Husbanken

Husbanken, som før i tiden het Den Norske Stats Husbank, er et tiltak fra myndighetenes side for å sørge for bolig til alle. Husbanken ble opprettet i 1946, og spilte en svært viktig rolle i finansiering av boligmassen etter andre verdenskrig. Siden 2005 har Husbanken gitt lån eller tilskudd til nær 20 % av alle nye boliger.

Husbanken har hovedkontor i Drammen samt kontorer i Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest. De rundt 300 ansatte ledes av administrerende direktør Osmund Kaldheim. Administrerende direktør sitter i 6 år av gangen.

Norsk boligpolitikk

Norge har en boligpolitikk som sier at «alle skal kunne bo godt og trygt». Det er her Husbanken kommer inn i bildet, og fokuset er på de vanskeligstilte. Altså de som av en eller annen årsak ikke har økonomisk mulighet til å skaffe seg egen bolig. Til dette formål gir Husbanken ut både grunnlån og startlån samt bostøtte til mennesker med høye boligutgifter i forhold til inntekt. Husbanken gir også økonomisk støtte til omsorgsboliger, sykehjem og studentboliger. Husbanken forvalter over 146 milliarder norske kroner fordelt på rundt 50 000 lån. Reglene forandrer seg i henhold til myndighetenes politikk, og det er ikke lenge siden reglene for bostøtte ble endret.

Husbanken tjenester

Husbanken har flere tjenester, og har både lån og andre støtteordninger til private og bedrifter. Vi skal ta deg med gjennom de tjenestene de tilbyr private.

Bostøtte

Dersom du har høye utgifter til bolig, enten det handler om husleie eller avdrag på boliglån, kan du ha rett til bostøtte fra Husbanken. Du må søke innen den 25. hver måned, og så vil du få svar innen den 20. måneden etter. Det er forholdet mellom inntekt og boutgifter som avgjør hvor mye du får i støtte. Hvilke boutgifter som gjelder avhenger av hvor stor husstanden din er og hvor i landet du bor. Det er de reelle inntektene som tas i betraktning, og i tillegg kommer det en egenandel. Denne er et uttrykk for hvor mye av boutgiftene det forventes at du klarer å dekke selv, og beregnes ut fra hvor stor husstanden din er og hvor mye inntekt husstanden har.

Reglene har blitt strammet inn i de siste årene, slik at det er færre som har tilgang på bostøtte nå enn før. Bostøtten er en viktig del av manges økonomi, og gjør det mulig for mange utsatte grupper å ha tak over hode. De årene vintrene er så kalde at veldig mange får altfor høy strømregning innvilger staten ofte støtte til betaling av denne. Det vil si at alle de som har krav på bostøtte får et ekstra tillegg. Bostøtte som ikke overstiger 345 kroner vil ikke bli utbetalt.

Visst du forresten at nær 150 000 husstander mottok bostøtte i 2016, og at vinteren 2019 fikk nesten 90 000 husstander hjelp med strømregningen? Dette viser hvilken viktig plass Husbanken og tjenestene som tilbys har i norsk boligpolitikk.

Startlån

Startlån er et lån du kan søke om dersom du av ulike årsaker ikke får boliglån i en annen bank. Du kan også søke dersom du ikke har mulighet til å spare opp den nødvendige summen. Du sender ikke søknaden til Husbanken, men til den kommunen eller bydelen der du er bosatt. Her kan du også få veiledning dersom du trenger det. Om du har BankID kan du søke elektronisk. Skulle du ikke ha dette kan du søke ved å fylle ut skjemaet og sende det i posten. Disse kan søke om startlån fra Husbanken:

  • Familier med barn som har et presserende behov for en stabil bolig
  • Alle som mottar trygd og/eller offentlige ytelser
  • Alle som eier bolig og har gjeldsproblemer
  • Alle som har andre utfordringer og behov

Grunnlån for privatpersoner

Grunnlån er en annen tjeneste fra Husbanken. Dette er et lån som gjelder for deg som trenger å oppgradere den boligen du allerede har eller som skal bygge en helt ny bolig. Dette lånet har bedre betingelser enn de du får i en vanlig bank, og er et perfekt lån for deg som synes at miljø er viktig. I skrivende stund er det slik at Husbanken har så stor pågang etter grunnlån at de må foreta noen harde prioriteringer. Derfor vil du kunne oppleve at søknaden din blir avslått.

Slik søker du

Du sender søknaden inn søknaden din om grunnlån direkte til Husbanken. Det følger med enkelte krav, som krav til areal, kvalitet, tilgjengelighet og miljøeffektivitet. I tillegg må du kunne betjene lånet ditt, og dette vurderes ut fra de satsene SIFO har satt. SIFO er et Forbruksforskningsinstitutt som blant annet utarbeider ulike referansebudsjetter.

Søker du om grunnlån kan du motta inntil 80 % av salgssummen, og du kan betale tilbake lånet som et annuitetslån eller som et serielån over 30 år. Det er også, innenfor gitte kriterier, mulighet til å få opptil åtte års avdragsfrihet. Søknaden din vil bli vurdert på den måten at Husbanken ser på din evne til å betjene lånet du har søkt om. Blir det godkjent vil du motta papirer på dette.

For mer informasjon eller dersom du skal søke om grunnlån på vegne av en bedrift bør du ta en titt på all informasjonen du finner på Husbankens nettside. Den er nemlig svært innholdsrik.

Kundeservice

Dersom du har spørsmål angående bostøtte eller startlån må du kontakte den kommunen du bor i, eller eventuelt bydelen du hører hjemme i. Det er også mulig å ringe Husbanken eller kontakte dem per e-post. Husbankens nettside er ellers full av nyttig informasjon om Husbanken og alle dens tjenester for både private personer og samfunnet for øvrig. Du kan lese direktiver fra myndighetene og få oversikt over hvilke arrangementer Husbanken står bak. Vær dog oppmerksom på at dersom du har spørsmål angående dine rettigheter i forbindelse med bostøtte eller noen av lånene Husbanken utgir, må du kontakte kommunen din og ikke Husbanken.

Husbanken er langt mer enn kun bostøtte, startlån og grunnlån. De driver med forskning og utviklingen, og har også et eget kommuneprogram der boligvelferd står i sentrum.