Ordliste for skal søke om lån

De aller fleste av oss befinner seg en eller annen gang i en situasjon hvor vi trenger å låne penger enten for å få kjøpt egen bolig, ny bil eller andre forbruksvarer. I dag kan vi ta opp alt fra boliglån til billån og mange ulike former for forbrukslån. Depositumslån og billån er kjennetegnet som lån med sikkerhet gjennom pant i boligen eller bilen. Forbrukslån av alle slag (for eksempel smålån, SMS-lån, mikrolån, kontantlån) er såkalte usikre lån. Det er disse usikre lånene som øker i popularitet blant norske forbrukere.

Populære forbrukslån

Det norske markedet for forbrukslån har økt i takt med populariteten. I dag kan du derfor søke om forbrukslån hos tradisjonelle långivere som banker og hos mer utradisjonelle långivere som for eksempel hos store forretninger som selger hvitevarer. Søknadsprosessen er litt ulik avhengig av hvor du ønsker å ta opp forbrukslån, men felles er at det normalt ikke tar så veldig lang tid. Kravene som stilles er få og lett overkommelige. Kravene som går igjen er alder, en viss sum i årsinntekt og ingen betalingsanmerkninger.

Når vi vurderer å søke, skal søke og nedbetale ulike forbrukslån kan det dukke opp en del fremmede ord for oss forbrukere som kan gjøre prosessen vanskeligere, eller mindre forståelig og oversiktlig. I denne artikkelen får du en ordliste med forklaringer på ord og begreper som er nyttig for deg som skal ha et lån.

Ordliste for lånesøkere

Hva er en kreditor? En kreditor, også kjent som kravshaver, er en person som har krav på en bestemt ytelse. Det vanligste er at denne ytelsen som kreditoren har krav på er et pengebeløp, men ytelsen kan også være andre varer og tjenester. Videre kan en kreditor være en person eller en virksomhet som spesialiserer seg på å kreve inn ytelsen.

Her er noen eksempler på hva en kreditor er:

  • Hvis du låner penger av en bank, så er det banken som er kreditoren.
  • Kjøper du matvarer, klær, sminke eller andre varer og produkter i en butikk er det butikken som er kreditoren.

Hva er en debitor?

En debitor er det motsatte av en kreditor, som vil si at en debitor er en person eller virksomhet som skylder en pengeytelse, eller andre varer og tjenester. En debitor skylder altså en ytelse til en kreditor. Begrepet debitor brukes kun i sammenhenger hvor det er langsiktige forhold mellom en kunde og en leverandør, som for eksempel når du som kunde tar opp et lån fra banken din så er som nevnt banken kreditoren og du er debitoren.

Hva er et gjeldsregister?

Et gjeldsregister er et nytt fenomen på det norske markedet, og virksomheten trådde i kraft fra og med 1. juli 2019. Et gjeldsregister er et register hvor det blir registrert hvor mye lån du som forbruker har. I første omgang gjelder dette i hovedsak alle type forbrukslån. Årsaken til at slike gjeldsregister har ankommet er at myndighetene er bekymret for at norske husholdninger tar stadig opp mer i forbrukslån. Til sammen har norske husholdninger en forbruksgjeld på over 100 millioner kroner. Hensikten med gjeldsregistre er å forhindre at forbruksgjelden stiger og at norske forbrukere havner i økonomiske vanskelige situasjoner.

Et gjeldsregister vil gjøre det lettere for banker og andre långivere at du ikke har eller tar opp mer gjeld enn hva du klarer å tilbakebetale, inkludert en rentestigning på 5 %. Er det registrert mye gjeld på ditt navn kan dette få konsekvenser ved at du ikke får ta opp mer i forbrukslån, eller ved at du ikke får innvilget boliglån eller billån. I bunn og grunn skal gjeldsregistre resultere i en mer ansvarlig utlånspraksis.

Hva er renter?

Undersøkelser viser at veldig mange nordmenn ikke vet hva renter er. Dette bekymrer mange forbrukerøkonomer fordi renter har en stor betydning på lånet ditt. En rente er rett og slett en form for leiepris som en långiver tar for å låne ut penger til deg. Renter oppgis vanligvis i prosent, og vi skiller mellom nominelle og effektive renter.

Hva er en effektiv rente?

Det er vanlig å skille mellom effektive og nominelle renter. En effektiv rente har med alle kostnader for et lån. For å si det på en annen måte inneholder den effektive renten både den nominelle renten, termingebyr, etableringsgebyr også videre. Lånets løpetid og antall årlige betalingsterminer er også innbakt i den effektive renten.

Den effektive renten er altså den totale kostnadssummen tilknyttet et lån, og derfor vil den effektive renten alltid være høyere enn den nominelle renten. Derfor bør du være veldig oppmerksom på hvilken effektiv rente som følger med lånet du trenger og ønsker. Det er nemlig den effektive renten som forteller deg hvor mye lånet til sammen kommer til å koste deg.

Hva er en nominell rente?

Den nominelle renten på et lån er kun selve renten, altså leieprisen og ikke noe annet. En nominell rente er synonymt med en grunnrente, og i motsetning til den effektive renten inneholder ikke den nominelle renten de andre kostnadene som er tilknyttet et lån. Banker og andre långivere beregner den nominelle renten ulikt, men den vanligste metoden for å sette den nominelle renten er å summere den månedlige renten.

De aller fleste av oss ser oss ofte helt blinde på den nominelle renten når vi skal sammenligne ulike lånetilbud. Dette gjør vi fordi det er den nominelle renten som bankene og andre långivere markedsfører, men det er som nevnt anbefalt at du er mer opptatt av den effektive renten fordi det er den som viser deg de totale kostnadene ved lånet ditt.

Hva er en låneramme?

En låneramme blir definert som den maksimale, totale summen som banker er villige til å låne deg når du søker om å få innvilget et rammelån. Et rammelån blir også kalt for forbrukskreditt, fleksibelt lån, kontorkreditt, flexikreditt, lånekreditt og lån med låneramme. Det er altså bankene som avgjør hvor mye kreditt du har tilgjengelig. En fordel med slike rammelån er at du kan spare en del rentekostnader, og rammelån blir anbefalt til personer som har og kontroll på økonomien sin.

Rammelån er også mindre kostbare enn forbrukslån fordi du kun betaler renter i det du bruker pengene.

Les mer om lån

Du kan også lære deg mer om lån gjennom økonomibloggen vår.

Besøkendes vurdering