Boliglån og depositumslån

9 av 10 nordmenn eier sin egen bolig, og dermed har de også et boliglån. Siden banken får pant i boligen som sikkerhet for lånet, er boliglån et av de rimeligste lånetypene. Det er også et av lånene med lengst nedbetalingstid. De fleste boliglån løper nemlig over 20 til 30 år.

Dersom du er i ferd med å begi deg ut på boligmarkedet for første gang, har du kanskje mange spørsmål rundt dette med boliglån. I denne artikkelen skal vi prøve å gi deg noen av svarene.

Gjør deg klar til visning med finansieringsbevis

Å gå på visning er noe av det som hører med når du skal kjøpe bolig. Dersom du etter endt visning er interessert i å kjøpe boligen du har sett på, kan du legge inn et bud. Et bud er forpliktende, og det vil si at om budet ditt vinner er du forpliktet til å innfri. Derfor er det viktig for både deg og selger at budet ditt er seriøst. Det er het er finansieringsbevis kommer inn i bildet.

Søk hos banken

Du søker om finansieringsbevis hos den banken der du kunne tenke deg å ha boliglånet ditt. Banken vil motta søknaden din og gå gjennom den. Det vil si at de blant annet foretar en kredittsjekk. Når de har bestemt seg for om de kan låne deg penger og hvor mye, får du utstedt et bevis som forteller hvor mye banken er villig til å låne deg. Det er dette beviset du tar med deg på visning og viser frem til megleren når du legger inn bud. Utstedelse av finansieringsbevis er gratis.

To former for boliglån – Annuitetslån eller serielån

I Norge finnes det to former for boliglån. Det mest vanlige heter annuitetslån, og her vil avdragene være like store helt til lånet er nedbetalt. Det andre er serielån. Dette lånet er mest økonomisk lønnsomt. Årsaken til at det likevel ikke er så vanlig er at avdragene er størst til å begynne med for så å bli lavere desto mindre som er igjen av lånet.

Nedbetaling, lånesum og kostnader

Boliglånet vil for de fleste være det lånet de har lengst. Slik vi nevnte over her, kan nedbetalingen ta opp mot 30 år. Renten på boliglånet er for tiden veldig lav, gjerne kun på noen få prosent. Det er dog viktig å ta høyde for at den kan bli høyere. I likhet med andre lån, vil du også her ha mulighet til å betale inn større avdrag når du har økonomisk mulighet til det.

Hvor mye banken er villig til å låne deg henger sammen med to ting. Hvor mye du har i inntekt, eller dere om dere er to som søker sammen og hvor mye du har i egenkapital. I Norge er det et krav om at du må ha minst 15 % av boligens verdi i egenkapital. I tillegg har myndighetene satt et lånetak på fem ganger inntekten.

Banken vil foreta en kredittsjekk av deg, og dersom du har for mye gjeld i forhold til inntekt vil du få tilbud om lavere lånebeløp eller få avslag. Du vil også kunne oppleve å få avslag dersom du har betalingsanmerkning. Les mer om lån uten kredittverdighet og med betalingsanmerkning her.

I likhet med andre lån med bankid må du også betale etableringsgebyr og termingebyr i tillegg til nominell rente. Ved siden av dette kommer tinglysningsgebyret du må betale ettersom banken tar pant i boligen du kjøper. Det siste du må betale er en såkalt dokumentavgift på 2,5 %. Denne avgiften er dog ikke knyttet til boliglånet men til kjøpet av bolig.

Førstehjemslån

Bankene har tenkt på deg som er ung og er i ferd med å kjøpe din aller første bolig. Derfor har de skapt noe som kalles førstehjemslån. Dette er et boliglån med noe bedre betingelser, men kravet om egenkapital på 15 % gjelder fremdeles.

Slik søker du om boliglån

Låneprosessen ved boliglån er veldig standard. Det vil si at du fyller ut et søknadskjema hos den eller de banker du ønsker å søke hos. Deretter foretar banken en kredittvurdering av deg. Resultatet av denne vil avgjøre hvor mye du kan få låne og hvilken rente du vil bli tilbudt. Dog vil størrelsen på egenkapitalen din også spille inn i vurderingen.

Dersom dere er to som skal kjøpe bolig sammen, sender dere inn en felles søknad om boliglån. Siden det da forhåpentligvis er snakk om større inntekter, vil det også bli lettere for banken å innvilge lånebeløpet dere søker om.

Husk at ikke alle banker er landsdekkende. Det finnes de banker som bare innvilger boliglån for boligkjøp i et visst geografisk område. Så sørg for å sjekke dette før du går gjennom prosessen med å sende søknad.

Det kan også være lurt å få hjelp av en sammenligningstjeneste, slik at du fra starten av søker om lån hos de bankene med det beste tilbudet. Siden boliglånet antagelig vil være med deg lenge, vil det ha stor innvirkning på din økonomi og da er det viktig at du ikke betaler mer enn nødvendig.