Søk om Mikrolån

Det er ingen tvil om at året som gikk ble et helt annet år enn det de aller fleste så for seg. Ikke bare har mange opplevd tap av inntekt, men dette har også påvirket kostnadsnivåene vi til daglig omgir oss med. Når samfunnet som helhet opplever en sosial nedstengning og mange bedrifter sliter med produksjonen går dette også ut over økonomien vår. I 2020 fikk vi virkelig kjenne på dette og for mange ble løsningen et søk om mikrolån.

Alle de skjulte kostnadene knyttet til bilen

For mange er bil et av de mest kostbare kjøpene man foretar seg, men selv om de aller fleste tar høyde for kostnaden av selve bilen bommer mange på de påfølgende kostnadene knyttet til bil. Du bør derfor alltid forsikre deg om at du har den mest konkurransedyktige renten på ditt billån med Folkia eller søke nytt billån med Spargo Finans. Det er gjerne først når bilen tas i bruk at mange opplever de reelle kostnadene knyttet til å ha bil og da kan det være en lur løsning å søk om mikrolån. 

Det ikke mange tenker på er alle kostnadene knyttet til bruk av bilen som gjerne forsvinner i hverdagen. Du har kostnader knytt

gas-statset til registrering av bilen, drivstoff, vedlikehold, forsikring, førerkort og ikke minst lånekostnadene. Her kan det komme godt med å søk om mikrolån eller benytte et billån med Folkia for fleksible vilkår. Tall hentet fra det amerikanske bilforbundet viser at en gjennomsnittshusholdning bruker 75.000,- på privilegiet det er å ha egen bil. Nedenfor ser du en fordeling av de mest vanlige kostnadene knyttet til det å eie egen bil. 

Bensinforbruk NOK 9068,-
Forsikring NOK 14000,-
Veiavgift NOK 3060,-
Vedlikehold NOK 4829,-
Rentekostnader knyttet til lån NOK 13750,-
Bompenger NOK 2390,-
Service og reparasjon NOK 6986,-
Totalt Gj.snitt kostnad pr. år NOK 54083,-
Gj. snitt kostnad per dag man eier bilen NOK 148,17,-

Tallene er hentet fra SSB og utgjør et gjennomsnitt av innrapporterte tall. Det tas høyde for at bilen i snitt kjører 9.965 KM og en bensinpris på 14 kr per liter. 

Bensinprisene har skutt i været i Norge

For mange er drivstoff den kostnaden de gjerne knytter til bilen. Man skulle gjerne tro at det oljerike landet Norge har relativt lave drivstoffpriser, men takket være produksjonsstans og økte avgifter har vi tvert imot sett at bensinprisen det siste året har skutt i været. Bare fra slutten av 2020 og frem til april 2021 har vi sett en økning i bensinprisene fra 15.08 kr til 17.1 kr per liter. Om vi legger gjennomsnittlig kjørelengde for bensinbiler fra SSB på 9.965 Km i året til grunne vil dette gi en økt kostnad på ca 2.000,- bare i drivstoff.

Når dette kommer i en tid hvor stadig flere opplever vanskelige økonomiske tider kan det være nødvendig med alternative løsninger for å dekke kostnader. Da kan et søk om mikrolån være et godt alternativ. Det kan nemlig være utfordrende for mange om de ikke har økonomien til å benytte bilen som et nødvendig verktøy. Spesielt i vårt langstrakte land er mange lovpriset bilen for helt nødvendig bevegelse og anskaffelse av mat. De høye utgiftene mange har opplevd knyttet til bilen kan derfor være starten på en langvarig økonomisk utfordring. Et billån med folkia kan da være en god og fleksibel løsning i en utfordrende tid. 

SMS Lån på minuttet er et godt alternativ!

Om du opplever at økonomien blir stram og du trenger midlertidig finansiering kan et SMS lån være et fleksibelt alternativ. Fordelen med et SMS lån fra Spargo Finans og Folkia er at du kan velge et fritt lånebeløp med svært fleksible tilbake betalingsvilkår. Du kan enkelt velge en betalingsperiode helt opp til 12 måneder og dermed fordele kostnaden utover flere måned. 

Et SMS lån kan være et godt alternativ for deg som trenger øyeblikkelig tilgang til kontanter ettersom det er en svært enkel søknadsprosess og du kan forvente pengene utbetalt innen kort tid. Ettersom det ikke stilles krav til sikkerhet og du kan få innvilget et SMS lån til tross for betalingsanmerkninger har dette blitt et populært valg blant mange Nordmenn. Riktignok er det viktig å merke seg at som med all annen gjeld uten sikkerhet er SMS lån kostbare sammenlignet med tradisjonelle lån. Du bør derfor alltid forsøke å tilbakebetale lånebeløpet så raskt som mulig, men med 12 måneder nedbetalingsperiode får du en praktisk fleksibilitet til å betale i eget tempo. 

Frykt ikke, det er sol bak skyene!

Selv om det kan se mørkt ut i dag ser prognosene bedring på horisonten. De strenge tiltakene og restriksjonene lettes på sakte, men sikkert. Det ser ut som vi vil returnere til langt mer normale kostnader i starten av mai. Dette vil også gi mange sårt etterlengtet fleksibilitet i privatøkonomien igjen ved at prisene går ned og lommeboken får litt pusterom. 

Mange produsenter forventer også at de raskt vil komme tilbake til vanlig drift som ytterligere vil forsterke prognosen om at vi kan forvente en normalisering av kostnadsnivåene snarlig. Har du fortsatt behov for midlertidig finansiering kan det være lurt å vurdere et søk om mikrolån i mellomtiden. Det kan også være mye å spare på flytting av finansiering og med et billån med Spargo Finans vil du oppnå konkurransedyktige vilkår på ditt lån.

Kort fortalt

Det siste året har vært alt annet enn det de aller fleste så for seg når vi gikk inn i 2020. Vi har opplevd sosiale restriksjoner som aldri før, men prisene på bensin har også skutt høyt i været. En gjennomsnittlig husholdning så drivstoffkostnaden sin øke med rundt NOK 2000,- Et søk om mikrolån har blitt redning for mange.