Bank2

Bank2 har vært en del av det norske bankmarkedet siden 2005. De var den aller første norske bank som spesialiserte seg på å tilby finansielle råd og lån på dagen til lånesøkere som av ulike årsaker og grunner har fått avslag på lånesøknaden sin i tradisjonelle banker.

Bank2 er en såkalt nisjebank, og siden oppstarten har de hjulpet over 4 300 personer med å oppfylle drømmene sine. Banken bidrar med finansiell hjelp til selvstendige næringsdrivende og privat personer. Bankens visjon er å hjelpe mennesker som av ulike grunner har havnet i en økonomisk krisesituasjon. Det er mange nordmenn som av ulike årsaker blir betegnet som en risikogruppe, og som andre banker dermed ikke vil låne ut penger til.

bank2

Tjenestene til Bank2

Bank2 spesialiserer seg på å skreddersy ulike lån til kundene sine, men daglig bruk er en annen tjeneste som Bank2 tilbyr. I denne kategorien kan du opprette både brukskontoer og sparekontoer.

Her skal vi gå nærmere inn på tjenestene som Bank2 tilbyr.

Lånemuligheter hos Bank2

Boliglån

Variable inntekter og ingen faste lønningsslipper kan gjøre at det er vanskelig å få godkjent lånesøknaden din i en tradisjonell bank. Dette er blant annet en utfordring om du er selvstendig næringsdrivende eller jobber som frilanser. Bank2 hjelper personer som er sine egne sjefer, altså selvstendig næringsdrivende. Sammen med de private kundene sine finner Bank2 ut hvilke lånemuligheter og nedbetalingsrammer som er skreddersydde for hverdagssituasjonen til låntakeren.

En vanlig låneramme for kundene inkluderer, for eksempel, et lån på 2 millioner med en effektiv rente på 5,34 %. Nedbetalingstiden er satt til 25 år, og kostnadene i forbindelse med lånet vil beløpe seg til rundt 1 582 298 kr. Dette betyr at du totalt betaler tilbake 3 582 298 kr. Du kan søke om boliglån direkte gjennom hjemmesiden til Bank2.

Mellomfinansiering

Har du funnet deg en ny drømmebolig? Ønsker du å flytte inn i din nye bolig før du har fått solgt din gamle bolig? Da er mellomfinansiering løsningen for deg. Med mellomfinansiering fra Bank2 tar du opp et nytt, midlertidig lån som gir deg muligheten til å flytte inn i den nye boligen din tidligere. Mellomfinansiering gis for en kort periode, maks 1 år. Skal du ha rett på mellomfinansiering må du kunne stille med sikkerhet i form av pant i bolig.

Refinansiering med sikkerhet

Bank2 hjelper sine private bankkunder med refinansiering av tidligere lån til tross for eventuelle betalingsanmerkninger. Hvis du kan sikre lånet med pant i boligen din, har banken en visjon om at du skal få en bedre økonomisk start. Med refinansiering får du nemlig bedre likviditet, og det kan ha stor økonomisk betydning for mange.

Ønsker du at Bank2 skal hjelpe deg med refinansiering sender du inn en søknad på bankens hjemmeside. Deretter vil en av bankens dyktige rådgivere ta kontakt med deg slik at dere sammen kan komme til en løsning som gir deg mer økonomisk frihet i hverdagen. Hos Bank2 kan du låne inntil 300 000 kr, og nedbetalingstiden kan være på inntil 30 år.

Bank2 analyserer, etter samtaler med deg, hvilke løsninger som egner seg best for din situasjon. Et krav som stilles for å kunne få refinansieringshjelp hos Bank2 er at du kan vise til betjeningsevne enten i form av en fast inntekt eller innfrielser basert på fremtidige salg.

Fordelen med refinansiering er at du får mer økonomisk kontroll i hverdagen. Totalt sett blir kostnadene lavere ved at du kun betaler ned på et lån med en rente i stedet for på mange mikrolån med ulike og ofte høyere renter.

Likviditetslån

Sitter du i en vanskelig økonomisk knipe? Har det dukket opp uforutsette utgifter som gjør det umulig å få endene i hverdagen til å møtes? Da er likviditetslån løsningen for deg. Et likviditetslån bidrar til å gi deg stabile og sikre økonomiske rammer i hverdagen.

Bank2 tilbyr privat personer hjelp hvis de trenger ekstra økonomisk støtte i hverdagen for en tidsbegrenset periode. Du søker enkelt gjennom bankens hjemmeside, og sammen med en rådgiver kan dere komme frem til en ordning. Bank2 kan også hjelpe deg om du trenger ny likviditet, men da må du kunne stille med en form for sikkerhet som for eksempel pant i boligen din.

Lurer du på hva likviditet betyr? Likviditet er et uttrykk som skal beskrive en virksomhets betalingsevne, altså hvilken kjøpekraft den har i et bestemt øyeblikk.

Daglig bruk av bankvirksomheten

Bank2 tilbyr også standard banktjenester som sparemuligheter og brukermuligheter. En brukskonto er den aller mest benyttede bankkontoen for mennesker over 18 år. Du kan opprette så mange brukskontoer som du ønsker, og knytte et eller flere kort til dem. Du kan for eksempel ha en brukskonto for daglig bruk og en for betaling av regninger og andre utgifter. Fordelen med flere brukskontoer er at du holder lettere oversikt over de økonomiske aktivitetene dine.

Bank2 har Visa Classic Contactless-bankkort. Dette er et standard bankkort du kan bruke overalt. Kortet er kontaktløs som gir deg muligheten til å betale varer til under 200 kr uten å taste inn pinkoden. Du kan også designe ditt eget bankkort.

Hos Bank2 kan du spare penger på flere ordinære sparekontoer. Hvis du skal spare mer enn 50 000 kr anbefaler Bank2 at heller sparer på en høyrentekonto. En høyrentekonto er markedets desidert beste sparekonto. Du får markedets beste rente når du har spart over 50 000 kr. Bank2 er et medlem av Bankenes sikringsfond. Det er godt nytt for deg som er kunde, for det betyr at sparepengene dine på en høyrentekonto er sikret med inntil 2 000 000 kr.

Takknemlige kunder

Bank2 forteller at det har gode rammer for nedbetaling av lånene, og at de aller fleste betaler ned gjelden sin til tiden eller raskere av ren takknemmelighet for hjelpen. Dette er også en av grunnene til at Bank2 har hatt mulighet til å bygge opp virksomheten sin siden oppstarten i 2005.

Mindre bedrifter, selvstendig næringsdrivende og privat personer som kan tilby tilfredsstillende sikkerhet i form av fast eiendom kan søke om lånehjelp av Bank2 til tross for betalingsanmerkninger eller lignende økonomiske utfordringer.

Relaterte banker

Besøkendes vurdering