. Ta et ærlig oppgjør med hva du faktisk bruker og selg resten på Finn eller Tise. 

4. Unngå dyre småkjøp

De beste tipsene for å spare penger handler oftest om de store beløpene. Men man trenger ikke være deltaker på luksusfellen for å se at også små hyppige beløp gjerne skader lommeboken. Daglig kjøp av kaffe, brus, energidrikke eller godteri kan fort bli store beløp. Forsøk å regne deg frem til hvor mye du faktisk bruker. Legg inn beløpet i din sparekalkulator og se hvilken effekt det kunne hatt. 

5. Skaff en ekstra inntekt

Mange føler gjerne at de har gjort nok når de går hjem fra jobb på ettermiddagen. Er du av de som fortsatt føler seg litt rastløs og ønsker noe å drive med kan en ekstrajobb være tingen. Ikke bare får du noe å bedrive tiden med, men du får også en ekstra inntekt som kan gå rett inn på sparekontoen. Freelance arbeid på siden er også noe som passer godt som en bi-inntekt, men pass på at det ikke kommer i konflikt med arbeidsgiver. Din sparekalkulator vil raskt sprette i været med en ekstra inntekt. 

6. Kutt unødvendige kostnader

Det kan ofte være selvforklarende, men de aller fleste har en lang rekke utgifter vi kunne klart oss uten. Det kan være abonnementer for tjenester vi egentlig ikke bruker eller lignende. Gå derfor nøye gjennom din kontoutskrift og kutt alle kostnader som ikke er helt nødvendige. Juster gjerne verdiene i din sparekalkulator for å se hvordan kutt i utgifter kan gi utslag på sparepengene. 

7. Innfør shoppestopp

Har du en periode det er mulighet for å spare litt ekstra kan det være verdt å skru opp din sparekalkulator. Det kan ofte være fristende å kjøpe noe nytt man lenge har ønsket seg, men ved mindre det er noe man trenger kan det droppes. Innfør derfor en regelmessig shoppestopp hvor du heller sparer litt ekstra. Typisk kan dette være når skattepengene kommer inn, feriepenger blir utbetalt eller lignende. 

8. Sosialt samvær trenger ikke koste penger

De aller fleste av oss har en formening om at sosiale aktiviteter er noe vi må ut å finne på. Da følger det gjerne en kostnad tett på. Dette trenger ikke være sant. Inviter heller venner hjem på middag, se en film eller ta en gåtur i parken. Dette sørger for et lite ekstra beløp til din sparekalkulator uten at du trenger gi avkall på venner. 

9. Begrens antall butikk turer

Mange handler mat på vei hjem fra jobb eller stopper bare raskt innom butikken for å kjøpe middag. Nesten uten unntak ender man da opp med å kjøpe noe mer enn det man først hadde tenkt. Dette gjør at innkjøp av mat raskt går over budsjettet og blir unødvendig dyrt. Begrens derfor matinnkjøp til en eller to ganger per uke og lag handleliste før du reiser. 

10. Frys ned det du ikke spiser

Fokus på mat svinn har i økende grad opptatt nordmenn i nyere tid. Det kastes enorme mengder mat hver eneste dag. Ikke bare er dette et enormt svinn av matvarer, men det er også kostbart. Benytt derfor aktivt fryseren og frys ned det du ikke spiser. Det kan komme godt med en dag du ikke orker lage middag eller ikke har rukket å handle inn. 

Hvor mye bør jeg spare hver måned?

Når det kommer til hvor mye man bør spare hver måned er det viktig å gjøre en individuell vurdering. Likevel er det rom for forbedring hos de aller fleste. Lag en systematisk oversikt over de faste utgiftene dine, deretter går du over postene som kan kuttes eller minskes. En god spare regel er at man skal forsøke spare 10% av sin faste inntekt. Klarer du dette har du kommet godt på vei. Benytt gjerne en sparekalkulator slik som DNB sin for å se hvordan faste sparebeløp kan vokse over tid. 

Kort fortalt

Vi har gått gjennom 10 av de beste tipsene for å spare penger samt hvordan du kan benytte en sparekalkulator. Selv om det kan være vanskelig å komme i gang med sparingen har det siste året virkelig vist oss viktigheten av oppsparte midler. 

Søk om Mikrolån

Det er ingen tvil om at året som gikk ble et helt annet år enn det de aller fleste så for seg. Ikke bare har mange opplevd tap av inntekt, men dette har også påvirket kostnadsnivåene vi til daglig omgir oss med. Når samfunnet som helhet opplever en sosial nedstengning og mange bedrifter sliter med produksjonen går dette også ut over økonomien vår. I 2020 fikk vi virkelig kjenne på dette og for mange ble løsningen et søk om mikrolån.

Alle de skjulte kostnadene knyttet til bilen

For mange er bil et av de mest kostbare kjøpene man foretar seg, men selv om de aller fleste tar høyde for kostnaden av selve bilen bommer mange på de påfølgende kostnadene knyttet til bil. Du bør derfor alltid forsikre deg om at du har den mest konkurransedyktige renten på ditt billån med Folkia eller søke nytt billån med Spargo Finans. Det er gjerne først når bilen tas i bruk at mange opplever de reelle kostnadene knyttet til å ha bil og da kan det være en lur løsning å søk om mikrolån. 

Det ikke mange tenker på er alle kostnadene knyttet til bruk av bilen som gjerne forsvinner i hverdagen. Du har kostnader knytt

gas-statset til registrering av bilen, drivstoff, vedlikehold, forsikring, førerkort og ikke minst lånekostnadene. Her kan det komme godt med å søk om mikrolån eller benytte et billån med Folkia for fleksible vilkår. Tall hentet fra det amerikanske bilforbundet viser at en gjennomsnittshusholdning bruker 75.000,- på privilegiet det er å ha egen bil. Nedenfor ser du en fordeling av de mest vanlige kostnadene knyttet til det å eie egen bil. 

Bensinforbruk NOK 9068,-
Forsikring NOK 14000,-
Veiavgift NOK 3060,-
Vedlikehold NOK 4829,-
Rentekostnader knyttet til lån NOK 13750,-
Bompenger NOK 2390,-
Service og reparasjon NOK 6986,-
Totalt Gj.snitt kostnad pr. år NOK 54083,-
Gj. snitt kostnad per dag man eier bilen NOK 148,17,-

Tallene er hentet fra SSB og utgjør et gjennomsnitt av innrapporterte tall. Det tas høyde for at bilen i snitt kjører 9.965 KM og en bensinpris på 14 kr per liter. 

Bensinprisene har skutt i været i Norge

For mange er drivstoff den kostnaden de gjerne knytter til bilen. Man skulle gjerne tro at det oljerike landet Norge har relativt lave drivstoffpriser, men takket være produksjonsstans og økte avgifter har vi tvert imot sett at bensinprisen det siste året har skutt i været. Bare fra slutten av 2020 og frem til april 2021 har vi sett en økning i bensinprisene fra 15.08 kr til 17.1 kr per liter. Om vi legger gjennomsnittlig kjørelengde for bensinbiler fra SSB på 9.965 Km i året til grunne vil dette gi en økt kostnad på ca 2.000,- bare i drivstoff.

Når dette kommer i en tid hvor stadig flere opplever vanskelige økonomiske tider kan det være nødvendig med alternative løsninger for å dekke kostnader. Da kan et søk om mikrolån være et godt alternativ. Det kan nemlig være utfordrende for mange om de ikke har økonomien til å benytte bilen som et nødvendig verktøy. Spesielt i vårt langstrakte land er mange lovpriset bilen for helt nødvendig bevegelse og anskaffelse av mat. De høye utgiftene mange har opplevd knyttet til bilen kan derfor være starten på en langvarig økonomisk utfordring. Et billån med folkia kan da være en god og fleksibel løsning i en utfordrende tid. 

SMS Lån på minuttet er et godt alternativ!

Om du opplever at økonomien blir stram og du trenger midlertidig finansiering kan et SMS lån være et fleksibelt alternativ. Fordelen med et SMS lån fra Spargo Finans og Folkia er at du kan velge et fritt lånebeløp med svært fleksible tilbake betalingsvilkår. Du kan enkelt velge en betalingsperiode helt opp til 12 måneder og dermed fordele kostnaden utover flere måned. 

Et SMS lån kan være et godt alternativ for deg som trenger øyeblikkelig tilgang til kontanter ettersom det er en svært enkel søknadsprosess og du kan forvente pengene utbetalt innen kort tid. Ettersom det ikke stilles krav til sikkerhet og du kan få innvilget et SMS lån til tross for betalingsanmerkninger har dette blitt et populært valg blant mange Nordmenn. Riktignok er det viktig å merke seg at som med all annen gjeld uten sikkerhet er SMS lån kostbare sammenlignet med tradisjonelle lån. Du bør derfor alltid forsøke å tilbakebetale lånebeløpet så raskt som mulig, men med 12 måneder nedbetalingsperiode får du en praktisk fleksibilitet til å betale i eget tempo. 

Frykt ikke, det er sol bak skyene!

Selv om det kan se mørkt ut i dag ser prognosene bedring på horisonten. De strenge tiltakene og restriksjonene lettes på sakte, men sikkert. Det ser ut som vi vil returnere til langt mer normale kostnader i starten av mai. Dette vil også gi mange sårt etterlengtet fleksibilitet i privatøkonomien igjen ved at prisene går ned og lommeboken får litt pusterom. 

Mange produsenter forventer også at de raskt vil komme tilbake til vanlig drift som ytterligere vil forsterke prognosen om at vi kan forvente en normalisering av kostnadsnivåene snarlig. Har du fortsatt behov for midlertidig finansiering kan det være lurt å vurdere et søk om mikrolån i mellomtiden. Det kan også være mye å spare på flytting av finansiering og med et billån med Spargo Finans vil du oppnå konkurransedyktige vilkår på ditt lån.

Kort fortalt

Det siste året har vært alt annet enn det de aller fleste så for seg når vi gikk inn i 2020. Vi har opplevd sosiale restriksjoner som aldri før, men prisene på bensin har også skutt høyt i været. En gjennomsnittlig husholdning så drivstoffkostnaden sin øke med rundt NOK 2000,- Et søk om mikrolån har blitt redning for mange. 

COVID-19 sette en stopper

Stadig flere nordmenn kjenner effekten av Corona pandemien på lommeboken. Nedstenging, permitteringer og uforutsigbare framtidsutsikter har gjort at mange velger å sette drømmen på vent i påvente av bedre tider. Fordelen vi nyter godt av i Norge er hvor lite vår økonomi er avhengig av andre land. Oljefondet har gjort det mulig for regjeringen å pøse ut støtteordninger, bistand og lån for å holde næringslivet i gang. Nedstengningen kan derfor være en utmerket anledning til å gjennomføre det prosjektet du har tenkt på. Smålån uten sikkerhet kan gjøre det mulig å pusse opp boligen, ta den Norges ferien dere har snakket om eller oppgradere friluftsutstyret. For med vaksinering godt i gang, er det endelig tegn til en vanligere hverdag igjen og du bør være klar. 

covid-cases-norway

COVID-19 saker i Norge fra Google.no

Løsningen som passer deg best

Vi sammenligner en lang rekke smålån uten sikkerhet slik at du kan finne det beste alternativet. 

Forbrukslån

Det mest vanlige når man snakker om smålån uten sikkerhet er forbrukslån. Her kan du fritt søke om smålån uten sikkerhet fra 10.000, – opp til 500.000, – uten at det stilles krav om sikkerhet i bolig. Fordelen med Smålån uten sikkerhet er at du helt fritt kan velge hva pengene skal brukes til og COVID-19 trenger ikke stå i veien for drømmen. Søk om forbrukslån eller smålån uten sikkerhet raskt og enkelt gjennom vår sammenligningstjeneste og sett fart på ditt neste prosjekt allerede i dag. Det er viktig å huske at smålån uten sikkerhet har høyere effektiv rente enn lån med sikkerhet. Gjør derfor alltid en individuell vurdering før du inngår et større lånebeløp. 

Smålån

For deg som kun ønsker å låne et lite beløp for ditt prosjekt kan smålån uten sikkerhet være et utmerket alternativ. Med smålån uten sikkerhet kan du låne fra 1.000, – opp til 40.000, – uten krav om sikkerhet og de aller fleste smålån uten sikkerhet betaler ut pengene innen 1-2 virkedager. Du kan derfor raskt få tilgang til kontanter og slipper å vente på en lang behandlingsperiode. Dette kan komme godt med under COVID-19 om behovet for rask betaling eller uforutsette kostnader skulle dukke opp. Du kan søke om smålån uten sikkerhet raskt og enkelt gjennom nettsiden og få svar innen en time takket være maskinell søknadsprosess. 

Lån uten sikkerhet 

Når du søker lån uten sikkerhet, er det noen grunnleggende krav for å få innvilget søknaden. Du kan ikke ha utestående betalingsanmerkninger, må kunne vise til fast inntekt og i de aller fleste tilfeller ha fylt 20 år før du kan søke. Du bør også ta høyde for at den økte fleksibiliteten som følger med smålån uten sikkerhet utgjør en økt risiko for långiver og derfor har påfølgende høyere kostnader. For å finne det beste tilbudet om smålån uten sikkerhet bør du derfor ta høyde for følgende:

 • Sammenlign effektiv rente, ikke nominell rente. (Effektiv rente er kostnad for lånet inkludert alle gebyrer) 
 • Undersøk muligheten for å tilbakebetale lånet i sin helhet før forfallsdato. 
 • Sammenlign flere aktører slik at du får et godt sammenligningsgrunnlag (Tjenestetorget Finans tilbyr et utmerket sammenligningsverktøy)
 • Se opp for smålån uten sikkerhet som har unødvendig høye gebyrer; Termingebyr, etableringsgebyr, fakturagebyr osv. 

Om du tar høyde for disse vil du i større grad være sikker på å få det beste lånetilbudet, men du bør uansett følge med på markedsrenten slik at du ikke betaler unødvendig mye på ditt nye smålån uten sikkerhet. Det kan ofte være gunstig å følge med på hva gjennomsnittsrenten ligger på slik at du vet om du bør reforhandle dine vilkår til mer konkurransedyktige betingelser. 

Oppfyll drømmen med smålån uten sikkerhet

Mange av oss har en drøm liggende som vi ikke har hatt tilstrekkelig tid eller penger til å iverksette. Nå kan være en utmerket sjanse til å bruke tiden i COVID-19 lockdown til å ta steget videre og realisere drømmen. Søk om et smålån uten sikkerhet og ta fatt på drømmen i dag! 

Når grensene stenges kan du endelig utforske skog og natur i nærmiljøet, men som en ekte nordmann bør du absolutt investere i det nyeste utstyret før du begir deg ut i villmarken. Det er trossalt ingen som vil se en hobby mosjonist uten raskebriller og treningsdrakt i to størrelser for liten. Sammenlign en legge gode alternativer i vårt gratis sammenligningsverktøy slik at du finner det beste alternativet for deg!

Bruk penger på noe annet enn antibac

De færreste av oss hadde trodd at antibac og munnbind skulle bli blant de største utgiftene for året som gikk. Det kan du gjøre noe med takket være smålån uten sikkerhet! Ta fatt i ditt neste oppussingsprosjekt eller kjøp den sykkelen som etterlater den snobbete naboen i støvet! Med fleksibel finansiering i form av et lån uten sikkerhet kan COVID-19 nedstengningen endelig gi mulighet til å gjøre alt du ikke har rukket før! 

Lån til bil i Norge

Det kan være vanskelig å finne den perfekte bilen, men når det aldri har vært lettere å søke lån penger kan det bli fristende å utvide bilparken eller endelig kjøpe drømmebilen. Så kommer den vanskeligste delen, hvordan bil skal du velge hvis du kan velge helt fritt? I Norge er de mest populære biltypene hos de som søker lån til bil; City car, Super-mini, Compact, Cross over SUV og sports bil. Så finn frem lånekalkulator og gjør deg klar til å velge drømmebilen.

tjenestetorget_logoLånebeløp: 10 000 – 2 500 000 kr
Nedbetalingstiden: 1 – 10 år
Aldersgrense: 18 år

 

Kjøretøylån Tjenestetorget🚘

Annonselenke

Eksempel: eff. rente 7,26 %, 150 000 kr o/ 5 år. Kostnad kr: 28 649 kr, totalt kr: 178 649 kr

Les mer ➜

Hvilken bil er best egnet til deg?

Lån til bil

Noen biler er bedre egnet for spesifikke behov enn andre. I denne artikkelen tar vi derfor for oss den ideelle bilen for en rekke forskjellige livssituasjoner. Med et privatlån eller SMS lån står du fritt til å lån penger for din nye drømmebil, men først la oss ta en titt på hvilke biler som passer best til din situasjon. 

City Car – Den unge studenten

For den unge studenten er viktig å ha en bil som er både robust og kostnadseffektiv i drift. Med Fiat sin nye elektriske 500 får du en bil som tilbyr mye mobilitet til en hyggelig pris. Bilen krever lite eller ingen egenandel og du kan enkelt finansiere den med smålån eller et SMS lån. Fordelen med bil er at du kan ta sikkerhet i bilen når du skal søke lån til bil, og skulle det være nødvendig med en liten egenandel kan du enkelt ta opp et SMS lån frem til finansieringen faller på plass. 500 Elektrisk bygger på det siste innen teknologi og du kan kjøre hele 50 km på en 5 minutter lading. Dette er perfekt for deg som skal raskt rundt i byen eller bare kjøre noen raske ærender uten å måtte lade bilen helt opp igjen. 

billigste bil lån

Super mini – Til den single 

Når det kommer til super mini har Ford Fiesta vært en soleklar bestselger siden 2009. Dette er en bil som passer utmerket for deg som ønsker en kvalitetsbil, men ikke har behov for plass til mer enn deg selv og bagasjen din. Bilen bygger på Ford sin tradisjonelle diesel motor og motoren tilbyr hele 84 hestekrefter med en behagelig kjøreopplevelse. Ønsker du lån til bil trenger du ikke trekke din lånekalkulator langt. Ford sin bestselgende super mini tilbyr overlegen komfort til en overkommelig pris og kan lett finansieres med privatlån, SMS lån eller et smålån. Med Ford Fiesta får du en bil med all komfort Ford har å tilby, men med en pris som enkelt kan betales med et lite SMS lån uten behov for et stort lån til bil. 

Compact – Den lille familien

Når du skal velge bil med plass til familien er det viktig med ikke bare plass til passasjer, men også nødvendig plass til bagasje. Med Volvo V40 får du en kompakt familiebil med god komfort og praktiske løsninger perfekt for den lille familien. Bilen har en rekke smarte funksjoner og benytter Volvo sin 116 HK diesel motor. Volvo er kjent for å levere god kvalitet til en fornuftig pris og V40 er ikke noe unntak. Her får du en bil som til tross for sitt kompakte design fremstår romslig og behagelig for hele familien med bagasje. Volvo er kjent for gode løsninger for lån til bil og du kan enkelt lån penger uten behov for SMS lån eller privatlån for å finansiere din neste bil. 

Crossover SUV – Den eventyrlystne familien

Når hele familien skal ut på nye eventyr kommer en aktiv bil med god funksjonalitet godt med. Det er derfor viktig å se på bil som en investering når du søker privatlån eller ønsker lån til bil gjennom lånekalkulator. Det har kommet en rekke spennende Crossover SUV modeller, men det er spesielt en som har skilt seg positivt ut med en rekke smarte funksjoner til en ekstremt hyggelig pris. Kia Niro Hybrid er en Crossover fra Kia Motors som kombinerer den spreke funksjonaliteten en crossover krever med komforten en tradisjonell SUV innehar. Bilen kommer med en kraftig hybridmotor på hele 141 HK og passer like godt ute på landeveien som den gjør i storbyen. Kia Niro kommer i 3 forskjellige utgaver og du finner enkelt din nye favoritt med lånekalkulator. 

Foreldre med voksne barn – Sportsbil

Når din tid med både SUV og småbarn er over kan det være fristende med en litt sprekere bil. Du kan enkelt lån penger til ny bil uten at det trenger gå på kompromiss med behovene til barna. Det er lite som roper sportsbil så høyt som en Porsche 911. Med sikkerhet i bilen kan du enkelt ta opp lån til bil som en form for privatlån gjennom Porsche sin praktiske finansiering. Du kan enkelt benytte en lånekalkulator for å sammenligne kostnadene ved privatlån, lån til bil og SMS Lån for å få den mest kostnadseffektive finansieringen. 

Noen ganger kan finansiering til ny bil være vanskelig

Det kan være vanskelig å få et lån til ny bil dersom du ikke har mulighet til å stille sikkerhet eller legge ned et depositum. Det er her privatlån og SMS lån kommer godt med. Du kan enkelt søke om et smålån og benytte dette som depositum for lån til bil. Med sikkerhet i bilen kan du deretter søke om å lån penger og refinansiere smålån med et mer kostnadseffektivt lån til bil. 

SMS Lån

SMS lån er et raskt og enkelt alternativ for midlertidig finansiering. Dette passer godt for deg som har til hensikt å ta sikkerhet i bilen, men ikke har nok til depositumet som ofte kreves for at denne typen finansiering skal innvilges. Et SMS Lån kan enkelt dekke depositum beløpet og deretter refinansieres i et nytt lån til bil.

ferratum bank

Lånebeløp: 1 000 – 50 000 kr
Løpetid: 3 – 58 måneder
Aldersgrense: 20 år
Betalingsanmerkning: Ikke

SØK LÅN NÅ💰

✓ Folkets favoritt

✓ Lån uten sikkerhet

✓ Gratis å søke

 Les mer ➜

Annonselenke

Låne eksempel: Ferratum Fleksikreditt: 48,17% effektiv rente, 30.000,-, o/12 mnd, 39,97% nominell rente, kostnad 6.494,72 kr. Total: 36.494,72 kr. Ingen minimum tilbakebetalingstid. Minste månedsavdrag 500,- eller 8% av lånebeløpet, hva enn som er størst.

Smålån

Med Smålån på lik linje som SMS lån kan du låne opptil 40.000 ,- uten at det stilles sikkerhet til verken sikkerhet eller kredittsjekk. Som med SMS lån og privatlån kan et smålån dekke behovet for midlertidig finansiering, men det er en lite egnet finansiering for store kjøp som sportsbiler eller SUV. Det kan derimot være et godt hjelpemiddel for deg som er på jakt etter alternativ finansiering for en super mini eller City car. Her kan du finne flere gode biler innenfor rammen til et smålån uten at du trenger strekke finansieringen din langt. 

Privatlån

Privatlån kan være et verdifullt alternativ for deg som ikke får tradisjonell finansiering. Årsaker til dette kan være at du har tidligere betalingsanmerkninger eller ikke har mulighet til å stille sikkerhet i privet eiendeler. Privatlån stiller på lik linje som SMS lån ingen krav til sikkerhet og kan være et aktuelt alternativ til lån penger raskt.

klikklån

Lånebeløp: 10 000 – 70 000 kr
Nedbetaling 24 – 60 måneder
Aldersgrense: 21 år
Hvor populær: De siste 5 dagene har 298 personer valgt dette lånet

SØK SMÅLÅN NÅ💰

Svar på skjermen

Du kan bruke pengene som du vil

Hos KlikkLån kan du låne på den måten som passer deg best

Les mer ➜

Annonselenke

Representativt eksempel: eff. rente 27,20%, 25 000,-, o/5 år, kostnad 18 389,-, totalt 43 389,-.
Eksemplet er beregnet ut ifra at månedsbeløpet betales via avtalegiro og at avtalens nedbetalingsplan overholdes.

Oppsummert

I denne artikkelen har vi sett nærmere på fem forskjellige biler, livssituasjoner og alternative finansieringsmetoder for å oppfylle drømmen om ny bil. Med privatlån, smålån og aktuelle SMS lån kan du raskt og enkelt få på plass depositum eller finansiering for å kjøpe den bilen som passer dine behov best mulig. Fordelen med bil er at så lenge du kan dekke et depositum kan resterende lån til bil ta sikkerhet i bilen. Dette vil gi rom for mer kostnadseffektiv finansiering og gjøre det mulig for langt flere å kjøpe bil. 

7 feller når du tar opp forbrukslån

Når du ønsker å ta opp forbrukslån er det en rekke små og store feller du bør unngå for at ikke det skal dukke opp uforutsette kostnader eller lånet bli dyrere enn forventet. Det kan derfor være lurt å lese nøye gjennom ditt gjeldsbrev, men merk følgende som en viktig huskeregel; Det er stor forskjell blant forskjellige aktører i markedet og du bør derfor alltid sammenligne flere banker og eventuelle fordeler de tilbyr før du velger lån. Ettersom det ikke stilles krav om sikkerhet for forbrukslån er oftest kostnadene høyere enn tradisjonelle lån, men takket være stor konkurranse mellom de forskjellige bankene er der fortsatt mye å spare ved å sette flere banker opp mot hverandre. Du kan derfor spare mye penger ved å benytte en portal som Axo Finans til å finne lånet som passer deg best.

Hva er forbrukslån?

money-trap

Når de fleste tenker på finansiering og lån er det boligkjøp de fleste har i tankene, men når man trenger et lån til oppussing, reise eller litt ekstra penger for uforutsette kostnader er det sjeldent lån til hus er det beste verktøyet. Det stilles nemlig en rekke krav for at man skal få innvilget boliglån og innebærer en tidkrevende søknadsprosess hvor både sikkerhet og kredittverdighet undersøkes nøye før et eventuelt lån innvilget. Det er her forbrukslån kommer inn som et godt alternativ til mer tradisjonelle sikrede lån.

Forbrukslån er et lån det er mulig å ta opp uten at det stilles krav til sikkerhet i bolig eller andre private eiendeler. Du låner rett og slett med egen kredittverdighet som eneste sikkerhet for lånet. Siden det ikke stilles krav til annet enn at du ikke har betalingsanmerkninger står du helt fritt til å benytte pengene slik du måtte ønske. Derav navnet forbrukslån. Den økte risikoen som forekommer ved at lånet innvilges uten sikkerhet kompenseres ved at det ligger høyere effektiv rente på forbrukslån enn f.eks. boliglån. 

Denne typen lån har gjerne en effektiv rente fra 7,99% helt opp til 28,99% basert på kredittvurdering og personlig vurdering. Det kan derfor lønne seg å utforske forskjellige aktører og ikke minst lese nøye gjennom gjeldsbrevet før du signerer uansett hvor fristende det kan være å signere raskt for å få utbetalt pengene. 

Hvorfor bør jeg søke om forbrukslån?

Det kan være flere årsaker til at forbrukslån er godt egnet for situasjonen du befinner deg i, eller passer bedre enn tradisjonelle lån til det formålet du har hensikt å bruke finansieringen til. Noen av de største fordelene med å søke om forbrukslån er;

 • Det stilles ingen krav om sikkerhet i private eiendeler – Du kan fritt søke om forbrukslån uten at bankene krever pant i f.eks. bolig, bil, hytte eller andre verdisaker du sitter på privat. Det er kun din kredittverdighet som legges til grunn for lånet. 
 • Du kan benytte pengene slik du måtte ønske – Det stilles ingen krav eller restriksjoner for hva du kan benytte lånet til når du får innvilget søknaden. Dette betyr at du fritt kan søke om lån fra 25.000 – 500.000 og bruke pengene på det du måtte ønske.
 • Et nyttig verktøy for refinansiering – Dersom du har flere smålån eller tidligere SMS lån kan det ofte påløpe høye renter på alle lånene. Det kan derfor lønne seg å søke om et forbrukslån hvor du enkelt samler dyr smågjeld til et lån og får presset ned både effektiv rente og kostnader. Mange banker tilbyr lavere rente på forbrukslån dersom du spesifiserer at det skal benyttes til refinansiering av gammel gjeld. 

7 Feller du bør se opp for når du søker lån 

Selv om forbrukslån kan være dyre sammenlignet med huslån er det en rekke feller du kan unngå når du søker om lån hos banks for å få tilgang til finansiering og raske penger uten å måtte dekke unødvendig høye kostnader forbunnet med ditt lån. Nedenfor har vi listet opp 7 typiske feller du bør være oppmerksom på før du signerer ditt gjeldsbrev. 

 1. Effektiv rente – Ta deg tiden til å sammenligne den effektive renten tilbudt opp mot andre aktører før du signerer ditt gjeldsbrev. Dersom du finner lavere rente hos andre aktører som også er villig til å innvilge deg lån kan du ofte få presset ned renten ved å opplyse om dette. 
 2. Fakturagebyr – Mange banker tar høye gebyrer for å utstede en månedlig faktura på papir. Undersøk derfor alltid muligheten for E-faktura eller Avtalegiro som et alternativ til papirfaktura. 
 3. Etableringsgebyr – Noen banker tar høye etableringsgebyr når du inngår avtale om lån. Dette beløpet legges ofte oppå lånet ditt og sørger for økte kostnader. Les derfor nøye gjennom vilkår og gebyrer på forhånd for å unngå unødvendige kostnader. 
 4. Termingebyr – Det har blitt mindre vanlig å kreve termingebyr oppå renter etterhvert som konkurransen i markedet har økt, men noen mindre banker krever fortsatt et månedlig gebyr på toppen av renter. Dette kan fort være en «skjult» kostnad ettersom de færreste tenker over et lite beløp på månedsfakturaen. 
 5. Gebyr på utsettelse – Mange banker reklamerer med at de har fleksibel nedbetaling, men de legger på høye gebyr når det innvilges utsettelser eller betalingsfrihet. Dette skal oppgis i et eventuelt gjeldsbrev, og påpeker nok en gang viktigheten av å lese gjeldsbrevet nøye før du inngår en avtale med banken. 
 6. Låneforsikring – Et produkt som er populært å promotere blant bankene er såkalt låneforsikring. Dette er en forsikring som skal sørge for å dekke inn lånet dersom du ikke skulle klare dine forpliktelser eller bli uføre. I realiteten gir dette dobbel sikring for banken og liten eller ingen sikkerhet for deg som låntaker. 
 7. Avdragsfrihet – Selv om dette kan virke som en god løsning i dårlige tider er det ofte en svært dyr løsning for deg som låntaker. Årsaken til dette er at det oftest kun er selve avdraget som det gis avdragsfrihet på mens renter og kostnader fortsatt må betales hver måned. Dette er en særdeles lønnsom løsning for banken, men vil fort koste deg dyrt ettersom du må betale flere måneder ekstra renter og kostnader uten at det faktisk betales ned på lånet ditt.

Punktene vi har listet opp ovenfor er noen de vanligste kostnadene forbunnet med forbrukslån og er ofte det som gjør denne typen finansiering svært dyr. Dersom du er nøye ved inngåelse av lån med å følge opp disse punktene kan du spare mange tusen kroner når det kommer til tilbakebetaling noe som gagner deg langsiktig. Vi anbefaler derfor at du bruker aktive agenter til å innhente og sammenligne tilbud fra flere banker.